Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Letland

Laatst geüpdatet op 2-1-2024
Toon alle bedragen in Euro (€)

Minimumbrutoloon

930 EUR per maand
5,57 EUR per uur
Ongeschoold
780 EUR per maand
4,67 EUR per uur

Dagelijks

7 of 8 uren
24 u(u)r(en) (opgetelde werkuren*)
Info
7 uren wanneer de werknemer gedurende ten minste 50% van de werkdag aan bijzondere risico's wordt blootgesteld.
Bron:
Arbeidswet, artikel 131; punt (1), (3).

Opgetelde werkuren *
Als er geen andere mogelijkheid is en na raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers mag de werkgever opgetelde werkuren vastleggen. In dat geval
mag een werknemer niet meer werken dan 24 uur na elkaar en gedurende meer dan 56 uur per week. Tussen werkdagen moet de rusttijd ten minste 12 uur bedragen

Bron:
Arbeidswet, artikel 140.

Wekelijks

35 of 40 uren
56 uren (opgetelde werkuren*)
Info
35 uren wanneer de werknemer gedurende ten minste 50% van de werkdag aan bijzondere risico's wordt blootgesteld; bron:
Arbeidswet, artikel 131; punt (1), (3).

Opgetelde werkuren*
Als er geen andere mogelijkheid is en na raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers mag de werkgever opgetelde werkuren vastleggen. In dat geval
mag een werknemer mag niet meer werken dan 24 uur na elkaar en gedurende meer dan 56 uur per week. Tussen werkdagen moet de rusttijd ten minste 12 uur bedragen

Bron:
Arbeidswet, artikel 140.

Overuren

8 uren per week

Pauzes

30 minuten
Geen onderdeel van de standaardarbeidstijd
Niet betaald
Info
Bij een werkdag van ten minste 6 uur

Speciale condities

7 uren per dag
35 uren per week
Info
Gereduceerde uren zijn van toepassing, als de werknemers gedurende ten minste 50% van de werkdag/werkweek bijzondere risico's lopen.
De werknemer krijgt ten minste 3 extra vakantiedagen, als zijn werk met bijzondere risico's gepaard gaat.
Bron:
Arbeidswet, artikel 131; punt (3).
Arbeidswet, artikel 151; punt (1); sub punt 2).
2009.03.10. MK nr. 219; bijlage 2

In Letland

Woonvergoeding

60 tot 120 EUR per dag

Verblijfkosten/dagvergoedingen

8 EUR per dag

Overuren

50 % van het uurloon
100 % van het uurloon ongeschoold

Nachtwerk

Toegelaten (niet voor minderjarigen)
Van 22:00 tot 06:00
50 % van het uurloon

Werken op wettelijke feestdagen

Niet verplicht
Toegelaten
100 % van het uurloon

Ploegenarbeid

Toegelaten
Geen premies

Gevaarlijk werk

Vastgelegd op bedrijfsniveau.

Loon voor stand-by

Van toepassing

Jaarlijks vakantiegeld

20 dagen per jaar

Aantal vakantiedagen

20 dagen per jaar

Wettelijke feestdagen

13 dagen per jaar
1 januari
Goede Vrijdag
Pasen
Paasmaandag
1 mei
4 mei
23 en 24 juni
18 november
24, 25 en 26 december
31 december

Sociale zekerheids bijdragen

10,5 %

Inkomstenbelasting

20 % loon tot 20.004 per jaar
23 % loon van 20.004 tot 78.100 per jaar
31 % loon 78.100 en + per jaar

Ziekte

Dag 2 tot 3 : 75 % van gemiddeld loon
Dag 4 tot 9 : 80 % van gemiddeld loon
Dag 10 tot 182 : 80 % van gemiddeld loon betaald door de overheid

Info Contacten

Latvian Building sector trade union

Bruninieku street 29/31; Riga, LV 1001, Latvia
U kunt in de volgende talen contact met ons opnemen
Engels, Lets