Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Malta

Sist oppdatert den 12.03.2019
Vis alle valutaer i Euro (€)

Minimum bruttolønn

Gjeldende
168,01 EUR per uke 18 år og over
161,23 EUR per uke 17 år
158,39 EUR per uke under 17 år

Lønn per kategori

Ikke faglært

187 EUR til 219 EUR per uke
Info
Ikke standard, kan variere mellom ett firma og et annet.

Kvalifisert

218 EUR til 258 EUR per uke
Info
Ikke standard, kan variere mellom ett firma og et annet.

Spesialist

233 EUR til 270 EUR per uke
Info
Ikke standard, kan variere mellom ett firma og et annet.

Formann

300 EUR til 400 EUR per uke
Info
Ikke standard, kan variere mellom ett firma og et annet.

Nybegynnere / unge arbeidstakere

160 EUR til 180 EUR per uke

Fagfolk

300 EUR til 400 EUR per uke

Daglig

8 timer 07:30 – 16:00
Info
Arbeidstiden kan variere mellom ett firma og et annet. Man kan arbeide flere timer om vinteren for å gjøre opp for færre timer om sommeren eller omvendt ("Banking Hours").

Ukentlig

40 timer

Overtid

2 timer per dag (antall arbeidstimer i løpet av en dag inkludert overtid skal ikke overskride to 8-timers skift. minimum obligatorisk overtid er 2 timer. det skal være en hviletid på 11 timer per døgn)
56 timer per uke (inkludert overtid. mer er etter den ansattes skjønn)

Pauser

Pausetidene varierer mellom ett firma og et annet.
Ikke del av standard arbeidstid
Ikke betalt hvis ikke annet er avtalt i en kollektiv avtale

Spesielle forhold

Maks. antall timer gjelder ifølge gjeldende HMS-forskrifter iht. gjeldende lovgivning.
Info
Arbeid under spesielle forhold omfatter: tunneler; skiftarabeidere; høyder;

I Malta

Reisegodtgjørelse

Ikke relevant med mindre spesifisert i kollektiv avtale eller arbeidskontrakt.

Kostgodtgjørelse

Ikke relevant med mindre spesifisert i kollektiv avtale eller arbeidskontrakt.

Godtgjørelse for losji

Ikke relevant med mindre spesifisert i kollektiv avtale eller arbeidskontrakt.

Livsopphold/daglig godtgjørelse

Ikke relevant med mindre spesifisert i kollektiv avtale eller arbeidskontrakt.

Overtid

150 % av lønn per time
200 % av lønn per time mellom 0:00 og 6:00
200 % av lønn per time søndager og offentlige helligdager

Kveldsarbeid

Tillatt i følge kollektiv avtale eller arbeidskontrakt
Fra 14:00 til 22:00

Nattarbeid

Tillatt
Fra 22:00 til 06:00
Info
Tillatt i følge kollektiv avtale eller arbeidskontrakt

Arbeid på lørdager

Tillatt
Info
Tillatt i følge kollektiv avtale eller arbeidskontrakt

Arbeid på søndager

Tillatt
Info
Tillatt i følge kollektiv avtale eller arbeidskontrakt

Arbeid på offentlige helligdager

Obligatorisk
Tillatt
Info
Tillatt i følge kollektiv avtale eller arbeidskontrakt

Skiftarbeid

Tillatt
Info
Tillatt i følge kollektiv avtale eller arbeidskontrakt

Farlig arbeid

Ikke relevant med mindre spesifisert i kollektiv avtale eller arbeidskontrakt.

Standby-betaling

Gjeldende
Som avtalt mellom arbeidsgiver og ansatt

Årlige feriepenger

Ikke relevant

13. måned

Ikke relevant

14. måned

Ikke relevant

Ekstra lønningskomponenter

512,6 EUR per år
Betalt kvartalsvis

Antall ferier

24 dager
Info
Dager er valgfrie så lenge det er avtalt mellom arbeidsgiver og ansatt.

Offentlige helligdager

14 dager
Nyttårsdag
10 februar
19 mars
31 mars
Langfredag
Arbeidernes internasjonale kampdag
7 juni
29 juni
Jomfru Marias opptagelse i himmelen
8 september
21 september
8 desember
13 desember
1. juledag
Info
Offentlige helligdager som kommer på helg (eller en fridag i tilfelle arbeid med 4 skift) går tapt.

Trygdeavgifter

10 % av grunnlønn opptil maks. 34,49 EUR per uke hvis født før 1962
42,57 EUR per uke hvis født etter 1962

inntektsskatt

Info
i henhold til tabeller som er utstedt av dempartementet hvert år.

Ekstra pensjonsfond

Info
med mindre spesifisert i en kollektiv avtale

Sykdom

15 dager ved 100 %
+ 15 dager ved 50 %
Info
Man kan få flere dager hvis det er avtalt i Collective Agreement Medical-sertifikatet som utstedes av en allmennlege hver 6. dag under sykdom sendt til Social security department med kopi til arbeidsgiveren.

Arbeidsskader/ulykker

365 dager ved 100 %
Info
Flere dager hvis spesifisert i en kollektiv avtale

Info Kontakter

GWU - General Workers Union Malta

Workers’ memorial Building
South Street, Valletta
Malta
Tlf. +356 25679200
Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Italiensk, Maltesisk