Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Portugal

Sidst opdateret den 22-04-2019
Vis samtlige valutaer i Euro (€)

Minimal bruttoløn

Gældende
600 EUR

Løn pr. kategori

Ufaglært

600 EUR pr. måned

Faglært

656 EUR pr. måned

Specialist

683 EUR pr. måned

Sjakformand

719 EUR pr. måned

Dagligt

8 timer pr. dag

Ugentligt

40 timer pr. uge

Overarbejde

2 timer pr. dag
200 timer pr. år

Pauser

1 til 2 timer pr. dag
Info
En arbejdstager må ikke arbejde i mere end 5 sammenhængende timer.

Inden for Portugal

Transportgodtgørelse

Info
Vilkårene og betingelserne skal aftales med arbejdsgiveren. Der kan betales ydelser via forplejningstillæg.

Tilskud til måltid

5,7 EUR pr. dag

Boligtilskud

Info
Vilkårene og betingelserne skal aftales med arbejdsgiveren. Der kan betales ydelser via forplejningstillæg.

Dagpenge

Info
Vilkårene og betingelserne skal aftales med arbejdsgiveren. Der kan betales ydelser via forplejningstillæg.

Overarbejde

50 % af løn pr. time for den første time
75 % af løn pr. time for de følgende timer (eller brøkdele)

Natarbejde

Tilladt
Fra 22:00 til 07:00
30 % af løn pr. time

Arbejde på lørdage

Tilladt
100 % af løn pr. time

Arbejde på søndage

Tilladt
100 % af løn pr. time

Arbejde på helligdage

Tilladt
100 % af løn pr. time

Feriepenge

Gældende
Info
Samme løn, som hvis en arbejdstager arbejdede i ferieperioden.

13. måned

Gældende
1 måned af bruttoløn
Betalt den feriens start
Info
Tillægget betales før en periode på mindst 15 sammenhængende feriedage. I tilfælde af kortere ferie betales kun en del af tillægget proportionalt, medmindre andet er skriftligt aftalt.

14. måned

Gældende
1 måned af bruttoløn
Betalt den december
Info
Proportionel med arbejdsperioden i løbet af året.

Antal feriedage

22 dage
Info
Op til 25 dage ifølge registreret tilstedeværelse.

Helligdage

13 dage + 1 brodag
1. januar
Fridag
Påskesøndag
25 april
1. maj
Corpus domini
10 juni
15 august
5 oktober
1 november
1 december
8 december
25. december
24. december anses for en brodag og er en betalt helligdag

Socialsikringsbidrag

11 % af bruttoløn

Sygdom

Fra 1 til 30 dage 55 % af bruttoløn
Fra 31 til 90 dage 60 % af bruttoløn
Fra 91 til 365 dage 70 % af bruttoløn
Over 365 dage 75 % af bruttoløn
Info
Når sygedagpengene er 55 % eller 6 0%, tildeles der ekstra 5 %, hvis:
- lønnen er på eller under 500 euro
- hvis der er mere end 3 børn i familien op til 16 år eller op til 24 år gamle, hvis der modtages en familieydelse
- hvis der er et handikappet barn i familien, der modtager en ydelse.

Arbejdsskader/ulykker

Fuld midlertidig uarbejdsdygtighed først 12 måneder 70 % af bruttoløn
Fuld midlertidig uarbejdsdygtighed efter 12 måneder 75 % af bruttoløn
Delvis midlertidig uarbejdsdygtighed 70 % af bruttoløn
Info
En alvorlig eller dødelig ulykke skal indberettes af arbejdsgiveren inden 24 timer til arbejdsinspektoratet (ACT: Autoridade para as condições do trabalho)

I forbindelse med bygge og anlæg, hvis arbejdsgiveren ikke indordner sig, ligger ansvaret hos underleverandøren inden for 24 timer og herefter hos hovedentreprenøren.

Info Kontakter

Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro – FEVICCOM

Rua Cidade de Liverpool, nº16, Piso 1, 1170-097 Lisboa
Tlf. +351 218 818 585
Du kan kontakt os på følgende sprog
Portugisisk, Engelsk, Fransk