Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Grækenland

Sidst opdateret den 14-03-2017
Vis samtlige valutaer i Euro (€)

Løn pr. kategori

Ufaglært

20 EUR pr. dag

Faglært

30 EUR pr. dag

Specialist

30 EUR pr. dag

Begyndere / ungarbejdere

20 EUR pr. dag

Professionelle

40 EUR pr. dag

Dagligt

8 timer

Ugentligt

40 timer

Overarbejde

1,5 til 3 timer pr. dag
7,5 til 15 timer pr. uge
30 til 60 timer pr. måned

Pauser

Mellem 12:00 og 12:30
30 minutter

Overarbejde

10 til 12 % af løn pr. time

Arbejde på lørdage

15 EUR pr. dag

Arbejde på søndage

75 % af løn pr. time

Feriepenge

3 gange om året (april-august-december) modtager arbejdstageren en bonus for forsikringsselskabet

Helligdage

10 dage i 2016
Nytårsdag
6 januar
14 marts
25 marts
29 april
2. påskedag
Arbejdets dag
Mariæ Himmelfart
28 oktober
26 december

Socialsikringsbidrag

19,45 % af lønnen

Indkomstskat

22 % til 45 % afhænger af årsindtægt

Supplerende pensionsfond

6,67 % af lønnen

Sygdom

Info
Efter lægeundersøgelse betales arbejdstageren 50 % af lønnen de første 3 dage. Forsikringen betaler fra den 4. dag og fremover

Arbejdsskader/ulykker

Info
Efter lægeundersøgelse betales arbejdstagerens af forsikringen

Info Kontakter

Federation of building & wood workers of Greece

Averof Str. No 25
Athens
Du kan kontakt os på følgende sprog
Græsk