Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Estland

Sist oppdatert den 05.03.2019
Vis alle valutaer i Euro (€)

Minimum bruttolønn

Gjeldende
500 EUR per måned 2018
2,97 EUR per time 2018

Daglig

8 timer per dag standard
8 * timer for nattarbeid

Ukentlig

40 timer per uke standard
48 * timer for nattarbeid

Overtid

5 timer per dag
8 til 12 timer per uke

Pauser

etter 6 arbeidstimer (for mindreårige etter 4,5 timers arbeid)
30 minutter
Ikke del av standard arbeidstid
Ikke betalt

I Estland

Reisegodtgjørelse

Info
En ansatt har rett til å kreve kompensasjon for utgifter i forbindelse med en forretningsreise (utgifter til reise og opphold og andre utgifter i forbindelse med forretningsreisen).

Kostgodtgjørelse

Ikke relevant

Godtgjørelse for losji

En ansatt har rett til å kreve kompensasjon for utgifter i forbindelse med en forretningsreise (utgifter til reise og opphold og andre utgifter i forbindelse med forretningsreisen).

Livsopphold/daglig godtgjørelse

22,37 EUR per dag kun ved forretningsreise utenlands (50 km fra grensen)

Overtid

50 % av lønn per time
fri utligner overtid

Kveldsarbeid

Ikke tillatt

Nattarbeid

Tillatt
Fra 22:00 til 06:00
25 % av lønn per time
eller ekstra fri

Arbeid på lørdager

Tillatt
Info
Det forutsettes at den ukentlige hviletiden er innvilget på lørdag og søndag.

Arbeid på søndager

Tillatt
Info
Det forutsettes at den ukentlige hviletiden er innvilget på lørdag og søndag.

Arbeid på offentlige helligdager

Ikke obligatorisk
Tillatt
100 % av lønn per time
eller ekstra fri

Skiftarbeid

Tillatt

Farlig arbeid

Ikke relevant

Standby-betaling

Gjeldende
Gjennomsnittslønn til arbeidstaker

Årlige feriepenger

Gjeldende

13. måned

Ikke relevant

14. måned

Ikke relevant

Ekstra lønningskomponenter

Gjeldende
Info
Etter avtale med arbeidsgiver, kan den ansatte motta en del av arbeidsgiverens fortjeneste eller omsetning eller godtgjørelse på en kontrakt avtalt mellom arbeidsgiver og en tredjepart.

Antall ferier

28 dager per år (årlig ferie)
35 dager per år (årlig ferie for mindreårige, ansatte med delvis eller ingen arbeidsevne)

Offentlige helligdager

12 dager 2018
1. januar - 1. nyttårsdag
24. februar – Uavhengighetsdagen og jubileum for republikken Estland
Langfredag
1. påskedag
1. mai – Arbeidets dag
Pinse
23. juni – Seiersdagen
24. juni – Midtsommerdag
20. august – Dag for gjenvunnet uavhengighet
24. desember – Julaften
25. desember - 1. juledag
26. desember - 2. juledag

Trygdeavgifter

Info
Trygdeavgiften betales med en sats på 33 % av alle betalinger til ansatte for lønnet arbeid som er utført. Arbeidsgiverne betaler trygdeavgift i sin helhet. Det er alltid en minimum trygdeavgift som skal betales, som tilsvarer 33 % (siden 2017) av minimum som bestemt av budsjettlovgivning. I 2017 er det 139.75 EUR hver måned, selv om det ikke har vært noen betalinger for lønnet arbeid.

Tilleggsforsikring til trygd

1,6 % av bruttolønn arbeidsledighetstrygdepremie
Info
Arbeidsgivere betaler arbeidsledighetestrygdepremie med en sats på 0,8 % brutto månedslønn.

inntektsskatt

20 % av bruttolønn

Ekstra pensjonsfond

2 % av bruttolønn
Info
Hvis den ansatte ber om det, kan satsen være 3 %. Når man først er blitt med, kan man ikke si opp det offentlige pensjonssystemet. Alle som er født etter 1. januar 1983 har plikt til å være med.

Sykdom

70 % av gjennomsnittslønn
Info
Trygden betales av arbeidsgiveren fra dag 4 til dag 8. Fra dag 9 er det NAV som betaler.

Hvis arbeidsgiveren leverer data til den ansatte elektronisk, presenteres dokumentasjonen elektronisk av arbeidsgiveren og legen (EHIF database).

Se mer på: https://www.haigekassa.ee/en
For utsendte arbeidstakere
Kompensasjonen for uførhet som følge av yrkessakde vil bli betalt av landet der personen bor, dvs. landet som utstedte E106 eller S1 skjemaene og det europeiske helseforsikringskortet.

Se mer på: https://www.haigekassa.ee/en/workers-posted-estonia-other-eu-member-states-form-e106

Arbeidsskader/ulykker

100 % av gjennomsnittslønn
Info
Ytelsen utbetales av NAV fra den andre dagen for arbeidsfritak
For utsendte arbeidstakere
Ytelsen for arbeidsuførhet vil fortsatt bli betalt av landet der personen bor, dvs. landet som utstedte E106 eller S1 skjemaene og det europeiske helseforsikringskortet.

Info Kontakter

Estonian Trade Union Confederation

Pärnu mnt 41a 10119 Tallinn Estonia
T. (+372) 6412 800
Du kan kontakte oss på følgende språk
Estisk

Labour Inspectorate of Estonia

Mäealuse 2/2 (building B), 12618 TALLINN
T. (+372) 640 6000
Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Estisk