Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Nederland

Sist oppdatert den 13.03.2024
Vis alle valutaer i Euro (€)

Minimum bruttolønn

Gjeldende
13,27 EUR per time : 22 år og oppover

Lønn per kategori

Ikke faglært

6,79 EUR til 12,49 EUR per time : 16 til 21 år
16,56 EUR per time : 22 år og oppover

Kvalifisert

9,77 EUR til 15,38 EUR per time : 17 til 21 år
17,52 EUR per time : 22 år og oppover

Spesialist

14,52 EUR til 19,26 EUR per time : 18 til 21 år
18,6 EUR per time : 22 år og oppover

Formann

19,87 EUR per time : 22 år og oppover

Fagfolk

20,85 EUR per time : 22 år og oppover

Daglig

8 timer mellom 07:00 am – 07:00 pm

Ukentlig

40 timer

Overtid

12 timer per dag (arbeidstid + reisetid + pauser)

Pauser

Ikke betalt

Hvile

30 minutter (> 5,5 arbeidstimer)
45 minutter (>8 arbeidstimer)
60 minutter (>10 arbeidstimer, 0,5 timer umiddelbart)

I Nederland

Reisegodtgjørelse

0,32 EUR per km

Kostgodtgjørelse

Gjeldende hvis en arbeidstaker ikke kan kjøre hjem hver dag.
7,56 EUR per dag eller gratis måltider

Godtgjørelse for losji

Arbeidsgiverne betaler alle utgifter
Info
Gratis innkvartering hvis en arbeidstaker ikke kan kjøre hjem hver dag.

Livsopphold/daglig godtgjørelse

Arbeidsklær: 0,98 EUR per dag
Arbeidere (Boots): 0,6 EUR per dag
Verktøy: 0,75 EUR per dag
Sikkerhetshjelmer og sko: gratis

Overtid

Først 3 timer : 25 % av lønn per time
50 % av lønn per time fra mandag 05:00 til lørdag fram til kl. 21:00
100 % av lønn per time fra lørdag 21:00 til mandag 05:00 og ferier

Kveldsarbeid

Tillatt : bestemt på bedriftsnivå, kun når det er en avtale med fagforening og 70 % av arbeidstakerne.
Fra 19:00 til 00:00
Mandag til torsdag: 30 % av lønn
Fredag 50 % av lønn
Lørdag og søndag 100 % av lønn

Nattarbeid

Bestemt på bedriftsnivå, kun når det er en avtale med fagforening og 70 % av arbeidstakerne.
Fra 00:00 til 07:00
Mandag 100 %
Tirsdag til fredag 30 %
Lørdag 50 %
Søndag 75 %

Arbeid på lørdager

Tillatt
20 % av lønn per time

Arbeid på søndager

Tillatt
00:00 - 07:00 75 %
07:00 – 24:00 100 %
Info
Bygningsarbeideren kan ikke pålegges å arbeide på søndager.

Arbeid på offentlige helligdager

skiftarbeid er kun tillatt under spesielle omstendigheter.
100 %

Skiftarbeid

Tillatt
2 skift: 10 % av lønn per time
3 skift: 15 % av lønn per time

Standby-betaling

Mandag til fredag: 13 EUR
Lørdag 20 EUR
Søndag og helligdager 26 EUR

Årlige feriepenger

8 % av bruttolønn

13. måned

Bestemt på bedriftsnivå

Ekstra lønningskomponenter

4,36 % for bærekraftig arbeidsevne

Annet

Dårlig vær

100 %

Arbeider skift på veier

Mellom mandag 07:00 og fredag 20:00 : 30 % av lønn per time
Mellom fredag 20:00 og lørdag 20:00 : 50 % av lønn per time
Mellom lørdag 20:00 og søndag 07:00 : 75 % av lønn per time
Mellom søndag 07:00 og mandag 07:00 : 100 % av lønn per time

Antall ferier

20 dager juridisk
5 dager med kollektivavtale
Hver arbeidstaker har 20 ekstra betalte fridager (for å arbeide 40 timer i stedet for 36 timer i uken).

Offentlige helligdager

7 dager per år
1. januar
Andre påskedag
27. april
5. mai
2. pinsedag
25. og 26. desember

Trygdeavgifter

27,65 % av bruttolønn
Gjelder ikke utsendte arbeidstakere

Tilleggsforsikring til trygd

0,13 % av bruttolønn
Gjelder ikke utsendte arbeidstakere

inntektsskatt

18,97 % opptil EUR 38 137 per år
36,87 % opptil EUR 75 028 per år
49,5 % over EUR 75 028 per år
Gjelder ikke utsendte arbeidstakere

Ekstra pensjonsfond

9,44 %

Sykdom

År 1 : 100 %
Etter 1 år 70 % + 100 % pensjonsfond

Arbeidsskader/ulykker

År 1 : 100 %
Etter 4 år 70 % + 100 % pensjonsfond

Info Kontakter

FNV Bouw

Du kan kontakte oss på følgende språk
Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Spansk