Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Cypern

Sidst opdateret den 05-03-2019
Vis samtlige valutaer i Euro (€)

Minimal bruttoløn

Gældende
1.429 EUR

Løn pr. kategori

Ufaglært

1.429 EUR

Faglært

1.645 EUR

Sjakformand

1.905 EUR

Professionelle

2.191 EUR

Dagligt

7,5 timer (mandag til torsdag)
8 timer (fredag)

Ugentligt

38 timer

Overarbejde

3 timer pr. dag ( 2 timer om natten )
6 timer pr. uge ( 4 timer om natten )
30 timer pr. måned ( 21 timer om natten )
150 timer pr. år

Pauser

Frokost

Mellem 12:00 og 14:00
30 minutter
Del af standardarbejdstid
Betalt

Overarbejde

20 % af løn pr. time

Aftenarbejde

Tilladt

Natarbejde

Tilladt
19,38 % af løn pr. time

Arbejde på lørdage

Tilladt
50 % af løn pr. time

Arbejde på søndage

Tilladt
50 % af løn pr. time

Arbejde på helligdage

Obligatorisk
Tilladt
100 % af løn pr. time

Skifteholdsarbejde

Tilladt
100 % af løn pr. time nathold

Farligt arbejde

Min. 5 % af løn pr. time

Rådighedsbetaling

Ikke relevant

Feriepenge

Gældende
100 % af løn pr. time

Andet

Maskiner itu

100 % af løn pr. time

Dårlige vejrforhold

100 % af løn pr. time

Antal feriedage

21 dage pr. år

Helligdage

16 dage for 2015 (90 % af lønnen)

Socialsikringsbidrag

7,3 %
Gælder ikke for udstationerede arbejdstagere

Indkomstskat

38,5 %

Sygdom

80 %

Arbejdsskader/ulykker

80 %

Info Kontakter

CCWMF (SEK)

1306 Nicosia, Cyprus
Stravolos Av. 2018
P.O. Box 25018
Tlf. + 357 22 84 97 09
Du kan kontakt os på følgende sprog
Græsk, Engelsk