Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Projektet

Dette websted er resultatet af et projekt, der er varetaget af EFBT (Europæisk Federation af Bygnings- og Træindustriarbejdere) med økonomisk støtte fra Europa-Kommissionen (DG EMPL).

Hvorfor dette websted?

Midlertidig migration og navnlig udstationering af arbejdstagere er af meget stor betydning for bygge- og anlægssektoren, da den har en yderst mobil arbejdsstyrke, en høj efterspørgsel på faglærte og ufaglærte arbejdstagere og en stor konkurrence mellem virksomhederne. Men princippet om “ligeløn for samme arbejde på samme arbejdsplads” respekteres ikke altid.

Dette websted vil hjælpe arbejdstagerne med at modtage sektorspecifikke, koncise og lettilgængelige informationer om deres rettigheder. Arbejdstagerne vil også kunne komme i kontakt med fagforeninger i deres hjemland eller værtsland for at modtage direkte støtte.

På europæisk plan svarer dette initiativ til direktivet 2014/67/EF, der påpeger betydningen af forbedret adgang til og gennemsigtighed for ansættelsesvilkår og -betingelser inden for de forskellige EU-medlemslande for at sikre korrekt anvendelse af direktivet 96/71/EF og derved sikre de udstationerede arbejdstageres rettigheder.

Samtlige informationer er tilgængelige i alle EU’s officielle sprog.