Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Nordmakedonien

Sidst opdateret den 29-06-2023
Vis samtlige valutaer i Anden makedoniske denar (MKD)

Minimal bruttoløn

29.740 MKD månedligt

Løn pr. kategori

Gennemsnitlig løn (indikation)

51.390 MKD pr. måned

Dagligt

8 timer

Ugentligt

40 timer

Overarbejde

8 timer pr. uge
190 timer pr. år
Info
Hvis det er relevant, modtager arbejdstageren ved 190 timer om året en ekstra løn svarende til 1 måneders gennemsnitlig nationalløn

Pauser

Rest

12 timer mellem skift

Frokost

30 minutter efter 4 timers arbejde
Del af standardarbejdstid
Betalt

Særlige betingelser

Maks. 3 måneder pr. år
Info
Gælder for højrisikojob efter særlige regler

Inden for Nordmakedonien

Transportgodtgørelse

8 % af gennemsnitlig national nettomånedsløn

Tilskud til måltid

Afhængig af kontrakten

Boligtilskud

Med arbejdsgiverkontrakt

Overarbejde

35 % af løn pr. time
50 % af løn pr. time arbejde på søndage

Aftenarbejde

Ikke tilladt

Natarbejde

Tilladt
Fra 22:00 til 06:00
35 % af løn pr. time

Arbejde på lørdage

Tilladt
35 % af løn pr. time

Arbejde på søndage

Tilladt
35 % af løn pr. time

Arbejde på helligdage

Ikke obligatorisk
Tilladt
50 % af løn pr. time

Skifteholdsarbejde

Tilladt
0,5 % af løn pr. time

Rådighedsbetaling

Gældende
70 % af løn

Feriepenge

Gældende
Min. 40 % maks. 100 % af den gennemsnitlige nationalenetto månedsløn
Betales efter årets 6. måned

Anciennitet

Efter 57 år for kvinder
Efter 59 år for mænd

Supplerende erhvervspensionsordninger

Gælder ikke for udstationerede arbejdstagere

Andet

70 % af løn pr. time

Antal feriedage

20 til 26 dage
Info
Generel kollektiv aftale for den private sektor og generel kollektiv aftale for den offentlige sektor

Helligdage

12 dage
Nytårsdag
7 januar ortodoks juledag
8 januar
2. påskedag
Arbejdets dag
24 maj st. cyril og methodius
2 august republikens dag
8 september uafhængighedsdag
11 oktober dag for den nationale opstand
23 oktober dag for den makedonske revolutionskamp
8 december st. clement fra ohrid
Første dag i Ramadanen (Bairam)

Socialsikringsbidrag

18,8 % pensionstjeneste
7,5 % sundhedsforsikring
1,2 % ansættelsesgebyr
0,5 % erhvervssygdom

Supplerende socialsikringsordning

10 % af nettoløn
Info
Ikke obligatorisk

Indkomstskat

10 % af bruttoløn

Sygdom

Op til 15 dage : 70 % af bruttoløn
15 til 30 dage : 90 % af bruttoløn
Efter 30 dage : dækket af forsikringsfonden

Arbejdsskader/ulykker

100 %

Info Kontakter

Trade Union of Civil Engineering, Industry and Planning of Republic of Macedonia

Mirche Acev No.6
1000 Skopje
Republic of Macedonia
Tlf. +389 2 3217 521
Du kan kontakt os på følgende sprog
Bulgarsk, Kroatisk, Engelsk, Makedonsk, Serbisk