Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Malta

Sidst opdateret den 12-03-2019
Vis samtlige valutaer i Euro (€)

Minimal bruttoløn

Gældende
168,01 EUR pr. uge 18 år og derover
161,23 EUR pr. uge 17 år
158,39 EUR pr. uge under 17 år

Løn pr. kategori

Ufaglært

187 EUR til 219 EUR pr. uge
Info
Ikke-standard, kan variere fra én virksomhed til en anden.

Faglært

218 EUR til 258 EUR pr. uge
Info
Ikke-standard, kan variere fra én virksomhed til en anden.

Specialist

233 EUR til 270 EUR pr. uge
Info
Ikke-standard, kan variere fra én virksomhed til en anden.

Sjakformand

300 EUR til 400 EUR pr. uge
Info
Ikke-standard, kan variere fra én virksomhed til en anden.

Begyndere / ungarbejdere

160 EUR til 180 EUR pr. uge

Professionelle

300 EUR til 400 EUR pr. uge

Dagligt

8 timer 07:30 - 16:00
Info
Arbejdstid kan variere fra én virksomhed til en anden. Man kan arbejde flere timer om vinteren til gengæld for færre timer om sommeren eller omvendt (bankåbningstider).

Ugentligt

40 timer

Overarbejde

2 timer pr. dag (antallet af arbejdstimer på en dag inklusive overarbejde må ikke overstige to 8 timers skifteholdsarbejde. minimal obligatorisk overarbejde er 2 timer. der skal være 11 timers hvile dagligt)
56 timer pr. uge (inklusive overarbejde. mere sker efter den ansattes skøn)

Pauser

Pauser kan variere fra én virksomhed til en anden.
Ikke del af standardarbejdstid
Ikke betalt medmindre andet er aftalt i en kollektiv overenskomst

Særlige betingelser

Maks. antal timer ifølge de lovpligtige sundheds- og sikkerhedsbestemmelser.
Info
Arbejde under særlige forhold indbefatter: tunneller, skifteholdsarbejde, arbejde i højden

Inden for Malta

Transportgodtgørelse

Ikke relevant medmindre der er nærmere anført i den kollektive overenskomst eller ansættelseskontrakten.

Tilskud til måltid

Ikke relevant medmindre der er nærmere anført i den kollektive overenskomst eller ansættelseskontrakten.

Boligtilskud

Ikke relevant medmindre der er nærmere anført i den kollektive overenskomst eller ansættelseskontrakten.

Dagpenge

Ikke relevant medmindre der er nærmere anført i den kollektive overenskomst eller ansættelseskontrakten.

Overarbejde

150 % af løn pr. time
200 % af løn pr. time mellem 0:00 og 6:00
200 % af løn pr. time søn- og helligdage

Aftenarbejde

Tilladt ifølge kollektiv overenskomst eller ansættelseskontrakt
Fra 14:00 til 22:00

Natarbejde

Tilladt
Fra 22:00 til 06:00
Info
Tilladt ifølge kollektiv overenskomst eller ansættelseskontrakt

Arbejde på lørdage

Tilladt
Info
Tilladt ifølge kollektiv overenskomst eller ansættelseskontrakt

Arbejde på søndage

Tilladt
Info
Tilladt ifølge kollektiv overenskomst eller ansættelseskontrakt

Arbejde på helligdage

Obligatorisk
Tilladt
Info
Tilladt ifølge kollektiv overenskomst eller ansættelseskontrakt

Skifteholdsarbejde

Tilladt
Info
Tilladt ifølge kollektiv overenskomst eller ansættelseskontrakt

Farligt arbejde

Ikke relevant medmindre der er nærmere anført i den kollektive overenskomst eller ansættelseskontrakten.

Rådighedsbetaling

Gældende
Ifølge aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager

Feriepenge

Ikke relevant

13. måned

Ikke relevant

14. måned

Ikke relevant

Supplerende lønkomponenter

512,6 EUR pr. år
Betalt kvartalsvist

Antal feriedage

24 dage
Info
Dage er valgfrie, sålænge som det er aftalt mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Helligdage

14 dage
Nytårsdag
10 februar
19 marts
31 marts
Langfredag
Arbejdets dag
7 juni
29 juni
Mariæ Himmelfart
8 september
21 september
8 december
13 december
Juledag
Info
Helligdage, der falder i en weekend (eller en fridag i tilfælde af 4-dages skifteholdsarbejde), er gået tabt.

Socialsikringsbidrag

10 % af grundløn op til et maksimum på 34,49 EUR pr. uge hvis født inden 1962
42,57 EUR pr. uge hvis født efter 1962

Indkomstskat

Info
ifølge de tabeller, der er udfærdiget af ministeriet, på årlig basis.

Supplerende pensionsfond

Info
medmindre andet er nærmere anført i en kollektiv overenskomst

Sygdom

15 dage ved 100 %
+ 15 dage ved 50 %
Info
Der kan tildeles flere dage, hvis det er aftalt i den kollektive overenskomst

Lægeerklæring udstedt hver 6. Dag under sygdommen af en praktiserende læge sendes til socialsikringsafdelingen med en kopi til arbejdsgiveren.

Arbejdsskader/ulykker

365 dage ved 100 %
Info
Flere dage, hvis det er nærmere bestemt i en kollektiv overenskomst

Info Kontakter

GWU - General Workers Union Malta

Workers’ memorial Building
South Street, Valletta
Malta
Tlf. +356 25679200
Du kan kontakt os på følgende sprog
Engelsk, Italiensk, Maltesisk