Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Luxemburg

Nazadnje posodobljeno dne 12.3.2019
Prikaži vse valute v Evro (€)

Minimalna bruto plača

Primerno
11,1154 EUR na uro za nekvalificirane delavce
1.922,96 EUR na mesec za nekvalificirane delavce
13,3385 EUR na uro za kvalificirane delavce
2.307,56 EUR na mesec za kvalificirane delavce

Plača za kategorijo

Nekvalificirani

11,3728 EUR za 13,6474 EUR na uro : visoke in nizke gradnje
11,1154 EUR za 14,036 EUR na uro : drugo

Kvalificiran

14,1135 EUR za 15,5394 EUR na uro : visoke in nizke gradnje
13,3385 EUR za 15,3352 EUR na uro : drugo

Strokovnjak

17,7298 EUR na uro : visoke in nizke gradnje
14,0073 EUR za 19,863 EUR na uro : drugo

Delovodja

19,1979 EUR na uro : visoke in nizke gradnje
14,0073 EUR za 19,863 EUR na uro : drugo

Začetniki/mladi delavci

Informacije
Izobraževalni sistemVsi vajenci nad 18 let: plačilo v višini najnižje plače za nekvalificirane delavce.

Vsi vajenci pod 18 let: nadomestilo za usposabljanje v skladu s podružnico sektorja, nivojem izobraževanja in vrsto pridobljenega potrdila

Dnevna obveznost

8 ure

Vsak teden

40 ure

Nadure

10 ure na dan
48 ure na teden

Odmori

Kosilo

30 minut
Ni plačano
Plačani odmori :
Visoke in nizke gradnje : 15 minut z najmanj 9 delovnimi urami
Zaposleni v krovstvu : 15 minut

Znotraj države Luxemburg

Nadomestilo za prevoz na delo<br/>

Informacije
- visoke in nizke gradnje: Delodajalec organizira prevoz delavcev od doma do gradbišč- Drugo: v primeru uporabe zasebnega avtomobila, podjetje plača kilometrino običajno omejeno na razdaljo med sedežem podjetja in deloviščem.

Dodatek za nastanitev

Samo za delo v tujini
Informacije
Delo v tujini: običajno > 50 km od meje in/ali ko delodajalec ne more zagotoviti prevoza

Dnevnice/dnevni dodatek

744 EUR na dan za delo v tujini
Informacije
Delo v tujini: običajno > 50 km od meje

Nadure

40 % na uro
Informacije
Nadure so še vedno izjema (nujna popravila, nujno delo z betonom, neprijetno mesta za druge delavce, proizvodnja in pretok prometa). Kadrovska služba se mora strinjati. Inšpektorat za delo in socialno zavarovanje je treba obvestiti v primeru nadur ob nedeljah, praznikih in ponoči.

Nočno delo

Od 22:00 za 06:00
50 % na uro
Po 5 dan (dni) : 20 % na uro - z rednim načrtovanjem

Delo v nedeljo

100 % na uro

Delo na praznik

100 % na uro
Informacije
Državni praznik, na katerega delavec dela, je treba nadomestiti z drugim prostim dnevom

Nevarno delo

0,5 EUR na uro - visoke in nizke gradnje
10 % na uro - pleskarji
Informacije
Visoke in nizke gradnje: umazana dela, v vodi in pomembno stopnjo blata, viseči odri višji od > 15 m od tal, uporaba hidravličnih kladiv v bagrih in pnevmatskih kladiv s težo več kot 15 kg, jaških in predorih z odprtinami pod 1 m in globlje kot 3,6 m in transport nevarnih snovi.

Pleskarji: lakiranje z brizganjem, uporaba nevarnih kemikalij, peskanje, delo na prostem brez odra na višini > 6 m ali barvanje fasad z drsnimi lestvami, razen barvanja oken in polken.

Plačilo pripravljenosti

Strokovnjaki za dvigala: 2.9994 evrov/dan - 6.4079 evrov/dan (sobota, nedelja, prazniki) indeksirani
Monterji sanitarij-ogrevanja-klimatizacije: po dogovoru z delavcem
Informacije
Strokovnjaki za dvigala: omejitev pripravljenosti 128 ur/teden.

Dodatne komponente osebnega dohodka

Visoke in nizke gradnje: 5 % bruto plače
Pleskarji, strokovnjaki za dvigala: 5 % bruto plače
Električarji: 2 % bruto plače
Zaposleni v krovstvu: 2,5 za 5 % bruto plače (odvisno od delovne dobe v podjetju)
Monterji sanitarij-ogrevanja-klimatizacije: 2 za 5 % bruto plače (odvisno od delovne dobe v podjetju)
Keramičarji 150 EUR na leto kot dodatek za opremo
Plačano dne december

Drugo

80 % za ure, nepovrnjene do konca meseca
Informacije
V prvih 16 urah je odgovoren delodajalec. Za ostale prevzame odgovornost za plačilo država

Število praznikov

25 dni
27 dni v gradbeništvu in nizkih gradnjah
26 dni za pleskarje, delavce v krovstvu, električarje
25 za 29 dni za strokovnjake za dvigala
Informacije
Kolektivni prazniki:
- Visoke in nizke gradnje:
Poletje: 15 dni + praznik 15. avgust, ki se začne na zadnji petek v mesecu juliju.
Zima: 10 dni + praznični sezonski dopust (datumi so določeni s pogajanji).
- Štukaterji/fasaderji: 14 dni, s pričetkom na zadnjo soboto v juliju.
- Monterji v sanaciji ogrevanja, klimatizaciji (razen monterjev hladilnih sistemov): 15 dni v avgustu.

Državni prazniki

10 dni
1. januar
Velikonočni ponedeljek
1. maj
Vnebohod
Binkoštni ponedeljek
23. junij
15. avgust
1. november
25. in 26. december

Prispevki za socialno varnost

2,8 % za zdravstveno zavarovanje
8 % za pokojninsko zavarovanje
1,4 % za zdravstveno zavarovanje

Davek na dohodek

0 za 40 % glede na davčni razred in položaj vrednosti dohodka na uradni davčni lestvici
0,5 % začasni davek za uravnoteženje državnega proračuna
Informacije
Razred 1: predvsem samski in neporočeni.
Razred 1a: dolgotrajne vdove/vdovci, delavci z vzdrževani(mi) otrokom(ci), starejši, nerezidenti v državi, če ima eden od zakoncev dohodek iz dejavnosti v Luksemburgu.
Razred 2: pari s skupno obdavčitvijo, vdove/vdovci in ločeni za manj kot 3 leta, nerezidenti v državi, če je 50 % od dohodka družine pridobljeno v Luksemburgu.

Bolezen

100 %
Informacije
77 dni na stroške delodajalca (referenčno obdobje 12 mesecev), ki temelji na višji plači 3 mesece pred odsotnostjo zaradi bolezni.
Po 77. dnevu odsotnosti zaradi bolezni plača sklad za nacionalno zdravstvo do največ 52 tednov za obdobje 104 tednov).

Poškodbe pri delu/nesreče

100 %
Informacije
77 dni na stroške delodajalca (referenčno obdobje 12 mesecev), ki temelji na višji plači 3 mesece pred odsotnostjo zaradi bolezni.
Po 77. dnevu odsotnosti zaradi bolezni plača sklad za nacionalno zdravstvo do omejitve največ 52 tednov za obdobje 104 tednov).

Informacije Stiki

Hotline OGBL

T. +352 26543 777
Lahko nas kontaktirate v naslednjih jezikih
Nemščina, Francoščina, Portugalščina