Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Holland

Sidst opdateret den 13-03-2024
Vis samtlige valutaer i Euro (€)

Minimal bruttoløn

Gældende
13,27 EUR pr. time : 22 år og derover

Løn pr. kategori

Ufaglært

6,79 EUR til 12,49 EUR pr. time : 16 til 21 år
16,56 EUR pr. time : 22 år og derover

Faglært

9,77 EUR til 15,38 EUR pr. time : 17 til 21 år
17,52 EUR pr. time : 22 år og derover

Specialist

14,52 EUR til 19,26 EUR pr. time : 18 til 21 år
18,6 EUR pr. time : 22 år og derover

Sjakformand

19,87 EUR pr. time : 22 år og derover

Professionelle

20,85 EUR pr. time : 22 år og derover

Dagligt

8 timer mellem 07:00 – 17:00

Ugentligt

40 timer

Overarbejde

12 timer pr. dag (arbejdstid + transporttid + pauser)

Pauser

Ikke betalt

Rest

30 minutter (> 5,5 timers arbejde)
45 minutter (> 8 timers arbejde)
60 minutter (> 10 timers arbejde, 0,5 time med det samme)

Inden for Holland

Transportgodtgørelse

0,32 EUR pr. km

Tilskud til måltid

Gældende hvis en arbejder ikke kan køre hjem hver dag.
7,56 EUR pr. dag eller gratis måltider

Boligtilskud

Arbejdsgiveren betaler samtlige omkostninger.
Info
Gratis logi, hvis en arbejder ikke kan køre hjem hver dag.

Dagpenge

Arbejdstøj: 0,98 EUR pr. dag
Støvler: 0,6 EUR pr. dag
Redskaber: 0,75 EUR pr. dag
Sikkerhedshjelme og -sko: gratis

Overarbejde

Først 3 timer : 25 % af løn pr. time
50 % af løn pr. time fra mandag 05:00 til lørdag indtil 21:00
100 % af løn pr. time fra lørdag 21:00 til mandag 05:00 og ferie

Aftenarbejde

Tilladt : bestemt på virksomhedsniveau, kun når der er en aftale med arbejdsrådet og 70 % af arbejdstagerne.
Fra 19:00 til 00:00
Mandag til torsdag: 30 % af løn
Fredag 50 % af løn
Lørdag og søndag 100 % af løn

Natarbejde

Bestemt på virksomhedsniveau, kun når der er en aftale med arbejdsrådet og 70 % af arbejdstagerne.
Fra 00:00 til 07:00
Mandag 100 %
Tirsdag til fredag 30 %
Lørdag 50 %
Søndag 75 %

Arbejde på lørdage

Tilladt
20 % af løn pr. time

Arbejde på søndage

Tilladt
00:00 - 07:00 75 %
07:00 – 24:00 100 %
Info
Bygge- og anlægsarbejderen kan ikke tvinges til at arbejde på søndage.

Arbejde på helligdage

Skifteholdsarbejde er kun tilladt under særlige omstændigheder.
100 %

Skifteholdsarbejde

Tilladt
2 hold: 10 % af løn pr. time
3 hold: 15 % af løn pr. time

Rådighedsbetaling

Mandag til fredag: 13 EUR
Lørdag 20 EUR
Søndage og helligdage 26 EUR

Feriepenge

8 % af bruttoløn

13. måned

Bestemt på virksomhedsniveau

Supplerende lønkomponenter

4,36 % for bæredygtig beskæftigelse

Andet

Dårlige vejrforhold

100 %

Arbejde på veje med forskudte arbejdstider

Mellem mandag 07:00 og fredag 20:00: 30 % af løn pr. time
Mellem fredag 20:00 og lørdag 20:00: 50 % af løn pr. time
Mellem lørdag 20:00 og søndag 07:00: 75 % af løn pr. time
Melles søndag 07:00 og mandag 07:00: 100 % af løn pr. time

Antal feriedage

20 dage juridisk
5 dage efter kollektiv overenskomst
Hver arbejdstager har 20 ekstra betale fridage (ved arbejde i 40 timer om ugen i stedet for 36 timer om ugen).

Helligdage

7 dage pr. år
1. januar
2. påskedag
27. april
5. maj
2. pinsedag
25. og 26. december

Socialsikringsbidrag

27,65 % af bruttoløn
Gælder ikke for udstationerede arbejdstagere

Supplerende socialsikringsordning

0,13 % af bruttoløn
Gælder ikke for udstationerede arbejdstagere

Indkomstskat

18,97 % op til EUR 38.137 pr. år
36,87 % op til EUR 75.028 pr. år
49,5 % over EUR 75.028 pr. år
Gælder ikke for udstationerede arbejdstagere

Supplerende pensionsfond

9,44 %

Sygdom

År 1 : 100 %
Efter 1 år 70 % + 100 % pensionsfond

Arbejdsskader/ulykker

År 1 : 100 %
Efter 4 år 70 % + 100 % pensionsfond

Info Kontakter

FNV Bouw

Du kan kontakt os på følgende sprog
Hollandsk, Engelsk, Tysk, Spansk