Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kroatien

Sidst opdateret den 16-10-2023
Vis samtlige valutaer i Kroatiske kuna (HRK)

Minimal bruttoløn

Gældende
700 EUR

Løn pr. kategori

Ufaglært

780 EUR månedligt 4,48 EUR pr. time
820 EUR

Faglært

870 EUR
950 EUR
1.000 EUR

Specialist

1.050 EUR
1.100 EUR

Sjakformand

1.170 EUR
1.240 EUR
1.400 EUR

Professionelle

1.450 EUR
1.600 EUR
2.000 EUR

Dagligt

8 time

Ugentligt

40 timer
Info
Arbejdstageren kan arbejde mere end 8 timer pr. dag nogle dage, op til 56 timer pr. uge (60 for sæsonarbejde) og nogle dage mindre end 8 timer pr. dag / 56 timer pr. uge, men ved afslutningen af denne periode skal den gennemsnitlige arbejdstid være 40 timer om ugen. I dette tilfælde er der ikke overarbejde.

Overarbejde

10 timer pr. uge
180 timer pr. år
250 timer pr. år (cba - hvis det er aktuelt)

Pauser

efter 6 timers arbejde
30 minutter
Del af standardarbejdstid
Betalt

Inden for Kroatien

Transportgodtgørelse

Tillæg baseret på taksten for offentlig transport

Tilskud til måltid

20 indtil 26,54 EUR pr. dag
15 indtil 20 EUR pr. dag

Boligtilskud

Omkostninger til indlogering på byggepladsen er i overensstemmelse med skattebestemmelserne, afholdes af arbejdsgiveren.

Dagpenge

20 - 26,54 EUR

Overarbejde

30 % af løn pr. time

Natarbejde

Tilladt
Fra 22:00 til 06:00
30 % af løn pr. time

Arbejde på lørdage

Arbejde på lørdage anses for at være normal arbejdstid.

Arbejde på søndage

Tilladt
30 % af løn pr. time

Arbejde på helligdage

Tilladt
50 % af løn pr. time

Skifteholdsarbejde

Tilladt
10 % af løn pr. time

Farligt arbejde

5 % for indvirkning af miljøfaktorer
5 til 50 % for fysisk og mental belastning
Info
FYSISK OG MENTAL BELASTNING
- arbejde for chauffører, der anvender tunge motorkøretøjer i kollektiv trafik - arbejde med tunge bygge- og anlægsmaskiner, - arbejde i højden over 25 m........min. 15 %
- arbejde i dybden med snævre kaneler og kløfter på mere end 3m .........min. 10 %
- arbejde på ophængt stillads ........min. 25 %
- arbejde ved tunnelgravning og klippestøtte/....min. 30-40 %
- ladning og detonation af miner .....min. 25 %
- sænkekasser og dykkerarbejde......min. 50 %

Rådighedsbetaling

70 % af løn pr. time (ikke mindre end den lovbestemte minimumsløn)

Feriepenge

Gældende
300 EUR årlig ferie
100 EUR juledag

Supplerende lønkomponenter

0,5 % pr. års ansættelse
Betalt månedligt

Antal feriedage

20 dage pr. år for 5 arbejdsdage/uge
24 dage pr. år for 6 arbejdsdage/uge
Info
For hver 4. års ansættelse tildeles en ekstra dag op til 25/30 dage

Helligdage

13 dage pr. år
1. januar
6. januar
2. påskedag
1. maj
Pinse
22. juni
25. juni
5. august
15. august
8. oktober
1. november
25. og 26. december

Socialsikringsbidrag

15 % til i. pillen
5 % til ii. pillen
Info
Bidrag betalt af arbejdsgiveren og beregnet ud fra bruttolønnen:
nationale sundhedsforsikringsbidrag 15 %; bidrag til ulykke på arbejdspladsen 0,5 %; beskæftigelsesbidrag 1,7 %

Indkomstskat

20 til 30 %
Info
Lokal skat fra 0 % til 18 % afhænger af kommune

Supplerende pensionsfond

kun III. pille – ikke obligatorisk

Sygdom

Dag 1 til 42 : 70 %

Arbejdsskader/ulykker

100 %

Info Kontakter

SGH - Sindikat graditeljstva Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. br2, Zagreb
Tlf. +385992536590
Du kan kontakt os på følgende sprog
Kroatisk, Engelsk, Serbisk, Slovensk, Spansk