Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kypros

Sist oppdatert den 05.03.2019
Vis alle valutaer i Euro (€)

Minimum bruttolønn

Gjeldende
1 429 EUR

Lønn per kategori

Ikke faglært

1 429 EUR

Kvalifisert

1 645 EUR

Formann

1 905 EUR

Fagfolk

2 191 EUR

Daglig

7,5 timer (mandag til torsdag)
8 timer (fredag)

Ukentlig

38 timer

Overtid

3 timer per dag ( 2 timer om natten )
6 timer per uke ( 4 timer om natten )
30 timer per måned ( 21 timer om natten )
150 timer per år

Pauser

Lønsj

Mellom 12:00 og 14:00
30 minutter
Del av standard arbeidstid
Betalt

Overtid

20 % av lønn per time

Kveldsarbeid

Tillatt

Nattarbeid

Tillatt
19,38 % av lønn per time

Arbeid på lørdager

Tillatt
50 % av lønn per time

Arbeid på søndager

Tillatt
50 % av lønn per time

Arbeid på offentlige helligdager

Obligatorisk
Tillatt
100 % av lønn per time

Skiftarbeid

Tillatt
100 % av lønn per time nattskift

Farlig arbeid

Min. 5 % av lønn per time

Standby-betaling

Ikke relevant

Årlige feriepenger

Gjeldende
100 % av lønn per time

Annet

Defekt maskineri

100 % av lønn per time

Dårlig vær

100 % av lønn per time

Antall ferier

21 dager per år

Offentlige helligdager

16 dager for 2015 (90 % av lønnen)

Trygdeavgifter

7,3 %
Gjelder ikke utsendte arbeidstakere

inntektsskatt

38,5 %

Sykdom

80 %

Arbeidsskader/ulykker

80 %

Info Kontakter

CCWMF (SEK)

1306 Nicosia, Cyprus
Stravolos Av. 2018
P.O. Box 25018
Tlf. + 357 22 84 97 09
Du kan kontakte oss på følgende språk
Gresk, Engelsk