Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Letland

Sidst opdateret den 02-01-2024
Vis samtlige valutaer i Euro (€)

Minimal bruttoløn

930 EUR pr. måned
5,57 EUR pr. time
Ufaglært
780 EUR pr. måned
4,67 EUR pr. time

Dagligt

7 eller 8 timer
24 time(r) (sammenlagte arbejdstimer*)
Info
7 timer, hvis arbejdstagerne udsættes for særlige risici i mindst 50 % af arbejdsdagen.
Reference:
Arbejdsloven § 131; punkt (1), (3).

Sammenlagte arbejdstimer*
Hvis der ikke er anden mulighed og efter høring af de ansattes repræsentanter kan arbejdstageren indføre sammenlagte arbejdstimer. I det tilfælde
må en arbejdstager ikke arbejde længere end 24 timer sammenhængende og i 56 timer ugentligt. Den minimale hviletid mellem arbejdsdage skal mindst være 12 timer

Reference:
Arbejdsloven - § 140.

Ugentligt

35 eller 40 timer
56 timer (sammenlagte arbejdstimer*)
Info
35 timer, hvis arbejdstageren har særlige risici i mindst 50 % af arbejdsdagen. Reference:
Arbejdsloven § 131; punkt (1), (3).

Sammenlagte arbejdstimer*
Hvis der ikke er anden mulighed og efter høring af de ansattes repræsentanter kan arbejdstageren fastsætte sammenlagte arbejdstimer. I det tilfælde
må en arbejdstager ikke arbejde længere end 24 timer sammenhængende og i 56 timer ugentligt. Den minimale hviletid mellem arbejdsdage skal mindst være 12 timer

Reference:
Arbejdsloven - § 140.

Overarbejde

8 timer pr. uge

Pauser

30 minutter
Ikke del af standardarbejdstid
Ikke betalt
Info
Hvis arbejdsdagen er mindst 6 timer

Særlige betingelser

7 timer pr. dag
35 timer pr. uge
Info
Reducerede timer er gældende, hvis arbejdstagerne løber særlige risici, med mindst 50 % af arbejdsdagen/ugen.
Arbejdstageren får mindst 3 ekstra fridage, hvis arbejdet er forbundet med særlige risici.
Reference:
Arbejdsloven § 131 punkt (3).
Arbejdsloven § 151; punkt (1), underpunkt 2).
2009.03.10. MK Nr.219; bilag 2

Inden for Letland

Boligtilskud

60 til 120 EUR pr. dag

Dagpenge

8 EUR pr. dag

Overarbejde

50 % af løn pr. time
100 % af løn pr. time ufaglært

Natarbejde

Tilladt (ikke for mindreårige)
Fra 22:00 til 06:00
50 % af løn pr. time

Arbejde på helligdage

Ikke obligatorisk
Tilladt
100 % af løn pr. time

Skifteholdsarbejde

Tilladt
ingen bonus

Farligt arbejde

Indstillet på virksomhedsniveau

Rådighedsbetaling

Gældende

Feriepenge

20 dage pr. år

Antal feriedage

20 dage pr. år

Helligdage

13 dage pr. år
1. januar
Langfredag
Påske
2. påskedag
1. maj
4. maj
23. og 24. juni
18. november
24., 25. og 26. december
31. december

Socialsikringsbidrag

10,5 %

Indkomstskat

20 % løn indtil 20.004 pr. år
23 % løn fra 20.004 indtil 78.100 pr. år
31 % løn 78.100 og + pr. år

Sygdom

Dag 2 til 3 : 75 % af gennemsnitsløn
Dag 4 til 9 : 80 % af gennemsnitsløn
Dag 10 til 182 : 80 % af gennemsnitsløn betalt af staten

Info Kontakter

Latvian Building sector trade union

Bruninieku street 29/31; Riga, LV 1001, Latvia
Du kan kontakt os på følgende sprog
Engelsk, Letlandsk