Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kroatien

Sidst opdateret den 30-03-2022
Vis samtlige valutaer i Kroatiske kuna (HRK)

Minimal bruttoløn

Gældende
4.687,5 HRK national minimal bruttoløn

Løn pr. kategori

Ufaglært

4.200 HRK indtil 4.830 HRK i. – ii. gruppe

Faglært

5.460 HRK til 6.384 HRK iii. – iv.b

Specialist

6.888 HRK til 7.644 HRK v.a – vi.

Sjakformand

7.980 HRK til 9.240 HRK

Professionelle

9.870 HRK til 11.130 HRK

Dagligt

8 time

Ugentligt

40 timer
Info
Arbejdstageren kan arbejde mere end 8 timer pr. dag nogle dage, op til 56 timer pr. uge (60 for sæsonarbejde) og nogle dage mindre end 8 timer pr. dag / 56 timer pr. uge, men ved afslutningen af denne periode skal den gennemsnitlige arbejdstid være 40 timer om ugen. I dette tilfælde er der ikke overarbejde.

Overarbejde

10 timer pr. uge
180 timer pr. år
250 timer pr. år (cba - hvis det er aktuelt)

Pauser

efter 6 timers arbejde
30 minutter
Del af standardarbejdstid
Betalt

Inden for Kroatien

Transportgodtgørelse

Tillæg baseret på taksten for offentlig transport

Tilskud til måltid

120 indtil 170 HRK pr. dag
70 indtil 120 HRK pr. dag

Boligtilskud

Omkostninger til indlogering på byggepladsen er i overensstemmelse med skattebestemmelserne, afholdes af arbejdsgiveren.

Dagpenge

170 HRK

Overarbejde

30 % af løn pr. time

Natarbejde

Tilladt
Fra 22:00 til 06:00
30 % af løn pr. time

Arbejde på lørdage

Arbejde på lørdage anses for at være normal arbejdstid.

Arbejde på søndage

Tilladt
30 % af løn pr. time

Arbejde på helligdage

Tilladt
50 % af løn pr. time

Skifteholdsarbejde

Tilladt
10 % af løn pr. time

Farligt arbejde

5 % for indvirkning af miljøfaktorer
5 til 50 % for fysisk og mental belastning
Info
FYSISK OG MENTAL BELASTNING
- arbejde for chauffører, der anvender tunge motorkøretøjer i kollektiv trafik - arbejde med tunge bygge- og anlægsmaskiner, - arbejde i højden over 25 m........min. 15 %
- arbejde i dybden med snævre kaneler og kløfter på mere end 3m .........min. 10 %
- arbejde på ophængt stillads ........min. 25 %
- arbejde ved tunnelgravning og klippestøtte/....min. 30-40 %
- ladning og detonation af miner .....min. 25 %
- sænkekasser og dykkerarbejde......min. 50 %

Rådighedsbetaling

70 % af løn pr. time (ikke mindre end den lovbestemte minimumsløn)

Feriepenge

Gældende
1.800 HRK
Årlig ferie

Supplerende lønkomponenter

0,5 % pr. års ansættelse
Betalt månedligt

Antal feriedage

20 dage pr. år for 5 arbejdsdage/uge
24 dage pr. år for 6 arbejdsdage/uge
Info
For hver 4. års ansættelse tildeles en ekstra dag op til 25/30 dage

Helligdage

13 dage pr. år
1. januar
6. januar
2. påskedag
1. maj
Pinse
22. juni
25. juni
5. august
15. august
8. oktober
1. november
25. og 26. december

Socialsikringsbidrag

15 % til i. pillen
5 % til ii. pillen
Info
Bidrag betalt af arbejdsgiveren og beregnet ud fra bruttolønnen:
nationale sundhedsforsikringsbidrag 15 %; bidrag til ulykke på arbejdspladsen 0,5 %; beskæftigelsesbidrag 1,7 %

Indkomstskat

24 til 36 %
Info
Lokal skat fra 0 % til 18 % afhænger af kommune

Supplerende pensionsfond

kun III. pille – ikke obligatorisk

Sygdom

Dag 1 til 42 : 70 %

Arbejdsskader/ulykker

100 %

Info Kontakter

SGH - Sindikat graditeljstva Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. br2, Zagreb
Du kan kontakt os på følgende sprog
Kroatisk, Engelsk