Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Záměr

Tato webová stránka je výsledkem projektu, který realizuje EFBWW (Evropská federace pracovníků stavebnictví a dřevoprůmyslu) s finanční podporou Evropské komise (GŘ EMPL).

Proč tento web?

Dočasná migrace a zejména vysílání pracovníků má zásadní význam v sektoru stavebnictví, protože má vysoce mobilní pracovní síly, vysokou poptávku po kvalifikovaných a nekvalifikovaných pracovnících a silnou konkurenci mezi firmami. Není však vždy respektována zásada "stejnou mzdu za stejnou práci na stejném pracovišti".

Tato webová pomůže pracovníkům získat odvětvové, stručné a snadno dostupné informace o jejich právech. Pracovníci budou také moci navázat kontakt s odbory ve své zemi původu nebo v hostitelské zemi a získat přímou podporu.

Na evropské úrovni reaguje tato iniciativa na směrnici 2014/67/ES, která zdůrazňuje důležitost zlepšení přístupu a transparentnosti k podmínkám zaměstnání v různých členských státech EU s cílem zajistit správné uplatňování směrnice 96/71/ES, čímž ochraňuje práva vyslaných pracovníků.

Všechny informace jsou k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.