Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Rumunsko

Naposledy aktualizováno dne 17. 6. 2020
Prohlédněte si všechny měny v rumunský leu (RON)

Minimální hrubá mzda

Použitelný
3 000 RON za měsíc

Plat podle kategorie

Nekvalifikovaný

3 000 RON za měsíc

Kvalifikovaný

3 000 RON za měsíc

Specialista

3 000 RON za měsíc

Mistr

3 000 RON za měsíc

Začátečníci / mladí pracovníci

3 000 RON za měsíc

Profesionálové

3 000 RON za měsíc

Denně

8 hodiny

Týdně

40 hodiny

Přesčas

4 hodiny za den
8 hodiny za týden (výjimečně může mít pracovní týden více než 48 hodin, průměr za období 4 měsíců však musí činit 48 hodin/týden)
průměrně 48 hodin za týden hodiny za čtvrtletí
průměrně 48 hodin za týden hodiny za pololetí
průměrně 48 hodin za týden hodiny za rok

Přestávky

Odpočinek

Informace
Denně - minimálně 12 hodin a výjimečně 8 hodin při změně směny; za 12 hodin práce minimálně 24 hodin odpočinku.

Týdně - minimálně 48 hodin od pondělí do neděle.

Oběd

po 6 hodinách práce
Součást standardní pracovní doby (podle kolektivní smlouvy)
Zaplaceno (podle kolektivní smlouvy)

Zvláštní podmínky

6 7 hodiny za den
30 35 hodiny za týden
průměrně 48 hodin za týden za čtvrtletí
průměrně 48 hodin za týden za pololetí
průměrně 48 hodin za týden za rok

V rámci země Rumunsko

Cestovné

Informace
ubytování poskytuje zaměstnavatel a nelze je odečítat z platu.
Neplatí pro vyslané pracovníky

Příspěvek na jídlo

Volitelný
Informace
Systém stravenek

Příspěvek na ubytování

Poskytované ubytování
Informace
Když jste na neobvyklém pracovišti, poskytuje ubytování zaměstnavatel a nelze je odečítat z platu.
Neplatí pro vyslané pracovníky

Výživné / denní dávka

Průměr 35 EUR
Informace
Když je-to na neobvyklém pracovišti, je úroveň stanovena jen pro veřejný sektor. Pro soukromý sektor lze o úrovni jednat.
Pro vyslané pracovníky
Nejsou-li výdaje na jídlo, ubytování nebo dopravu placeny, lze je přidat do mzdy země původu, pokud je kompatibilní s úrovní minimální mzdy v Rumunsku.

Přesčas

75 % platu za hodinu

Noční práce

Povoleno
Od 22:00 k 6:00
25 % platu za hodinu

Práce v sobotu

Povoleno 5 dní/týden pracovní doby
Lze dojednat v kolektivních smlouvách

Práce v neděli

Povoleno 5 dní/týden pracovní doby
Lze dojednat v kolektivních smlouvách

Práce o veřejných svátcích

Povinný na technické služby a dodávku základních požadavků
Povoleno na činnosti, které nelze zastavit
100 % platu za hodinu

Práce na směny

Povoleno
Lze dojednat v kolektivních smlouvách

Nebezpečná práce

Lze dojednat v kolektivních smlouvách
Neplatí pro vyslané pracovníky

Pohotovostní mzda

Neuplatňuje se

Příspěvek na řádnou dovolenou

Neuplatňuje se

13. měsíc

Neuplatňuje se

14. měsíc

Neuplatňuje se

Další mzdové složky

Neuplatňuje se

Jiné

75 % platu
Pro vyslané pracovníky
Nejsou výslovně zahrnuty v koncepci minimální mzdy, je však povinné minimální procento, jak je stanoveno v Zákoníku práce.

Počet dnů dovolené

20 dny za rok alespoň 10 po sobě jdoucích dnů.

Státní svátky

Proměnná
1. a 2. ledna
24 ledna
První a druhé Velikonoce
1. května (svátek práce)
1 června
První a druhý Svatodušní svátek
Den Panny Marie (8. srpna)
Den apoštola svatého Ondřeje (30. listopadu)
1. prosince (Rumunský národní den)
První a druhý svátek vánoční
Dva dny na každý ze tří náboženských svátků pro právně uznaná náboženství jiná než křesťanství

Příspěvky na sociální zabezpečení

25 % na důchody
10 % pro zdraví
Neplatí pro vyslané pracovníky

Další zákonné sociální pojištění

Pro vyslané pracovníky
placeno v zemi původu

Daň z příjmu

10 %

Choroba/nemoc

75 % v případě onemocnění *
100 % v případě lékařské pohotovosti nebo jiných zvláštních nemocí
Informace
* Od prvního do pátého dne placených zaměstnavatelem
* Ne déle než 183 dnů/rok
Pro vyslané pracovníky
závisí to na vysílající zemi

Pracovní úrazy/nehody

100 %
Informace
Od prvního do pátého dne placené zaměstnavatelem;
Ne déle než 183 dní za rok.
Pro vyslané pracovníky
závisí to na vysílající zemi

Informace Kontakty

Confederation Confederaţia Sindicatelor Democratice din România

Webové stránky http://www.csdr.gco.ro
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
rumunský

Labour Inspection (Inspecţia Muncii)

Tel. +40213027053, +40213027031
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
Anglicky, francouzský, rumunský

National Trade Union Confederation Blocul Naţional Sindical

Webové stránky http://www.bns.ro
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
rumunský

National Trade Union Confederation Cartel-ALFA

Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
rumunský

National Trade Union Confederation Meridian

Webové stránky http://www.csnmeridian.ro
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
rumunský

National Trade Union Confederation Sindicatelor Libere din România - Frăţia

Webové stránky http://www.cnslr-fratia.ro
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
rumunský

Territorial labour inspectorate, for every county (Inspectoratul Teritorial de Muncă)

Tel. +40232257100, +40752079315
Webové stránky http://www.itmiasi.ro
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
Anglicky, francouzský, rumunský

The General Trade Union Federation Familia

str. Biserica Doamnei nr. 3
Bucuresti
Romania
Tel. +40.21.312.38.86
Webové stránky http://www.fgs.ro
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
Anglicky, rumunský