Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Spanien

Sidst opdateret den 17-09-2021
Vis samtlige valutaer i Euro (€)

Minimal bruttoløn

Gældende
17.397,64 EUR til 20.190,6 EUR pr. år

Løn pr. kategori

17.397,64 EUR pr. år niveau xii: almindelig arbejdstager
17.658,6 EUR pr. år niveau xi: specialarbejder/kat. 2 specialist
17.923,47 EUR pr. år niveau x: funktionærassistent/kat. 1 specialist
18.192,32 EUR pr. år niveau ix: kat. 2. funktionær
18.465,2 EUR pr. år niveau viii: kat. 1. funktionær
18.742,16 EUR pr. år niveau vii: kat. 2 landmåler/sjakformand
19.023,29 EUR pr. år niveau vi: kat. 1 landmåler/professionel specialist
19.308,63 EUR pr. år niveau v: generel arbejdstilsynsførende
19.598,26 EUR pr. år niveau iv: generel tilsynsførende/industritekniker
19.892,22 EUR pr. år niveau iii: mellemliggende grad/indehavere af eksamensbeviser
20.190,6 EUR pr. år niveau ii: avancerede kandidater

Dagligt

Maks. 9 timer
Info
Andalusien og Extremadura har en særlig sommerarbejdstid: arbejdstagerne kan kun arbejde om morgenen

Ugentligt

40 timer pr. uge
1736 timer pr. år

Overarbejde

80 timer pr. år bortset fra i tilfælde af force majeure

Pauser

Rest

Hvis arbejdsdagen er mindst 6 timer
15 minutter

Særlige betingelser

Portnere, vagter og vægtere
72 timer pr. uge
Arbejde i undergrunden
6 timer pr. dag
35 timer pr. uge

Inden for Spanien

Transportgodtgørelse

Hvis det er mere end 15 km fra arbejdstageren hjem eller ansættelsessted.

Boligtilskud

Fuldt forplejningstillæg: når, på grund af afstand, arbejdstagerne ikke kan overnatte hjemme. beløbet fastsættes i regionale kollektive overenskomster.
Halv ydelse: på en fjern arbejdsplads for at dække frokost (hvis den ikke betales af virksomheden), når arbejdstagerne kan tage hjem om aftenen. beløbet fastsættes i regionale kollektive overenskomster.

Overarbejde

Arbejdsgiveren skal betale overarbejde til en højere sats end normalt arbejde. Omfanget af overarbejde for hver af kategorierne eller niveauerne fastsættes i kollektive overenskomster. Virksomhederne kan kompensere for overarbejde ved tilsvarende hvileperioder

Natarbejde

Fra 22:00 til 06:00
25 % af løn pr. time hvis aftenarbejde varer længere end fire timer, vil tillægget blive betalt, som om arbejdet havde varet hele dagen.

Arbejde på helligdage

Ikke obligatorisk
Tilladt
. Lønnen er ikke fastslået.

Farligt arbejde

20 % af bruttoløn

Rådighedsbetaling

Ikke relevant

Feriepenge

Ikke relevant

13. måned

Info
Skal betales for følgende kalenderdage:
a) Junitilskud: fra 1. januar til 30. juni.
b) Juletilskud: fra. 1. Juli til 31. december.
Beløb: ifølge niveau og kategori i tabellen for hver kollektive overenskomst

Antal feriedage

30 dage pr. år 21 skal være arbejdsdage. retten til ferie er ikke omfattet af godtgørelse.

Helligdage

12 nationaldage
2 lokale dage
1. og 6. januar
Påske
1. maj
15. august
12. oktober
1. november
6., 8. og 25. december
Info
Lokale kollektive overenskomster kan indbefatte flere dage.

Socialsikringsbidrag

1067,4 til 3.642 EUR pr. måned for ingeniører og kandidater
885,3 til 3.642 EUR pr. måned for teknikere, eksperter og uddannede ingeniørassistenter
770,1 til 3.642 EUR pr. måned for administrative ledere
764,4 til 3.642 EUR pr. måned for ufaglærte assistenter
764,4 til 3.642 EUR pr. måned for administrative funktionærer
764,4 til 3.642 EUR pr. måned for underordnede
764,4 til 3.642 EUR pr. måned for administrative assistenter
25,48 til 121,4 EUR pr. dag for første og anden kategori af faglærte arbejdstagere
25,48 til 121,4 EUR pr. dag for tredje kategori af faglærte arbejdstagere og specialister
25,48 til 121,4 EUR pr. dag for arbejdere
25,48 til 121,4 EUR pr. dag for arbejdstagere under 18
For udstationerede arbejdstagere
Udstationerede arbejdstagere betaler socialsikringsbidrag i oprindelseslandet. Spanien har dog, alt efter oprindelseslandet, indgået samarbejdsaftaler om socialsikring.

Supplerende socialsikringsordning

Info
Nogle virksomheders kollektive overenskomster indeholder klausuler om betaling af sundhedsforsikring eller pensionsordning. Nogle ordninger tager alene bidrag fra arbejdsgiverne. Andre gør det også muligt for arbejdstagerene at bidrage med en lavere procentsats.
For udstationerede arbejdstagere
Hvis disse klausuler er inkluderet i virksomhedsaftalen, gælder for for samtlige arbejdstagere: vandrende og udstationerede.

Indkomstskat

Afhænger af familiesituationen
For udstationerede arbejdstagere
Kun for arbejdstagere, der betaler socialsikringsbidrag i Spanien.

Sygdom

Dag 1 til 3 : 0 %
Dag 4 til 20 : 60 %
Efter 20 dage 75 %
Info
I næsten samtlige sektorers og virksomheders kollektive overenskomster suppleres disse tillæg med virksomhedsbidrag.

Arbejdsskader/ulykker

100 % dagen efter sygeorlov

Info Kontakter

CCOO del Hábitat

Calle de Albasanz, 3. Bajo, 28037 Madrid
Du kan kontakt os på følgende sprog
Engelsk, Fransk, Spansk

UGT FICA Federación de Industria, Construcción y Agro

Avenida de América, nº 25 - 5ª planta
28002-Madrid
Tlf. +34 915 89 75 07
Du kan kontakt os på følgende sprog
Spansk, Fransk, Engelsk