Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Belgie

Naposledy aktualizováno dne 04.04.2024
Prohlédněte si všechny měny v Euro (€)

Plat podle kategorie

Nekvalifikovaný

Kat. I
17 398 EUR za hodinu

Kvalifikovaný

Kat. IA
18 264 EUR za hodinu
Kat. II
18 549 EUR za hodinu
Kat. IIA
19 473 EUR za hodinu

Specialista

Kat. III
19 725 EUR za hodinu

Mistr

Kat. IV
20 937 EUR za hodinu

Začátečníci / mladí pracovníci

Kat. I
17 398 EUR za hodinu

Profesionálové

Vedoucí týmu A
21 698 EUR za hodinu (tým a: tým složený z dělníků, kteří patří do stejné kategorie)
Vedoucí týmu B
23 031 EUR za hodinu (tým b: tým složený z dělníků, kteří patří do různých kategorií)
Supervisor
25 124 EUR za hodinu

Denně

8 hodina/y

Týdně

40 hodiny

Přesčas

1 hodina za den
2 hodiny za den (týden "pružné práce")
5 hodiny za týden + soboty (práce o sobotách je považována za přesčas a lze ji přidat do 5 hodin přesčasové práce povolené za týden)
10 hodiny za týden (týden "pružné práce")
180 hodiny za rok

Přestávky

Odpočinek

po 6 hodinách práce
15 minuty právní předpis – žádná odvětvová dohoda

Zvláštní podmínky

Informace
Seznam nebezpečných a zdraví škodlivých prací na vyžádání.

Bez omezení počtu hodin, ale mzdové bonusy: od 10 % do 100 % dle druhu práce.

V rámci země Belgie

Cestovné

Informace
Cestovní výdaje a příspěvek na mobilitu (na základě času stráveného zdoláváním velké vzdálenosti) se liší v závislosti na vzdálenosti a času.

Podrobnosti na požádání.

Příspěvek na jídlo

3 247 EUR

Přesčas

20 % za hodinu není-li kompenzováno v hodinách
0 % v týdnu flexibilní práce

Noční práce

Povoleno
Od 22:00 k 6:00
25 %

Práce v sobotu

50 %
Informace
V sobotu je prémie splatná, i když jsou hodiny kompenzovány.

Práce v neděli

Není řízeno na úrovni odvětví

Práce o veřejných svátcích

Pokud se pracuje ve státní svátky, musejí být dny kompenzovány dalšími dny volna.

Práce na směny

10 %
25 % noční směna

Nebezpečná práce

10 k 100 %
Informace
Seznam nebezpečných prací, které jsou k dispozici na požádání

Příspěvek na řádnou dovolenou

Použitelný
15,38 % hrubého platu vzrostla o 8 %
Červen

13. měsíc

Použitelný
9 % hrubého platu
Platí se dne listopad

Počet dnů dovolené

32 dny za rok

Státní svátky

10 dny za rok
Nový rok (1. ledna)
Velikonoční pondělí
1. květen
Den Nanebevstoupení Páně
Svatodušní pondělí
21 července
Den Nanebevzetí
Den všech svatých (1. listopad)
11 listopadu
První svátek vánoční (25. prosince)

Příspěvky na sociální zabezpečení

13,07 % hrubého platu vzrostla o 8 %

Daň z příjmu

± 30 %

Choroba/nemoc

Den 1 k 7 : 100 % hradí zaměstnavatel
Den 8 k 14 : 85,88 % hradí zaměstnavatel bez placení předpisů o sociálním zabezpečení
Den 15 k 30 : 85,88 % hradí zaměstnavatel a sociální zabezpečení

Pracovní úrazy/nehody

Dočasná neschopnost: 90 % hrubého platu
Trvalá pracovní neschopnost roční příděl
Informace
Částka závisí na sazbě za trvalou neschopnost

Informace Kontakty

Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
Holandsky, Anglicky, francouzský

ACV Bouw - Industrie & Energie

Webové stránky https://www.hetacv.be/acvbie
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
Holandsky

ALGEMENE CENTRALE - ABVV / CENTRALE GENERALE - FGTB

Webové stránky http://accg.be/
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
Holandsky, Anglicky, francouzský, portugalský

CSC Batiment - industrie & énergie

Webové stránky https://www.lacsc.be/cscbie
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
francouzský