Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Irland

Sidst opdateret den 09-11-2021
Vis samtlige valutaer i Euro (€)

Minimal bruttoløn

10,1 pr. time national minimumsløn
19,96 faglært
19,37 pr. time faglært
17,97 pr. time faglært
6,64 af løn pr. time lærling
9,98 pr. time lærling
14,97 pr. time lærling
17,97 pr. time lærling
14,52 ufaglærte uden nogen erfaring med byggeri

Løn pr. kategori

Ufaglært

13,77 EUR pr. time
Info
Grad D Bygningsarbejder
Nationalt aftalt sats ikke lovpligtig

Faglært

15,46 EUR til 22,56 EUR pr. time
Info
Nationalt aftalt sats ikke lovbestemt

Begyndere / ungarbejdere

6,65 EUR til 17,96 EUR pr. time
Info
Satser for lærlinge og faguddannede

Dagligt

8 til 12 timer pr. dag

Ugentligt

39 til 40 timer

Overarbejde

4 timer pr. dag
8 timer pr. uge

Pauser

10:00
10 minutter

Frokost

Fra 13:00 til 13:30

Inden for Irland

Boligtilskud

181,6 EUR pr. uge ifølge retningslinjer for indtægter

Overarbejde

150 % af løn pr. time

Arbejde på lørdage

Først 4 timer : 150 % af løn pr. time
Efter 4 timer : 200 % af løn pr. time

Arbejde på søndage

200 % af løn pr. time

Arbejde på helligdage

Ikke obligatorisk
Tilladt
200 % af løn pr. time
Årlig ferie 1 feriepenge

Skifteholdsarbejde

Tilladt

Feriepenge

Gældende

Antal feriedage

23 dage pr. år
9 helligdage

Helligdage

9 dage pr. år
1. januar
17. marts
2. påskedag
Majdag
Første mandag i juni
Første mandag i august
Sidste mandag i oktober
25. december
26. december

Sygdom

200 pr. uge maksimum 50 dage pr. år
Arbejdsskader/ulykker 100.000 supplerende pensionsfond

Info Kontakter

SIPTU - Services Industrial Professional and Technical Union

Construction Sector, TEAC Division, SIPTU,
Liberty Hall
Dublin 1
Tlf. 01-8586300
Du kan kontakt os på følgende sprog
Engelsk, Irsk, Polsk