Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Republika Češka

Nazadnje posodobljeno dne 15. 04. 2024
Prikaži vse valute v Češka krona (CZK)

Minimalna bruto plača

Primerno
112,5 CZK
18.900 CZK

Plača za kategorijo

Nekvalificirani

112,5 CZK za 115 CZK : tarifni razredi i-iii
Se ne uporablja za napotene delavce

Kvalificiran

115 CZK za 130 CZK tarifni razredi iii. - vi.
Se ne uporablja za napotene delavce

Strokovnjak

126 CZK za 130 CZK tarifni razred v. - vi.
Se ne uporablja za napotene delavce

Delovodja

130 CZK za 135 CZK tarifni razred vi. - vii.
Se ne uporablja za napotene delavce

Dnevna obveznost

8 za 12 ure na dan

Vsak teden

40 ure

Nadure

8 na teden
150 na leto
Informacije
Več ur temelji samo na dogovoru med delodajalcem in delavcem, vendar ne več kot 416 ur letno.
Skupni obseg nadur v obdobju ne sme v povprečju presegati 8 ur na teden v obdobju, ki ne sme biti daljše od 26 zaporednih tednov. To število se lahko podaljša na največ 52 zaporednih tednov, vendar le če temelji na določbi v kolektivni pogodbi.

Odmori

Počitek

30 minut
Ni del standardnega delovnega časa
Ni plačano
Informacije
Lahko se razdeli na dele, ki ne smejo biti krajši od 15 minut, po obdobju neprekinjenega dela, ki ni daljše od 6 ur (mladoletniki: 4,5 ur)

Posebni pogoji

37,5 ure na teden (a* in b**)
38,75 ure na teden (c***)
Informacije
a*) podzemno delo v rudnikih premoga, rud in drugih surovin, v izgradnji rudnikov in na rudarskih lokacijah za geološke raziskave b**) na delovnih mestih s tri-izmenskim ali neprekinjenim delovnim režimomc***) na delovna mesta z dvo-izmenskim režimom; zaposlene mlajše od 18 let (tj. mladoletnike), veljajo posebne določbe delovnega zakonika

Znotraj države Republika Češka

Nadomestilo za prevoz na delo<br/>

Stroški potovanja od mesta običajnega delovnega mesta (bivanje) na delovno mesto, plača delodajalec, ki določi način prevoza.
Informacije
Samo če gre za službeno potovanje.
To velja tudi za službena potovanja v tujino.

Dodatek za prehrano

Minimalno 129 CZK če potovanje traja od 5 do 12 ur
Minimalno 196 CZK če potovanje traja več kot 12 ur
Minimalno 307 CZK če potovanje traja več kot 18 ur

Dodatek za nastanitev

Primerno če je dnevna migracija nemogoča in delavec ostane na gradbišču, strošek namestitve plača delodajalec.

Dnevnice/dnevni dodatek

Se ne uporablja

Nadure

25 % od plače na uro
Če se nadure delajo med neprekinjenimi dnevi počitka, premija ne sme biti nižja od 40 % povprečne plače.
Se ne uporablja za napotene delavce

Večerno delo

Od 18:00 za 21:00

Nočno delo

Dovoljeno
Od 22:00 za 06:00
10 % od plače na uro

Delo ob sobotah

Dovoljeno
10 % od plače na uro

Delo v nedeljo

Dovoljeno
10 % od plače na uro

Delo na praznik

Dovoljeno
100 % od plače na uro

Izmensko delo

Dovoljeno
Znesek premije je lahko naveden v kolektivni pogodbi.

Nevarno delo

Minimalno 50 CZK na uro
Informacije
Opredelitev pojma "težki delovni pogoji" za namene finančne kompenzacije bo določila Uredba vlade.
Težke delovne razmere
Minimalno 10 % na uro

Plačilo pripravljenosti

Se ne uporablja razen če je določeno v kolektivni pogodbi.

Dodatek za letni dopust

Se ne uporablja razen če je določeno v kolektivni pogodbi.

13. mesec

Se ne uporablja razen če je določeno v kolektivni pogodbi.

14. mesec

Se ne uporablja razen če je določeno v kolektivni pogodbi.

Dodatne komponente osebnega dohodka

Se ne uporablja razen če je določeno v kolektivni pogodbi.

Drugo

Minimalno 15 % povprečne plače
25 % povprečne plače na dneve počitka

Okvara strojev

80 % povprečne plače

Slabe vremenske razmere

60 % povprečne plače

Število praznikov

20 dni na leto
2 dni na teden ne več kot 5 na leto *
Informacije
* neenakomerno razporejen delovni čas (izmene daljše od 9 ur), alidelo v računu delovnega časa alidelo odvisno od vremena
za napotene delavce
20 dni na leto

Državni prazniki

13 dni na leto
Novoletni dan
Veliki petek
Velikonočni ponedeljek
Praznik dela
8 maj
5 julij
6 julij
28 september
28 oktober
17 november
Božični večer
Božični dan

Prispevki za socialno varnost

6,5 % od davčne osnove za davek prispevki za socialno varnost, ki se odštejejo od plače delavca
4,5 % od davčne osnove za davek zdravstveno zavarovanje (zasebno)
24,8 % od davčne osnove za davek dodatno zavarovanje za socialno varnost delodajalec: 25 % od osnove (= bruto plača) (v tem: 2,3 % zdravstveno zavarovanje (bolezen), 21,5 %, pokojninsko zavarovanje in 1,2 % državna politika zaposlovanja)
Prispevki za socialno varnost, ki se odštejejo od plače delavca, znašajo 6,5%. 25 % plača delodajalec dodatno k bruto plači zaposlenega. Enako velja za zdravstveno zavarovanje: prispevek, ki se odšteje od plače zaposlenega 4,5 %. 9 %, ki jih plača delodajalec, je nad bruto plačo zaposlenega.

Davek na dohodek

15 % od davčne osnove za davek

Dodatni pokojninski skladi

Informacije
To je lahko naveden v kolektivni pogodbi.

Bolezen

Nadomestilo plače *
dni 1 za 14 60 % plača
Maksimalna 254 CZK na uro
Zdravstveno zavarovanje **
Od 15. dneva, 60 % dnevne osnove
Maksimalna 1.452 CZK na dan
Od takrat 31 dan 66 %
Maksimalna 1.597 CZK na dan
Od takrat 61 dan 72 %
Maksimalna 1.742 CZK na dan

Poškodbe pri delu/nesreče

Delodajalec (zavarovalnica) plača razliko med nadomestilom plače/zdravstvenim zavarovanjem in povprečno plačo (do 100 %). Delodajalec je dolžan skleniti zavarovalno polico za kritje.
Informacije
Razlika plačila se lahko zniža, če delodajalec ni ravnal v skladu z veljavnimi varnostnimi pravili/predpisi.

Informacije Stiki

Odborový svaz Stavba ČR

Táboritská 1000/23, Praha 3, 130 00
Tel. +420 731 421 471
Lahko nas kontaktirate v naslednjih jezikih
Angleščina, Češčina