Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Malta

Nazadnje posodobljeno dne 12. 03. 2019
Prikaži vse valute v Evro (€)

Minimalna bruto plača

Primerno
168,01 EUR na teden 18 let in več
161,23 EUR na teden 17 let
158,39 EUR na teden mlajši od 17 let

Plača za kategorijo

Nekvalificirani

187 EUR za 219 EUR na teden
Informacije
Ni določeno s standardom, se lahko razlikuje med podjetji.

Kvalificiran

218 EUR za 258 EUR na teden
Informacije
Ni določeno s standardom, se lahko razlikuje med podjetji.

Strokovnjak

233 EUR za 270 EUR na teden
Informacije
Ni določeno s standardom, se lahko razlikuje med podjetji.

Delovodja

300 EUR za 400 EUR na teden
Informacije
Ni določeno s standardom, se lahko razlikuje med podjetji.

Začetniki/mladi delavci

160 EUR za 180 EUR na teden

Profesionalci

300 EUR za 400 EUR na teden

Dnevna obveznost

8 ure 07:30 – 16:00
Informacije
Delovni časi se lahko med podjetji razlikujejo. Nekateri lahko delajo več ur v zimskem času, da nadomestijo manjše število ur poleti ali obratno (kapitalizacija delovnega časa).

Vsak teden

40 ure

Nadure

2 ure na dan (število delovnih ur na dan, vključno z nadurami, ne sme presegati dveh 8 urnih izmen. najnižje obvezno obdobje za nadure je 2 uri. na voljo mora biti 11 ur počitka dnevno)
56 ure na teden (vključno z nadurami. več po presoji zaposlenega)

Odmori

Odmori se med podjetji razlikujejo.
Ni del standardnega delovnega časa
Ni plačano razen, če ni drugače dogovorjeno v kolektivni pogodbi

Posebni pogoji

Največje število ur v skladu z zdravstvenimi in varnostnimi predpisi, ki veljajo po zakonu.
Informacije
Delo v posebnih pogojih vključuje: predori; delavci v izmenah; delavci na višini;

Znotraj države Malta

Nadomestilo za prevoz na delo<br/>

Se ne uporablja če ni določeno v kolektivni pogodbi ali pogodbi o delu.

Dodatek za prehrano

Se ne uporablja če ni določeno v kolektivni pogodbi ali pogodbi o delu.

Dodatek za nastanitev

Se ne uporablja če ni določeno v kolektivni pogodbi ali pogodbi o delu.

Dnevnice/dnevni dodatek

Se ne uporablja če ni določeno v kolektivni pogodbi ali pogodbi o delu.

Nadure

150 % od plače na uro
200 % od plače na uro med 0:00 in 6:00
200 % od plače na uro ob nedeljah in praznikih

Večerno delo

Dovoljena v skladu s kolektivno pogodbo ali pogodbo o delu
Od 14:00 za 22:00

Nočno delo

Dovoljeno
Od 22:00 za 06:00
Informacije
Dovoljena v skladu s kolektivno pogodbo ali pogodbo o delu

Delo ob sobotah

Dovoljeno
Informacije
Dovoljena v skladu s kolektivno pogodbo ali pogodbo o delu

Delo v nedeljo

Dovoljeno
Informacije
Dovoljena v skladu s kolektivno pogodbo ali pogodbo o delu

Delo na praznik

Obvezno
Dovoljeno
Informacije
Dovoljena v skladu s kolektivno pogodbo ali pogodbo o delu

Izmensko delo

Dovoljeno
Informacije
Dovoljena v skladu s kolektivno pogodbo ali pogodbo o delu

Nevarno delo

Se ne uporablja če ni določeno v kolektivni pogodbi ali pogodbi o delu.

Plačilo pripravljenosti

Primerno
Kot je dogovorjeno med delodajalcem in delavcem

Dodatek za letni dopust

Se ne uporablja

13. mesec

Se ne uporablja

14. mesec

Se ne uporablja

Dodatne komponente osebnega dohodka

512,6 EUR na leto
Plačano četrtletno

Število praznikov

24 dni
Informacije
Dnevi so neobvezni tako dolgo, kot je dogovorjeno med delodajalcem in delavcem.

Državni prazniki

14 dni
Novoletni dan
10 februar
19 marec
31 marec
Veliki petek
Praznik dela
7 junij
29 junij
Marijino vnebovzetje
8 september
21 september
8 december
13 december
Božični dan
Informacije
Prazniki, ki so med koncem tedna (ali na prost dan v primeru 4-izmenskega dela), so izgubljeni.

Prispevki za socialno varnost

10 % najnižje plače do največ 34,49 EUR na teden rojeni pred 1962
42,57 EUR na teden rojeni po 1962

Davek na dohodek

Informacije
v skladu s preglednicami, ki jih na letni osnovi izdaja ministrstvo.

Dodatni pokojninski skladi

Informacije
Razen, če je dogovorjeno v kolektivni pogodbi.

Bolezen

15 dni na 100 %
+ 15 dni na 50 %
Informacije
Več dni se lahko dodeli, če je tako dogovorjeno v kolektivni pogodbiZdravniško spričevalo, izdano vsakih 6 dni med boleznijo, ki ga splošni zdravnik posreduje oddelku za socialno varnost ter kopijo delodajalcu.

Poškodbe pri delu/nesreče

365 dni na 100 %
Informacije
Več dni, če je določeno s kolektivno pogodbo

Informacije Stiki

GWU - General Workers Union Malta

Workers’ memorial Building
South Street, Valletta
Malta
Tel. +356 25679200
Lahko nas kontaktirate v naslednjih jezikih
Angleščina, Italijanski, Malteško