Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Bulgarien

Sidst opdateret den 08-04-2024
Vis samtlige valutaer i Bulgarske Lev (BGN)

Minimal bruttoløn

Gældende
933 BGN pr. måned

Løn pr. kategori

Ufaglært

1.567,44 BGN pr. måned

Faglært

2.481,78 BGN pr. måned

Specialist

2.481,78 BGN pr. måned

Sjakformand

2.481,78 BGN pr. måned

Ledere

2.612,4 BGN pr. måned

Professionelle

2.743,02 BGN pr. måned

Dagligt

8 timer

Ugentligt

40 timer

Overarbejde

3 timer pr. dag ( 2 timer om natten )
6 timer pr. uge ( 4 timer om natten )
30 timer pr. måned ( 21 timer om natten )
300 timer pr. år

Pauser

Frokost

Mellem 12:00 og 14:00
30 minutter
Del af standardarbejdstid
Betalt

Særlige betingelser

Farligt område og kræftfremkaldende produkter
Arbejde i ioniserende stråling
Arbejde i undergrunden
7 timer pr. dag
35 timer pr. uge
150 timer pr. måned

Inden for Bulgarien

Tilskud til måltid

4 BGN pr. dag for mad
1 BGN pr. dag til drikkevarer
Info
Kun for personer, der arbejder under bestemte arbejdsvilkår - (øget støj, støv, vibrationer)

Overarbejde

60 % af løn pr. time

Aftenarbejde

Tilladt

Natarbejde

Tilladt
Fra 22:00 til 06:00
50 % af løn pr. time

Arbejde på lørdage

Tilladt
50 % af løn pr. time

Arbejde på søndage

Tilladt
50 % af løn pr. time

Arbejde på helligdage

Obligatorisk
Tilladt
100 % af løn pr. time

Skifteholdsarbejde

Tilladt
50 % af løn pr. time nathold

Farligt arbejde

5 % af løn pr. time

Rådighedsbetaling

Gældende
25 % af løn pr. time (tilgængelighed)
50 % af løn pr. time (ferie)

Feriepenge

Gældende
100 % af løn pr. time

Anciennitet

1 % af løn for hvert års erhvervserfaring

Andet

Maskiner itu

100 % af løn pr. time

Dårlige vejrforhold

100 % af løn pr. time

Antal feriedage

23 dage pr. år

Helligdage

12 dage
1 januar
3 marts (hvis lørdag og søndag er den følgende mandag en helligdag)
Langfredag
2. påskedag
Arbejdets dag
6 maj (hvis lørdag og søndag er den følgende mandag en helligdag)
24 maj (hvis lørdag og søndag er den følgende mandag en helligdag)
6 september (hvis lørdag og søndag er den følgende mandag en helligdag)
22 september (hvis lørdag og søndag er den følgende mandag en helligdag)
Juleaften
Juledag
26 december

Socialsikringsbidrag

10,58 %
For udstationerede arbejdstagere
Samtlige sociale og sundhedsbidrag betales i den udstationerede arbejdstagers oprindelsesland

Indkomstskat

10 %
Info
Skat fratrækkes i oprindelseslandet

Supplerende pensionsfond

2,2 %

Sygdom

80 %
Info
Efter lægeundersøgelse skal arbejdsgiveren have et dokument udleveret vedrørende midlertidig uarbejdsdygtighed.

Arbejdsskader/ulykker

80 %
Info
Efter lægeundersøgelse skal arbejdsgiveren have et dokument udleveret vedrørende midlertidig uarbejdsdygtighed.

Info Kontakter

Federation "Construction, Industry and Water supply" - PODKREPA

1000 Sofia, Bulgaria
Angel Kanchev Str. № 2, fl. 4
Tlf. + 359 2 950 73 39
Du kan kontakt os på følgende sprog
Bulgarsk, Engelsk, Græsk, Makedonsk