Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Frankrig

Sidst opdateret den 18-05-2022
Vis samtlige valutaer i Euro (€)

Minimal bruttoløn

Gældende
10,85 EUR pr. time
1.645,58 EUR pr. måned

Løn pr. kategori

Ufaglært

20.093 EUR til 20.876 EUR pr. år (anlægsarbejder)
1.589,47 EUR til 1.595 EUR pr. måned (bygning)

Faglært

20.875 EUR til 23.943 EUR pr. år (anlægsarbejder)
1.589,47 EUR til 1.713,1 EUR pr. måned (bygning)

Specialist

24.450 EUR til 27.922 EUR pr. år (anlægsarbejder)
1.619,92 EUR til 2.072,2 EUR pr. måned (bygning)

Sjakformand

28.692 EUR til 30.328 EUR pr. år (anlægsarbejder)
1.830,5 EUR til 2.362,11 EUR pr. måned (bygning)

Professionelle

19.834 EUR til 36.594 EUR pr. år (anlægsarbejder)
1.589,47 EUR til 3.042,01 EUR pr. måned (bygning)

Dagligt

7 timer

Ugentligt

35 timer

Overarbejde

10 timer pr. dag
48 timer pr. uge (gennemsnitligt maksimalt 44 timer om ugen over en periode på 12 efterfølgende uger)

Pauser

Hver 6. time
20 minutter

Inden for Frankrig

Transportgodtgørelse

Korte rejser: <50KM : rejse- og transportgodtgørelser beregnet efter antal km og efter region. ved lange rejse skal du refunderes på faktura eller pakke, der er defineret af virksomheden.
Info
Bemærk: Ved lange rejser skal virksomheden tage sig af de periodiske transportomkostninger til hjemmet
For udstationerede arbejdstagere
Hvis du er udstationeret arbejdstager, kommer disse tillæg oven i den lovbestemte betaling fra din arbejdsgiver af transportudgifter fra til hjemland til din arbejdsplads i Frankrig.

Tilskud til måltid

Byggearbejde
10,5 til 12,24 EUR dagligt
Byggeri
8,6 til 11 EUR dagligt
Langre > 50KM
19,1 EUR dagligt
Virksomhedsforhandling for at bestemme en pakke eller refusion på faktura

Boligtilskud

Langre > 50KM
68,5 EUR dagligt (paris-afdelingen 92,93 og 94 )
50,8 EUR dagligt andre rejser eller refusion på faktura

Overarbejde

Først 8 timer : 25 % af løn pr. time
Efter 8 timer 50 % af løn pr. time

Natarbejde

Bestemt på virksomhedsniveau
Fra 21:00 til 06:00

Arbejde på søndage

Bestemt på virksomhedsniveau
Info
Søndagsarbejde er stadig yderst reguleret og en undtagelse.

Arbejde på helligdage

Bestemt på virksomhedsniveau
Info
Arbejde på en helligdag skal godtgøres med en anden fridag (bortset fra hvis der er arbejdet i mindre end tre måneder)

Skifteholdsarbejde

Bestemt på virksomhedsniveau

Rådighedsbetaling

Bestemt på virksomhedsniveau

Feriepenge

30 % af feriepenge

Ekstra helligdage

Info
I henhold til anciennitet +2 dage efter 20 år, +4 dage efter 25 år, +6 dage efter 30 år, men virksomhedsaftaler kan indeholde bestemmelser om dage med anciennitetsrelateret orlov fra det tredje år

13. måned

Det er muligt at have en 13. Måned, men det skal bestemmes af virksomheden

Supplerende erhvervspensionsordninger

Gælder ikke for udstationerede arbejdstagere

Supplerende lønkomponenter

Anstrengende arbejdsforhold bestemt på regionalt niveau

Antal feriedage

2,5 dage pr. måned
30 dage pr. år

Helligdage

10 dage + pinse (særlig vedtægt)
1. januar
2. påskedag
1. maj
8. maj
14. maj
Pinse
14. juli
15 august
1. november
11. november
25. december

Socialsikringsbidrag

23 % af bruttoløn tager højde for pensionsfonde
For udstationerede arbejdstagere
Hvis du er udstationeret arbejdstager, skal din arbejdsgiver registrere dig og betale sociale bidrag i det land, hvor han er etableret. Som bevis herfor skal arbejdsgiveren have en A1-formular, der viser, at du reelt er dækket i tilfælde af en arbejdsulykke, sygdom, pension, familieydelse mv.

Indkomstskat

Afhænger af virksomheden

Supplerende pensionsfond

Skat betales ved årets udgang
Info
Hvis du opholder dig mere end 183 dage i Frankrig i et givent år, skal du betale skat i Frankrig.

Sygdom

Dag 4 til 48 : 100 %
Dag 49 til 90 : 75 %
For udstationerede arbejdstagere
Gælder ikke for udstationerende arbejdstagere

Arbejdsskader/ulykker

Hvis den manglende tilgængelighed er mindre end 30 dage dag 1 til 15 EUR 90 %
Hvis den manglende tilgængelighed er mindre end 30 dage dag 16 til 30 : 100 %
Hvis den manglende tilgængelighed er mere end 30 dage dag 1 til 90 : 100 %
For udstationerede arbejdstagere
Gælder ikke for udstationerende arbejdstagere

Info Kontakter

Fédération nationale Construction et Bois – CFDT

47/49 avenue Simon Bolivar
75950 Paris cedex 19
France
Tlf. + 00 33 (0)1 56 41 55 60
Du kan kontakt os på følgende sprog
Bulgarsk, Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Hollandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk

Fédération Nationale des Salariés de la Construction, du Bois et de l’Ameublement CGT

263 rue de Paris
93514 Montreuil
Du kan kontakt os på følgende sprog
Engelsk, Fransk

FO Bâtiment, Bois, Papier, Carton, Céramique

Avenue Parmentier 170, CS 20006
75479 Paris Cedex 10
Tlf. 0033142013000
Du kan kontakt os på følgende sprog
Engelsk, Fransk

Info Brochurer