Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Polen

Sidst opdateret den 24-02-2017
Vis samtlige valutaer i Polske zloty (PLN)

Minimal bruttoløn

2.000 PLN pr. måned *
13 PLN pr. time **
Info
Minimumsløn forhandles af arbejdsmarkedets parter, men den endelige beslutning (og beløbet) bestemmes af regeringen
For udstationerede arbejdstagere
* Gælder for udstationerede arbejdstagere
** Gælder ikke for udstationerede arbejdstagere, udstationerede arbejdstagere har ansættelseskontrakter

Løn pr. kategori

Ufaglært

Info
Det afhænger af ansættelseskontrakten og/eller eventuelt bestemmelserne i virksomhedens kollektive overenskomst
For udstationerede arbejdstagere
Ja, hvis der er en kollektiv overenskomst i virksomheden

Faglært

Info
Det afhænger af ansættelseskontrakten og/eller eventuelt bestemmelserne i virksomhedens kollektive overenskomst

Specialist

4.055 PLN pr. måned gennemsnitlig bruttoløn
Info
Det afhænger af ansættelseskontrakten og/eller eventuelt bestemmelserne i virksomhedens kollektive overenskomst

Sjakformand

Info
Det afhænger af ansættelseskontrakten og/eller eventuelt bestemmelserne i virksomhedens kollektive overenskomst

Begyndere / ungarbejdere

Info
Det afhænger af ansættelseskontrakten og/eller eventuelt bestemmelserne i virksomhedens kollektive overenskomst

Professionelle

Info
Det afhænger af ansættelseskontrakten og/eller eventuelt bestemmelserne i virksomhedens kollektive overenskomst

Dagligt

8 timer

Ugentligt

40 timer

Overarbejde

150 timer pr. år

Pauser

Rest

Hvis arbejdsdagen er mindst 6 timer
15 minutter
Del af standardarbejdstid
Betalt

Frokost

Ikke betalt reguleret af arbejdsgiver eller ved kollektiv overenskomst

Særlige betingelser

Info
Gælder ikke for bygge- og anlægssektoren

Inden for Polen

Transportgodtgørelse

6 PLN
Info
Fast beløb. Som et alternativ kan arbejdsgiveren sørge for transport eller refundere de reelle omkostninger.

Boligtilskud

45 PLN pr. dag
500 PLN pr. måned
Info
Skattefrit fast beløb for arbejdstager, der sendes til en anden arbejdsplads. Logi stillet til rådighed af arbejdsgiveren eller tilskud. Arbejdsgiveren kan fastsætte en højere takst, men derefter vil beløbet over grundbeløbet blive beskattet

Dagpenge

30 PLN eller bestemmes af arbejdsgiver
Info
Hvis beløbet er højere end basen (offentlig administration), beskattes beløbet over basen

Overarbejde

100 % af løn pr. time *
50 % af løn pr. time **
Info
* For overarbejde:
a) om natten.
b) på søndage og helligdage, der ikke er arbejdsdage for den ansatte ifølge hans eller hendes arbejdsskema,
c) på den fridag, som en ansat har fået for at have arbejdet en søndag eller hellighed ifølge hans eller hendes arbejdsskema

** For overarbejde på en hvilken som helst anden dag end de, der er anført i punkt 1.

Aftenarbejde

Tilladt
Info
Ingen særlig bonus for aftenarbejde

Natarbejde

Tilladt
21:00 til 07:00
20 % af løn pr. time

Arbejde på lørdage

Tilladt

Arbejde på søndage

Tilladt med begrænsninger
Info
Det er obligatorisk at godtgøre arbejde på en søndag med én fridag

Arbejde på helligdage

Ikke obligatorisk
Tilladt under særlige forhold (nødsituation)

Skifteholdsarbejde

Tilladt

Rådighedsbetaling

Gældende
60 % af gennemsnitsløn

Feriepenge

Gældende
som løn

13. måned

Ikke relevant

14. måned

Ikke relevant

Supplerende lønkomponenter

Gældende
Info
Forskellige komponenter, såsom ydelse for ansættelsesperioden

Andet

Som rådighedsbetaling
Info
Arbejdsgiveren er ikke forpligtet til at betale for pauser i forbindelse med dårlige vejrforhold

Antal feriedage

20 dage pr. år under 10 års ansættelse
26 dage pr. år over 10 års ansættelse

Helligdage

Nytår
Helligtrekongersdag
Påske
2. påskedag
1. maj - arbejdernes dag
3. maj - forfatningsdagen
Pinse
Kristi legemsfest
15. august - Mariæ himmelfart. Den polske hærs fest
1. november - Allehelgen
11. november - Uafhængighedsdagen
25. december – juledag
26. december – anden juledag

Socialsikringsbidrag

22,71 % af bruttoløn
Info
Pension 9,76 %
Uarbejdsdygtighed 1,5 %
Sygdom 2,45 %
Sundhedsforsikring 9 %

Supplerende socialsikringsordning

Ikke obligatorisk

Indkomstskat

18 % op til 85.528 pln / år
32 % + 15.395 pln over 85.528 pln/år

Supplerende pensionsfond

Ikke obligatorisk
Info
Afhængigt af de bestemmelser, der er vedtaget i virksomheden, kan arbejdsgiveren og de ansatte aftale, at der skal oprettes en pensionsfond for virksomheden. Findes praktisk talt ikke i den polske byggeindustri

Sygdom

80 %
70 % indlæggelse
100 % hvis hospitalsopholdet er en en følge af en ulykke eller i tilfælde af graviditet
Info
Arbejdstagere op til 50 år får betalt løn under sygdom i op til 33 dage, der betales af arbejdsgiveren; over 50 år: 14 dage betalt som sygeløn af arbejdsgiveren. Hvis perioden er længere, finansieres samtlige betaling af sundhedsforsikringsinstitutionen (ZUS), men kan betales af arbejdsgiveren.

Periode for betaling af sygedagpenge – op til 182 dage

Arbejdsskader/ulykker

100 % hospitalsindlæggelse i op til 182 dage
80 % førtidspension - fuld uarbejdsdygtighed
60 % delvis uarbejdsdygtighed
Info
Arbejdstageren modtager også godtgørelse for ulykke afhængigt at dens art. Arbejdstageren kan modtage tilskud til rehabilitering, hvis han eller hun ikke modtagere førtidspension

Info Kontakter

Związek Zawodowy "Budowlani" (Trade Union Budowlani)

Mokotowska st 4/6;
00-641 Warsaw
Poland
Du kan kontakt os på følgende sprog
Engelsk, Polsk