Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Ungarn

Sidst opdateret den 01-06-2022
Vis samtlige valutaer i Ungarske forint (HUF)

Minimal bruttoløn

Gældende
Info
Der er ingen regionale forskelle. Samtlige lønninger er minimumslønninger

Løn pr. kategori

Ufaglært

200.000 HUF pr. måned
1.150 HUF pr. time

Faglært

260.000 HUF månedligt
1.495 HUF pr. time

Dagligt

Min. 4 maks. 12 timer pr. dag

Ugentligt

40 timer pr. uge

Overarbejde

300 timer pr. år
Info
Daglig arbejdstid må ikke overstige 12 timer. Der skal være mindst 11 timers hvile mellem arbejdet.

Pauser

Rest

20 minutter efter 6 timers arbejde
25 minutter efter 9 timers arbejde
Info
Minimal tid, den kan være længere ifølge aftale

Frokost

Indbefattet i hvile
Ikke del af standardarbejdstid
Ikke betalt

Særlige betingelser

36 timer pr. uge (undergrund, radioaktiv eksponering)

Overarbejde

50 % af løn pr. time

Natarbejde

Tilladt
22:00 til 06:00
15 % af løn pr. time

Arbejde på søndage

Tilladt
50 % af løn pr. time
100 % af løn pr. time hvis hviledag

Arbejde på helligdage

Tilladt kun i særlige tilfælde
100 % af løn pr. time

Skifteholdsarbejde

Tilladt
30 % af løn pr. time

Rådighedsbetaling

Gældende
20 % af løn pr. time

Supplerende lønkomponenter

Ikke relevant

Andet

Grundløn, bortset fra i tilfælde af force majeure (for eksempel: oversvømmelse)

Antal feriedage

20 dage pr. år
21 dage fra en alder af 25
22 dage fra en alder af 28
23 dage fra en alder af 31
24 dage fra en alder af 33
25 dage fra en alder af 35
26 dage fra en alder af 37
27 dage fra en alder af 39
28 dage fra en alder af 41
29 dage fra en alder af 43
30 dage fra en alder af 45
Info
- barselsorlov (fædre): 5 dage
- efter børn under 16:
1 – 2 dage
2 – 4 dage
3 eller flere – 7 dage
- undergrunds- eller radioaktiv eksponering – 5 dage

Helligdage

11 dage pr. år
1 januar
15 marts
1. maj
20 august
23 oktober
1 november
25. og 26. december
Langfredag
2. påskedag
2. pinsedag

Socialsikringsbidrag

18,5 %

Indkomstskat

15 %

Sygdom

70 % af gennemsnitsløn
Maks. 9.180 HUF pr. dag

Arbejdsskader/ulykker

100 % af gennemsnitsløn

Info Kontakter

ÉFÉDOSZSZ

1068 Budapest
Benczúr u. 45
Du kan kontakt os på følgende sprog
Engelsk, Ungarsk