Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Nizozemsko

Naposledy aktualizováno dne 17. 2. 2020
Prohlédněte si všechny měny v Euro (€)

Minimální hrubá mzda

Použitelný
14,04 EUR k 18,57 EUR za hodinu

Plat podle kategorie

Nekvalifikovaný

5,61 EUR k 10,52 EUR za hodinu : 16 až 21 let
14,04 EUR za hodinu : 22 let a více

Kvalifikovaný

8,18 EUR k 13,01 EUR za hodinu : 17 až 21 let
14,85 EUR k 15,79 EUR za hodinu : 22 let a více

Specialista

12,26 EUR k 16,35 EUR za hodinu : 18 až 21 let
16,89 EUR k 17,74 EUR za hodinu : 22 let a více

Mistr

15,72 EUR k 18,57 EUR za hodinu

Profesionálové

Informace
Pro dělníky se používá jiný platový systém.

Denně

8 hodiny mezi 07:00 a 19:00

Týdně

40 hodiny

Přesčas

12 hodiny za den (pracovní doba + doba na cestu + přestávky)

Přestávky

Nezaplaceno

Odpočinek

30 minuty (> 5,5 hodin práce)
45 minuty (>8 hodin práce)
60 minuty (>10 hodin práce, 0,5 hodiny ihned)

V rámci země Nizozemsko

Cestovné

0,32 EUR za km
Informace
Cestovné na přesun z dočasného bydliště na pracoviště.

Platby za čas na cestě: první hodina denně se neplatí, jestliže řídíte auto samostatně nebo jako cestující. Řidič s kolegy dostane zaplacenou každou cestovní hodinu.

Příspěvek na jídlo

Použitelný jestliže pracovník nemůže jet domů každý den.
6,65 EUR za den nebo jídlo zdarma

Příspěvek na ubytování

Zaměstnavatelé hradí všechny náklady
Informace
Ubytování zdarma, když pracovník nemůže jet domů každý den.

Výživné / denní dávka

Pracovní oděv: 0,87 EUR za den
Nabíhá: 0,54 EUR za den
Nástroje: 0,75 EUR za den
Bezpečnostní přilby a boty: zdarma

Přesčas

První 3 hodiny : 25 % platu za hodinu
50 % platu za hodinu od pondělí 05:00 do soboty 21:00
100 % platu za hodinu od soboty 21:00 do pondělí 05:00 a svátky

Večerní práce

Povoleno : stanoveno na úrovni společnosti pouze v případě, že existuje dohoda s pracovní radou a 70 % zaměstnanců.
Od 19:00 k 00:00
Pondělí až čtvrtek: 30 % platu
Pátek 50 % platu
Sobota a neděle 100 % platu

Noční práce

Stanoveno na úrovni společnosti pouze v případě, že existuje dohoda s Pracovní radou a 70 % zaměstnanců.
Od 00:00 k 7:00
Pondělí 100 %
od úterka do pátku 30 %
Sobota 50 %
Neděle 75 %

Práce v sobotu

Povoleno
20 % platu za hodinu

Práce v neděli

Povoleno
0:00 to 7:00 75 %
7:00 to 24:00 100 %
Informace
Stavební dělník nemůže být nucen pracovat v neděli.

Práce o veřejných svátcích

práce ve směnách je povolena pouze za zvláštních okolností.
100 %

Práce na směny

Povoleno
2 směny: 10 % platu za hodinu
3 směny: 15 % platu za hodinu

Pohotovostní mzda

Pondělí až pátek: 13 EUR
Sobota 20 EUR
Neděle a svátky 26 EUR

Příspěvek na řádnou dovolenou

8 % hrubého platu

13. měsíc

Stanoveno na úrovni společnosti

Další mzdové složky

4,06 % pro udržitelnou zaměstnatelnost

Jiné

Špatné povětrnostní podmínky

100 %

Práce na komunikacích v posunutých hodinách

Od pondělí 07:00 do pátku 20:00: 30 % platu za hodinu
Od pátku 20:00 do soboty 20:00: 50 % platu za hodinu
Od soboty 20:00 do neděle 07:00: 75 % platu za hodinu
Od neděle 07:00 do pondělí 07:00: 100 % platu za hodinu

Počet dnů dovolené

20 dny právní
5 dny dle kolektivní smlouvy
Každý pracovník má 20 zvlášť placených volných dní (za práci 40 hodin týdně namísto 36 hodin týdně).

Státní svátky

7 dny za rok
1. ledna
Velikonoční pondělí
27. dubna
5. května
Svatodušní pondělí
25. a 26. prosince

Příspěvky na sociální zabezpečení

27,65 % hrubého platu
Neplatí pro vyslané pracovníky

Další zákonné sociální pojištění

0,17 % hrubého platu
Neplatí pro vyslané pracovníky

Daň z příjmu

19,45 % až do EUR 34,712 za rok
37,5 % až do EUR 68,507 za rok
49,5 % přes EUR 68,508 za rok
Neplatí pro vyslané pracovníky

Další penzijní fondy

12,35 %

Choroba/nemoc

Rok 1 : 100 %
Po 1 rok 70 % + 100% penzijní fond

Pracovní úrazy/nehody

Rok 1 : 100 %
Po 4 rok 70 % + 100% penzijní fond

Informace Kontakty

FNV Bouw

Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
Holandsky, Anglicky, německý, španělsky