Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Latvia

Sist oppdatert den 02.01.2024
Vis alle valutaer i Euro (€)

Minimum bruttolønn

930 EUR per måned
5,57 EUR per time
Ikke faglært
780 EUR per måned
4,67 EUR per time

Daglig

7 eller 8 timer
24 time(r) (akkumulerte arbeidstimer*)
Info
7 timer i tilfelle arbeidstakeren har spesielle risikoer i minimum 50 % av arbeidsdagen. Referanse: Artikkel om arbeidsrett 131; punkt (1), (3). Akkumulerte arbeidstimer * Hvis det ikke er noe annet valg og etter å ha konsultert med de ansattes representanter, kan arbeidsgiveren fastsette summerte arbeidstimer. I så fall kan ikke arbeidstakeren arbeide mer enn 24 timer i strekk og 56 timer hver uke. Mellom arbeidsdagene må minimum hviletid være 12 timer Referanse: Artikkel om arbeidsrett 140.

Ukentlig

35 eller 40 timer
56 timer (akkumulerte arbeidstimer*)
Info
35 timer i tilfelle arbeidstakeren har spesielle risikoer i minimum 50 % av arbeidsdagen Referanse: Artikkel om arbeidsrett 131; punkt (1), (3). Akkumulerte arbeidstimer* Hvis det ikke er noe annet valg og etter å ha konsultert med de ansattes representanter, kan arbeidsgiveren fastsette akkumulerte arbeidstimer. I så fall kan ikke arbeidstakeren arbeide mer enn 24 timer i strekk og mer enn 56 timer hver uke. Mellom arbeidsdagene må minimum hviletid være 12 timer Referanse: Artikkel om arbeidsrett 140.

Overtid

8 timer per uke

Pauser

30 minutter
Ikke del av standard arbeidstid
Ikke betalt
Info
Hvis arbeidsdagen er minimum 6 dager lang

Spesielle forhold

7 timer per dag
35 timer per uke
Info
Redusert arbeidstid er aktuelt hvis ansatte er utsatt for en spesiell risiko minst 50 % av arbeidsdagen/uken. Ansatt får minst 3 ekstra feriedager hvis arbeidet til vedkommende er forbundet med spesielle risikoer. Referanse: Artikkel om arbeidsrett 131; punkt (3). Artikkel om arbeidsrett 151; punkt (1); underpunkt 2). 2009.03.10. MK Nr.219; vedlegg 2

I Latvia

Godtgjørelse for losji

60 til 120 EUR per dag

Livsopphold/daglig godtgjørelse

8 EUR per dag

Overtid

50 % av lønn per time
100 % av lønn per time ikke faglært

Nattarbeid

Tillatt (ikke for mindreårige)
Fra 22:00 til 06:00
50 % av lønn per time

Arbeid på offentlige helligdager

Ikke obligatorisk
Tillatt
100 % av lønn per time

Skiftarbeid

Tillatt
ingen bonuser

Farlig arbeid

Bestemt på bedriftsnivå.

Standby-betaling

Gjeldende

Årlige feriepenger

20 dager per år

Antall ferier

20 dager per år

Offentlige helligdager

13 dager per år
1. januar
Langfredag
Påske
Andre påskedag
1. mai
4. mai
23. og 24. juni
18. november
24., 25. og 26. desember
31. desember

Trygdeavgifter

10,5 %

inntektsskatt

20 % lønn til 20 004 per år
23 % lønn fra 20 004 til 78 100 per år
31 % lønn 78 100 og + per år

Sykdom

Dag 2 til 3 : 75 % av gjennomsnittslønn
Dag 4 til 9 : 80 % av gjennomsnittslønn
Dag 10 til 182 : 80 % av gjennomsnittslønn betalt av staten

Info Kontakter

Latvian Building sector trade union

Bruninieku street 29/31; Riga, LV 1001, Latvia
Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Latvisk