Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Italien

Sidst opdateret den 07-05-2024
Vis samtlige valutaer i Euro (€)

Minimal bruttoløn

Ikke relevant

Løn pr. kategori

Ufaglært

8,73 EUR pr. time til hvilken der skal tilføjes en variabel stigning på regionalt eller provinsielt niveau
Info
Valid from July 2023.

Faglært

9,73 EUR pr. time (national løn gældende i samtlige regioner / områder) til hvilken der skal tilføjes en variabel stigning på regionalt eller provinsielt niveau
Info
Valid from July 2023.

Specialist

10,48 EUR pr. time (national løn gældende i samtlige regioner / områder) til hvilken der skal tilføjes en variabel stigning på regionalt eller provinsielt niveau
Info
Valid from July 2023.

Sjakformand

11,06 EUR pr. time (national løn gældende i samtlige regioner / områder) til hvilken der skal tilføjes en variabel stigning på regionalt eller provinsielt niveau
Info
Valid from July 2023.

Begyndere / ungarbejdere

5,67 EUR til 9,95 EUR pr. time (lærlinge: varierer efter grad og uddannelsesperiode) til hvilken der skal tilføjes en variabel stigning på regionalt eller provinsielt niveau
Info
Valid from July 2023.

Professionelle

1.510,56 EUR 2.686,74 EUR pr. måned (månedsløn svarer til 173 timer) til hvilken der skal tilføjes en variabel stigning på regionalt eller provinsielt niveau
Info
Valid from July 2023.

Gennemsnitlig løn (indikation)

1933,13 til hvilken der skal tilføjes en variabel stigning på regionalt eller provinsielt niveau
Info
Valid from July 2023.

Dagligt

8 time(r)

Ugentligt

40 time(r)

Overarbejde

2 time(r) pr. dag
250 time(r) pr. år
+ 35 % time løn
Info
Maksimalt antal overarbejdstimer som kollektiv national aftale,
35 % tillæg til timelønssatsens

Pauser

Rest

10 minutter
Betalt

Frokost

efter 6 timers arbejde
30 til 60 minutter
Ikke betalt

Særlige betingelser

Ingen reduktion af arbejdstimer

Inden for Italien

Transportgodtgørelse

0,35 EUR pr. arbejdstime
Info
Nationalt gennemsnit, det kan variere fra provins til provins.
Hvis man arbejder uden for det kommunale område, hvor en arbejdstager er ansat, afholdes rejseomkostningerne af virksomheden.

Tilskud til måltid

0,61 EUR pr. time
105,73 EUR pr. måned

Boligtilskud

Gældende
Besluttet på virksomhedsniveau, virksomhedsbetalt

Dagpenge

Info
Rejsen etableret på provinsielt niveau finder sted uden for arbejdsprovinsen, med et fast kvote på 10 % mere for timeløn, og hver provins har indgået kontrakt med den. Rejsen til andre italienske provinser er 46,48 euro mere pr. dag, ud af Italien starter den internationale rejse, hvilket er 77,47 euro mere pr. dag. Territoriale forhandlinger kan øge disse stigninger.

Sendt fra Italien

Transportgodtgørelse

Info
Rejsen etableret på provinsielt niveau finder sted uden for arbejdsprovinsen, med et fast kvote på 10 % mere for timeløn, og hver provins har indgået kontrakt med den. Rejsen til andre italienske provinser er 46,48 euro mere pr. dag, ud af Italien starter den internationale rejse, hvilket er 77,47 euro mere pr. dag. Territoriale forhandlinger kan øge disse stigninger.

Overarbejde

35 % af løn pr. time

Natarbejde

Tilladt (for arbejdstagere over 16)
22:00 til 06:00
40 % af løn pr. time

Arbejde på lørdage

Tilladt
8 % af løn pr. time

Arbejde på søndage

Tilladt
55 % af løn pr. time

Arbejde på helligdage

Ikke obligatorisk
Tilladt
45 % af løn pr. time

Skifteholdsarbejde

Tilladt
9 til 28 % af løn pr. time

Farligt arbejde

Arbejde i undergrunden
18 til 46 % af løn pr. time
Eksponering for farlige stoffer
11 % af løn pr. time
Arbejde i vand / sne / mudder
6 til 16 % af løn pr. time
Arbejde i kloakker/skorstene
7 til 17 % af løn pr. time
Arbejde i højden
12 til 17 % af løn pr. time
Info
Nationale procentsatser, men hver region har ret til at hæve den.

Rådighedsbetaling

Gældende
10 til 30 % af løn pr. time (tilgængelighed uden for arbejdstiden)

Feriepenge

8,5 % kun for arbejdstagere: for hver time arbejdet i construction workers fund (cassa edile)
20 dage kun for arbejdstagere: betales direkte af virksomheden
Juli

13. måned

Arbejdtagere : provision på 10 % for hver arbejdet time
Arbejdstagere : 1 måned
Betalt den december

14. måned

Gældende kun for fagfolk
Betalt den juni

Anciennitet

Info
Arbejdstageren opnår den professionelle erhvervsalder, når han på to år kan dokumentere mindst 2100 timer

Supplerende lønkomponenter

Territorial kompensation : 0,92 til 1,28 EUR pr. time
221 EUR pr. måned nationalt gennemsnit
Produktionsbonus : 0,12 til 0,17 EUR pr. time
42 EUR pr. måned nationalt gennemsnit

Andet

Udsættelse eller forskellige former for dårligt vejr : 80 % betalt af inps

Antal feriedage

20 dage pr. år obligatorisk ifølge lov kan ikke betales.
1/12 af samtlige antal dage/måneder

Helligdage

12 dage pr. år
Info
Arbejdstagerne får endvidere 88 timers betalt ferie pr. år: 1 time for hver 20 timers arbejde. Betalingen sker for arbejdstagere med en stigning på 4,95 % af lønnen/time.

Socialsikringsbidrag

10 % af bruttoløn
For udstationerede arbejdstagere
Udstationerede arbejdstagere betaler socialsikringsbidrag i oprindelseslandet

Supplerende socialsikringsordning

0,3 % af bruttoløn
Info
Gælder for arbejdstagere i virksomheder med mere end 15 ansatte til dækning af integration af suspensioner for virksomhedskrise.

Indkomstskat

0,5 til 3,33 % lokal skat
23 % op til 15.000 EUR
28 % fra 15.000 til 28.000 EUR
38 % fra 28.000 til 55.000 EUR

Supplerende pensionsfond

1 til 1,2 %
Info
Betalt til pensionsfonden for hver profession. Unge lægger 7,5 % til af årslønnen

Sygdom

Dag 1 til 6 : 0 % først 3 dage
Dag 7 til 13 : 50 % først 3 dage
Dag 14 til 365 : 100 % først 3 dage
Dag 4 til 181 : 100 % op til 66 % er integreret via det nationale sociale sikkerhedsagentur (inps)
Dag 181 til 365 : 50 %

Arbejdsskader/ulykker

Hver dag : 100 %

Info Kontakter

FENEAL UIL

Du kan kontakt os på følgende sprog
Engelsk, Fransk, Italiensk, Rumænsk, Spansk

FILCA CISL

Du kan kontakt os på følgende sprog
Engelsk, Spansk, Italiensk, Portugisisk

FILLEA CGIL

Du kan kontakt os på følgende sprog
Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Rumænsk