Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Estland

Sidst opdateret den 15-04-2024
Vis samtlige valutaer i Euro (€)

Minimal bruttoløn

820 EUR pr. måned 2024
4,86 EUR pr. time 2024

Dagligt

8 timer pr. dag standard
8 * timer for natarbejde

Ugentligt

40 timer pr. uge standard
48 * timer for natarbejde

Overarbejde

5 timer pr. dag
8 til 12 timer pr. uge

Pauser

efter 6 timers arbejde (for mindreårige efter 4 ½ times arbejde)
30 minutter
Ikke del af standardarbejdstid
Ikke betalt

Inden for Estland

Transportgodtgørelse

Info
En ansat har ret til at kræve godtgørelse for udgifter til en forretningsrejse (udgifter til transport og logi og øvrige omkostninger forbundet hermed).

Tilskud til måltid

Ikke relevant

Boligtilskud

En ansat har ret til at kræve godtgørelse for udgifter til en forretningsrejse (udgifter til transport og logi og øvrige omkostninger forbundet hermed).

Dagpenge

22,37 EUR pr. dag kun i tilfælde af forretningsrejse til udlandet (50 km fra grænsen)

Overarbejde

50 % af løn pr. time
fritid svarer til overarbejde

Aftenarbejde

Ikke tilladt

Natarbejde

Tilladt
Fra 22:00 til 06:00
25 % af løn pr. time
eller ekstra fritid

Arbejde på lørdage

Tilladt
Info
Det antages, at den ugentlige hviletid er tildelt på en lørdag og søndag.

Arbejde på søndage

Tilladt
Info
Det antages, at den ugentlige hviletid er tildelt på en lørdag og søndag.

Arbejde på helligdage

Ikke obligatorisk
Tilladt
100 % af løn pr. time
eller ekstra fritid

Skifteholdsarbejde

Tilladt

Farligt arbejde

Ikke relevant

Rådighedsbetaling

Gældende
Gennemsnit arbejdstagerløn

Feriepenge

Gældende

13. måned

Ikke relevant

14. måned

Ikke relevant

Supplerende lønkomponenter

Gældende
Info
Efter aftale med arbejdsgiveren kan arbejdstageren modtage en del af arbejdsgiverens overskud eller omsætning eller honorar ifølge en aftale indgået mellem arbejdsgiveren og en tredjepart.

Antal feriedage

28 dage pr. år (årlig ferie)
35 dage pr. år (årlig ferie for mindreårige, ansatte med delvis eller ingen arbejdsdygtighed)

Helligdage

12 dage 2018
1. januar - Nytårsdag
24. februar – uafhængighedsdagen og årsdag for Republikken Estland
Langfredag
Påskesøndag
1. maj - valborgsdag
Pinse
23. juni – sejrens dag
24. juni – St. hansdag
20. august – uafhængighedsdagen
24. december – juleaften
25. december – juledage
26. december – anden juledag

Supplerende socialsikringsordning

1,6 % af bruttoløn præmie til arbejdsløshedsforsikring
Info
Arbejdsgivere betaler præmie til arbejdsløshedsforsikring med 0,8 % af den månedlige bruttoløn.

Indkomstskat

20 % af bruttoløn

Supplerende pensionsfond

2 % af bruttoløn
Info
Hvis den ansatte anmoder hero, kan satsen være 3 %. Når man først er tilmeldt, kan man ikke forlade det obligatoriske pensionssystem. Enhver, der er født efter den 1. januar 1983 er forpligtet til at tilslutte sig.

Sygdom

70 % af gennemsnitsløn
For udstationerede arbejdstagere
Ydelsen ved uarbejdsdygtighed udbetales af personens bopælsstat, dvs. det land, der har udstedt formularerne E106 eller S1 samt det europæiske sundhedsforsikringskort.

Se mere på: https://www.haigekassa.ee/en/workers-posted-estonia-other-eu-member-states-form-e106

Arbejdsskader/ulykker

100 % af gennemsnitsløn
Info
Ydelsen betales sundhedsforsikringen fra den anden dag med arbejdsfritagelse
For udstationerede arbejdstagere
Førtidspension for uarbejdsdygtighed betales stadig af staten i det land, hvor personen er bosiddende, dvs. det lan, der har udstedt formularen E106 eller S1, såvel som det europæiske sygesikringskort.

Info Kontakter

Estonian Trade Union Confederation

Pärnu mnt 41a 10119 Tallinn Estonia
Tlf. (+372) 6412 800
Du kan kontakt os på følgende sprog
Estisk

Labour Inspectorate of Estonia

Mäealuse 2/3 (building B), 12618 TALLINN
Tlf. (+372) 640 6000
Du kan kontakt os på følgende sprog
Engelsk, Estisk, Russisk, Ukraine