Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Slovenija

Nazadnje posodobljeno dne 20. 02. 2020
Prikaži vse valute v Evro (€)

Minimalna bruto plača

94.058 EUR

Plača za kategorijo

Nekvalificirani

480,13 EUR

Kvalificiran

654,39 EUR

Strokovnjak

773,48 EUR

Delovodja

866,11 EUR

Profesionalci

1.027,3 EUR

Dnevna obveznost

8

Vsak teden

Minimalno 35 največ 40 ure na teden

Nadure

2 ure na dan
8 ure na teden
20 ure na mesec
170 ure na leto (največ. 230 s soglasjem delavca)

Odmori

30 minut
Plačano

Znotraj države Slovenija

Nadomestilo za prevoz na delo<br/>

V višini cene javnega prevoza

Dodatek za prehrano

5 EUR na dan

Dodatek za nastanitev

V skladu z računom
Informacije
Samo v primeru službene poti
za napotene delavce
za napotene delavce, ki jih plačuje delodajalec.

Nadure

30 % od plače na uro

Nočno delo

Od 22:00 do 07:00
40 % od plače na uro

Delo v nedeljo

50 % od plače na uro

Delo na praznik

50 za 100 % od plače na uro (100 % za 1. januar in 1. maj)

Izmensko delo

10 % od plače na uro

Nevarno delo

Minimalno 3 % na uro

Plačilo pripravljenosti

10 % na uro

Dodatek za letni dopust

850 EUR na leto

13. mesec

Odločeno na ravni podjetja

Drugo

Informacije
Dodatek za delo na oddaljenih lokacijahveč kot 30 km 1 evroveč kot 40 km 2 evraveč kot 50 km 3 evre... za vsakih 10 km 1 evronajv. 18 evrov

Število praznikov

Minimalno 4 tedni na leto

Državni prazniki

12 dni na leto

Prispevki za socialno varnost

22,1 %
za napotene delavce
upoštevajte pravo države, v katero je delavec napoten.

Dodatno zavarovanje za socialno varnost

16,1 %

Davek na dohodek

16 do 50 %
Informacije
(16 %, 27 %, 41 %, 50 %)

Dodatni pokojninski skladi

Izbirno

Bolezen

Od 1 do 30 dni : 80 %
Preko 31 dni : 80 %

Poškodbe pri delu/nesreče

100 %

Informacije Stiki

SDGD - Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije

Lahko nas kontaktirate v naslednjih jezikih
Hrvaščina, Angleščina, Slovenščina