Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Luxemburg

Sidst opdateret den 05-01-2022
Vis samtlige valutaer i Euro (€)

Minimal bruttoløn

Gældende
13,048 EUR pr. time for faglærte arbejdstagere
15,6552 EUR pr. time for faglærte arbejdstagere

Løn pr. kategori

Ufaglært

13,1372 EUR til 14,5396 EUR pr. time : bygge- og anlægsarbejder ufaglærte uden nogen erfaring med byggeri
15,7648 EUR pr. time : bygge- og anlægsarbejder fagfolk, der er nybegyndere
13,046 EUR til 14,4985 EUR pr. time elektrikere:
13,046 EUR pr. time vvs-installatører:
13,046 EUR til 16,285 EUR pr. time for liftfagfolk
13,046 EUR til 15,6552 EUR pr. time fliselæggere
13,046 EUR til 15,4927 EUR pr. time tagarbejdere

Faglært

15,9565 EUR til 17,5667 EUR pr. time : bygge- og anlægsarbejder
13,046 EUR til 16,0112 EUR pr. time elektrikere:
15,6552 EUR til 17,1552 EUR pr. time vvs-installatører:
14,6593 EUR til 20,8634 EUR pr. time for liftfagfolk
15,8392 EUR til 17,0859 EUR pr. time fliselæggere
15,6552 EUR til 16,9267 EUR pr. time tagarbejdere

Specialist

20,0438 EUR pr. time : bygge- og anlægsarbejder
15,6552 EUR til 18,2025 EUR pr. time elektrikere:
19,4363 EUR pr. time vvs-installatører:
18,5952 EUR til 22,4737 EUR pr. time for liftfagfolk
18,3068 EUR pr. time fliselæggere
18,2846 EUR til 20,6598 EUR pr. time tagarbejdere

Sjakformand

21,7028 EUR pr. time : bygge- og anlægsarbejder
15,6552 EUR til 23,8983 EUR pr. time elektrikere:

Begyndere / ungarbejdere

9,7845 til 10,4388 EUR arbejdstagere under 18 år

Dagligt

8 timer

Ugentligt

40 timer

Overarbejde

10 timer pr. dag
48 timer pr. uge

Pauser

Frokost

30 minutter
Ikke betalt
Betalte pauser :
Byggeri og anlæg : 15 minutter med mindst 9 arbejdstimer
Tagarbejdere : 15 minutter

Inden for Luxemburg

Transportgodtgørelse

Info
- Bygge- og anlægsarbejder: Arbejdsgiver organiserer arbejdstagernes transport fra hjemmet til byggepladserne
- Andet: Hvis privatbil anvendes, betaler virksomheden en ydelse pr. km, der normalt er begrænset til afstanden mellem hovedkontoret og arbejdspladsen.

Boligtilskud

Kun for arbejde i udlandet
Info
Arbejde i udlandet: normalt >50 km fra grænsen og/eller når arbejdsgiveren ikke kan sørge for transport

Dagpenge

744 EUR pr. dag for arbejde i udlandet
Info
Arbejde i udlandet: normalt >50 km fra grænsen

Overarbejde

40 % pr. time
Info
Overarbejde er en stadig en undtagelse (hastende reparationsarbejde, hastende betonarbejde, utilgængelige pladser for andre arbejdstagere, anlægsproduktion og trafikregulering). HR skal acceptere det. Arbejdstilsynet og socialsikringen skal informeres i tilfælde af overarbejde på søndag, helligdage og ved natarbejde.

Natarbejde

Fra 22:00 til 06:00
50 % pr. time
Efter 5 dag(e) : 20 % pr. time - efter regelmæssig planlægning

Arbejde på søndage

100 % pr. time

Arbejde på helligdage

100 % pr. time
Info
Arbejde på en helligdag skal godtgøres med en anden fridag

Farligt arbejde

0,5 EUR pr. time - bygge- og anlægsarbejder
10 % pr. time - malere
Info
Bygge- og anlægsarbejder: beskidt arbejde, på vand og med betydeligt niveau af mudder, stillads >15 m fra jorden, anvendelse af hydraulikhammere i udgravninger og tryklufthammere med mere end 15 kg, skakter og tunneller med åbninger under 1 m og dybere end 3,6 m og ADR-transport.

Malere: Fernisering med spray, anvendelse af farlige kemikalier, sandblæsning, arbejde i det fri unde stillads i en højde på >6m eller maling af facader med stiger, bortset fra maling af vinduer og vinduesskodder.

Rådighedsbetaling

Liftfagfolk: 2,9994 €/dag - 6,4079 €/dag (lørdage, søndage, feriedage) indekseret
VVS-installatører: forhandles med arbejdstageren
Info
Liftfagfolk: standby-grænse på 128 timer/uge.

Supplerende lønkomponenter

Bygge- og anlægsarbejder: 5 % af bruttoløn
Malere, liftfagfolk: 5 % af bruttoløn
Elektrikere: 2 % af bruttoløn
Tagarbejdere: 2,5 til 5 % af bruttoløn (afhænger af anciennitet i virksomheden)
VVS-installatører: 2 til 5 % af bruttoløn (afhænger af anciennitet i virksomheden)
Fliselæggere 150 EUR pr. år som tilskud til udstyr
Betalt den december

Andet

80 % for timer, der ikke er dækket inden månedens udgang
Info
Arbejdsgiveren betaler de første 16 timer. Staten har ansvaret for betaling af resten

Antal feriedage

26 dage pr. år
27 dage inden for bygge- og anlægsarbejder
26 til 29 dage for liftfagfolk

Helligdage

10 dage
1. januar
2. påskedag
1. maj
Kristi Himmelfart
2. pinsedag
23. juni
15. august
1. november
25. og 26. december

Socialsikringsbidrag

2,8 % for sundhedsforsikring
8 % for pensionsforsikring
1,4 % for sundhedsforsikring

Indkomstskat

0 til 40 % ifølge skatteklasse og position for indkomstværdi i den officielle skatteskala
0,5 % midlertidig skat til at afbalancere statsbudgettet
Info
Klasse 1: navnlig singler og ugifte.
Klasse 1a: langtidsenker/-enkemænd, arbejdstagere med forsørgerpligt over barn/børn, seniorer, ikke-bosiddende i landet, hvis ægtefællen har en erhvervsindtægt i Luxembourg.
Klasse 2: sambeskattede par, enker/enkemænd og fraskilte/separerede i mindre end 3 år, ikke-bosiddende i landet, hvis 50 % af familiens indtægt optjenes i Luxembourg.

Sygdom

100 %
Info
77 dage afholdes af arbejdsgiveren (referenceperiode på 12 måneder) baseret på den højere løn fra de 3 måneder inden sygeorloven.
Efter den 77. dag betaler den nationale sygeforsikring sygeorloven indtil en grænse på 52 uger pr. periode på 104 uger).

Arbejdsskader/ulykker

100 %
Info
77 dage afholdes af arbejdsgiveren (referenceperiode på 12 måneder) baseret på den højere løn fra de 3 måneder inden sygeorloven.
Efter den 77. dag betaler den nationale sygeforsikring sygeorloven indtil en grænse på 52 uger pr. periode på 104 uger).

Info Kontakter

Hotline OGBL

Tlf. +352 26543 777
Du kan kontakt os på følgende sprog
Tysk, Fransk, Portugisisk