Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Tyrkiet

Sidst opdateret den 12-03-2019
Vis samtlige valutaer i Tyrkiske lira (TRY)

Minimal bruttoløn

2.029,5 TRY pr. måned
Info
Gælder indtil 31.12.2018. Bestemmes mindst hvert andet år af Kommissionen for minimumslønbestemmelse, der består af 10 medlemmer fra staten, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer.

Løn pr. kategori

Ufaglært

9,06 TRY til 9,29 TRY pr. time
Info
Lønnen varierer afhængigt af opgavetype, færdighedsniveau, anvendt maskine osv.

Faglært

9,49 TRY til 12,26 TRY pr. time
Info
Lønnen varierer afhængigt af opgavetype, færdighedsniveau, anvendt maskine osv.

Specialist

Maskinoperatør
12,85 TRY til 15,66 TRY pr. time
Info
Lønnen varierer afhængigt af opgavetype, færdighedsniveau, anvendt maskine osv.

Sjakformand

15,82 TRY til 16,85 TRY pr. time
Info
Lønnen varierer afhængigt af opgavetype, færdighedsniveau, anvendt maskine osv.

Dagligt

7,5 til 9 timer pr. dag

Ugentligt

45 timer pr. uge
Info
Opdelingen af ​​de 45 timer i den ugentlige arbejdstid på 5 eller 6 dage fastlægges af arbejdsgiveren i overensstemmelse med lovgivningen.

Overarbejde

Den samlede arbejdstid kan ikke overstige 11 timer pr. dag
Den samlede arbejdstid kan ikke overstige 270 timer pr. år
Info
Bestemmes ved lov.

Pauser

15 minutter (mindre end 4 timers arbejde)
30 minutter (4 timer til 7,5 timers arbejde)
60 minutter (mere end 7,5 timers arbejde)
Info
Bestemmes ved lov.

Særlige betingelser

Maks. 7,5 timer pr. dag
Info
Enhver type beskyttende gassvejsning, svejsning under støv, ilt og elektrisk svejsning.

Underjordiske arbejder såsom kloakering og tunnelkonstruktion.

Processer, hvis støjniveau overstiger 85 dB (A).

Arbejder, der kræves udført i trykluft under vand (op til 20 meters dybde eller 2 kg/cm2 tryk) inklusive tid brugt på indgang, udgang og transit.

Arbejder på arbejdspladser, hvor pneumokoniosestøv forefindes.

Inden for Tyrkiet

Transportgodtgørelse

Hvis arbejdstageren boede i nærheden, tilbydes eller refunderes rejse. Intet fradrag i løn.

Tilskud til måltid

15 TRY til 17 TRY pr. dag
Info
Hvis arbejdstageren er bosiddende i arbejdsgiverens lokaler leveres måltider. Intet fradrag i løn.

Hvis arbejdstageren bor i egne lokaler, men arbejder overtid/nat, leveres måltider. Intet fradrag i løn.

Hvis arbejdstager er bosiddende i egne lokaler, gælder en måltidsgodtgørelse.

Boligtilskud

Hvis arbejdstageren ikke er i stand til at pendle til egne lokaler, leveres der indkvartering. Intet fradrag i løn.

Overarbejde

Tilladt - arbejdtagerens godkendelse kræves.
50 % af løn pr. time

Natarbejde

Tilladt - arbejdtagerens godkendelse kræves.
Fra 20:00 til 06:00
Maks. 7,5 timer pr. dag
Løn bestemmes ved individuelle kontrakter eller kollektive overenskomster

Arbejde på søndage

Tilladt - arbejdtagerens godkendelse kræves.
150 % af løn pr. dag
Info
Heldagsarbejde tages i betragtning uanset hvor mange timer der arbejdes.

Arbejde på helligdage

Tilladt - arbejdtagerens godkendelse kræves.
100 % af løn pr. dag

Skifteholdsarbejde

Tilladt
Maks. 7,5 timer pr. dag
Maks. 2 uger af på hinanden følgende nattskift
15 % af løn pr. time

Supplerende lønkomponenter

Bestemmes ved lov.
152,21 TRY til 258,76 TRY pr. måned minimum levegodtgørelse
Bestemmes af YOL-IS' kollektive overenskomst
Bonus udbetales hvert år : 120 x 100 % af løn pr. dag
850 TRY i tilfælde af arbejdstagerens bryllup
450 TRY for hvert af arbejdstagerens nyfødte børn
450 TRY i tilfælde af, at arbejdstagerens ægtefælle/barn afgår ved døden
250 TRY i tilfælde af at en af ​​arbejdstagerens forældre afgår ved døden
2.000 TRY begravelsesudgifter til arbejdstagerens familie i tilfælde af arbejdstageres død af naturlige årsager uden for arbejdsgiverens lokaler

Andet

Maskiner itu
100 % af løn pr. time
Dårligt vejr
100 % af løn pr. time
Andre farlige forhold, der forhindrer arbejde
100 % af løn pr. time

Antal feriedage

14 dage (mindre end 5 års tjeneste)
20 dage (5 år til 15 års tjeneste)
26 dage (mere end 15 års tjeneste)
Info
Bestemmes ved lov.

Helligdage

16 dage pr. år
Nytårsdag
23 april national suverænitet og børnenes dag
Arbejdets dag
19 maj mindedag for atatürk, ungdoms- og sportsdag
15 juli demokrati og national solidaritetsdag
30 august sejrens dag
29 oktober republikens dag
Ramadan-fest : 4 dage
Offerfest : 5 dage

Socialsikringsbidrag

14 % socialsikringsbidrag

Supplerende socialsikringsordning

1 % arbejdsløshedspræmie

Indkomstskat

15 % af den årlige bruttoindkomst fra 0 TRY til 14.800 TRY
20 % af den årlige bruttoindkomst fra 14.800,01 TRY til 34.000 TRY
27 % af den årlige bruttoindkomst fra 34.000,01 TRY til 120.000 TRY
35 % af den årlige bruttoindkomst fra 120.000,01 TRY eller mere

Supplerende pensionsfond

3 %
Info
Obligatorisk individuelt pensionssystem

Sygdom

2/3 af løn pr. dag i tilfælde af poliklinisk behandling
1/2 af løn pr. dag i tilfælde af døgnbehandling

Arbejdsskader/ulykker

2/3 af løn pr. dag i tilfælde af poliklinisk behandling
1/2 af løn pr. dag i tilfælde af døgnbehandling

Info Kontakter

THE TURKISH UNION OF ROAD CONSTRUCTION AND BUILDING WORKERS (YOL-IS)

Kizilay Mah. Sumer-1 Sok. No:18
Cankaya 06420 Ankara
Tlf. +90 31 223 246 87
Du kan kontakt os på følgende sprog
Engelsk, Tyrkisk