Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Norveška

Nazadnje posodobljeno dne 14. 03. 2019
Prikaži vse valute v Norveška krona (NOK)

Plača za kategorijo

Delavci, mlajši od 18 let

6 EUR na uro
190 EUR na teden

Nekvalificirani delavci brez izkušenj v gradbeništvu

183,1 NOK

Nekvalificirani delavci z vsaj enoletnimi izkušnjami v gradbeništvu

191 NOK

Kvalificiran

203,8 NOK

Povprečna plača (navedba)

216 NOK (proizvodni delavci povprečje)
210 NOK (mediana proizvodni delavci)

Dnevna obveznost

Največ 9 ure
Informacije
V kolektivni pogodbi in/ali organu za inšpekcijo dela se lahko dogovorijo o posebnih sporazumih za podaljšanje omejitev.

Vsak teden

Največ 40 ure
Informacije
V kolektivni pogodbi in/ali organu za inšpekcijo dela se lahko dogovorijo o posebnih sporazumih za podaljšanje omejitev.

Nadure

Na dan 13 ure
Na teden 48 ure
Na mesec 100 ure
Na leto 200 ure
Maksimalna 4 ure

Odmori

Počitek

30 minut za 8 ur dela
Del običajnega delovnega časa, če je delavec med odmorom odsoten z delovnega mesta
Informacije
Zaposleni ima najmanj en odmor, če dnevni delovni čas presega pet ur in 30 minut.

Posebni pogoji

Informacije
Delovni čas mora biti urejen tako, da zaposleni niso izpostavljeni škodljivim fizičnim ali duševnim obremenitvam in da lahko spoštujejo varnostne pomisleke.

Znotraj države Norveška

Nadomestilo za prevoz na delo<br/>

Informacije
Brez zakonskih predpisov - le sklicevanje na določbe v državah gostiteljicah. (Vendar urejeno v nekaterih kolektivnih pogodbah.)

Dodatek za nastanitev

Informacije
Za naloge, ki zahtevajo prenočitev od doma, delodajalec praviloma plača nastanitev in prenočišče, vendar se lahko dogovori za fiksno eksistenčno stopnjo, plačilo na opravljeni račun ali podobno.

Dnevnice/dnevni dodatek

Informacije
Za naloge, ki zahtevajo prenočitev od doma, delodajalec praviloma plača nastanitev in prenočišče, vendar se lahko dogovori za fiksno eksistenčno stopnjo, plačilo na opravljeni račun ali podobno.

Nadure

Vsaj 40 % plače

Večerno delo

Dovoljeno
Od 21:00 za 06:00

Nočno delo

Dovoljeno samo po potrebi zaradi narave dela

Delo ob sobotah

Dovoljeno

Delo v nedeljo

Ni dovoljeno, razen če to zahteva narava dela
Informacije
Za nedeljsko delo šteje delo, ki je bilo opravljeno od 18.00 v soboto do 22.00 v nedeljo.

Delo na praznik

Ni dovoljeno, razen če to zahteva narava dela
Informacije
Delo v prazničnem času se šteje za delo, ki je bilo opravljeno od 18.00 prejšnji dan do 22.00 na praznik

Izmensko delo

Dovoljeno

Dodatek za letni dopust

Vsaj 10,2 % plače, prejete v preteklem letu
Informacije
Plačano zadnji dan plačila pred dopustom ali v juniju.

Delovna doba

Po 60 letih 1 teden dodatnega dopusta

Dodatne poklicne pokojninske sheme

Informacije
Večina delodajalcev mora za svoje zaposlene vzpostaviti poklicno pokojninsko shemo

Število praznikov

Minimalno 20 dni na leto
Maksimalna 30 dni na dan
Vsaj 10 zaporedni dnevi

Državni prazniki

Novoletni dan
Veliki četrtek
Veliki petek
Velikonočni ponedeljek
Praznik dela
17 maj dan ustave
Vnebohod
Binkoštni ponedeljek
Božični dan
26 december

Prispevki za socialno varnost

Informacije
Članstvo v nacionalni zavarovalni shemi je obvezno. Stopnja prispevka znaša 8,2 % bruto plače.

Davek na dohodek

Povprečje 30 %

Dodatni pokojninski skladi

Informacije
Vključeno v nacionalno zavarovalno shemo. Če želite imeti pravico do prejemanja pokojnin iz Norveške, morate biti eno leto član sistema.

Bolezen

52 tedni
Informacije
Delati se morali vsaj 4 tedne, vaša bolezen mora biti dokumentirana.

Poškodbe pri delu/nesreče

52 tedni
Informacije
Delati se morali vsaj 4 tedne, vaša bolezen mora biti dokumentirana.

Informacije Stiki

Fellesforbundet

Lilletorget 1
0184 Oslo
Tel. +47 23 06 31 00