Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Luxemburg

Sist oppdatert den 05.01.2022
Vis alle valutaer i Euro (€)

Minimum bruttolønn

Gjeldende
13,048 EUR per time for ufaglærte arbeidstakere
15,6552 EUR per time for faglærte arbeidstakere

Lønn per kategori

Ikke faglært

13,1372 EUR til 14,5396 EUR per time : bygg og byggeteknikk ufaglærte arbeidstakere uten erfaring med bygningsarbeid
15,7648 EUR per time : bygg og byggeteknikk nyansatte fagfolk
13,046 EUR til 14,4985 EUR per time elektrikere:
13,046 EUR per time installatører av sanitær-varme-ventilasjonsanlegg:
13,046 EUR til 16,285 EUR per time for lift-spesialister
13,046 EUR til 15,6552 EUR per time flisleggere
13,046 EUR til 15,4927 EUR per time taktekkingsarbeidere

Kvalifisert

15,9565 EUR til 17,5667 EUR per time : bygg og byggeteknikk
13,046 EUR til 16,0112 EUR per time elektrikere:
15,6552 EUR til 17,1552 EUR per time installatører av sanitær-varme-ventilasjonsanlegg:
14,6593 EUR til 20,8634 EUR per time for lift-spesialister
15,8392 EUR til 17,0859 EUR per time flisleggere
15,6552 EUR til 16,9267 EUR per time taktekkingsarbeidere

Spesialist

20,0438 EUR per time : bygg og byggeteknikk
15,6552 EUR til 18,2025 EUR per time elektrikere:
19,4363 EUR per time installatører av sanitær-varme-ventilasjonsanlegg:
18,5952 EUR til 22,4737 EUR per time for lift-spesialister
18,3068 EUR per time flisleggere
18,2846 EUR til 20,6598 EUR per time taktekkingsarbeidere

Formann

21,7028 EUR per time : bygg og byggeteknikk
15,6552 EUR til 23,8983 EUR per time elektrikere:

Nybegynnere / unge arbeidstakere

9,7845 til 10,4388 EUR arbeidstakere under 18 år

Daglig

8 timer

Ukentlig

40 timer

Overtid

10 timer per dag
48 timer per uke

Pauser

Lønsj

30 minutter
Ikke betalt
Betalte pauser :
Bygg og byggeteknikk : 15 minutter med minimum 9 arbeidstimer
Taktekkingsarbeidere : 15 minutter

I Luxemburg

Reisegodtgjørelse

Info
- Bygg og byggeteknikk: Arbeidsgiver organiserer transport av arbeidstakere fra bopel til arbeidsstedet - Annet: ved bruk av privatbil, betaler firmaet en godtgjørelse per kilometer vanligvis begrenset til avstanden mellom firmaets hovedkontor og arbeidsstedet.

Godtgjørelse for losji

Kun for arbeid utenlands
Info
Arbeid utenlands: normalt >50 km fra grensen og/eller når arbeidsgiveren ikke kan sørge for transport

Livsopphold/daglig godtgjørelse

744 EUR per dag for arbeid utenlands
Info
Arbeid utenlands: vanligvis >50 km fra grensen

Overtid

40 % per time
Info
Overtid er fortsatt unntatt (reparasjonsarbeid som haster, betongarbeid som haster, ubekvemme anlegg for andre arbeidstakere, anleggsproduksjon og trafikksirkulasjon). HR må være enig. Arbeidstilsynet og NAV må informeres ved overtidsarbeid på søndag, offentlige helligdager og arbeid om natten.

Nattarbeid

Fra 22:00 til 06:00
50 % per time
Etter 5 dag(er) : 20 % per time - på vanlig planlegging

Arbeid på søndager

100 % per time

Arbeid på offentlige helligdager

100 % per time
Info
Arbeid på offentlig fridag må kompenseres med en annen fridag

Farlig arbeid

0,5 EUR per time - bygg og byggeteknikk
10 % per time - malere
Info
Bygg og byggeteknikk: skitten arbeid, på vann eller hvor det er mye gjørme, reiste stillaser som er høyere enn >15 m fra bakken, bruk av hydrauliske hammere i gravemaskiner og trykkluftmeisler mer enn 15 kg, sjakter og tunneler med åpninger under 1 m og dypere enn 3,6 m og ADR-transport. Malere: lakkering med spray, bruk av farlige kjemikalier, sandblåsing, utvendig arbeid uten stillas ved en høyde på > 6 m eller maling av fasader med skyvestiger unntatt maling av vinduer og vinduslemmer.

Standby-betaling

Lift-spesialister: 29994 €/dag - 6.4079 €/dag (lørdager, søndager, offentlige helligdager) indeksjustert
Installatører av sanitær-varme-ventilasjonsanlegg: forhandlet med den ansatte
Info
Lift-spesialister: standbygrense på 128 timer/uke.

Ekstra lønningskomponenter

Bygg og byggeteknikk: 5 % av bruttolønn
Malere, lift-spesialister: 5 % av bruttolønn
Elektrikere: 2 % av bruttolønn
Taktekkingsarbeidere: 2,5 til 5 % av bruttolønn (avhengig av ansienniteten i firmaet)
Installatører av sanitær-varme-ventilasjonsanlegg: 2 til 5 % av bruttolønn (avhengig av ansienniteten i firmaet)
Flisleggere 150 EUR per år som utstyrsgodtgjørelse
Betalt den desember

Annet

80 % for timer som ikke er dekket før slutten av måneden
Info
De første 16 timene er arbeidsgiveren ansvarlig. Deretter påtar staten seg ansvar for betalingen

Antall ferier

26 dager per år
27 dager innen bygg og byggeteknikk
26 til 29 dager for lift-spesialister

Offentlige helligdager

10 dager
1. januar
Andre påskedag
1. mai
Kristi himmelfartsdag
2. pinsedag
23. juni
15. august
1. november
25. og 26. desember

Trygdeavgifter

2,8 % for helseforsikring
8 % for pensjonsforsikring
1,4 % for helseforsikring

inntektsskatt

0 til 40 % i samsvar med skatteklassen og posisjonen til inntektsverdien i den offisielle skatteskalaen
0,5 % midlertidig skatt for å balansere statsbudsjettet
Info
Klasse 1: spesielt enslige og ugifte. Klasse 1a: som har vært enke/enkemann i lang tid, ansatte med barn å forsørge, seniorer, person som ikke er bosatt i landet hvis en av ektefellene har en profesjonell inntekt i Luxembourg. Klasse 2: par som er kollektivt beskattet, enker/enkemenn og skilte/separerte mindre enn 3 år, person som ikke bor i landet hvis 50 % av familiens inntekt tjenes i Luxembourg.

Sykdom

100 %
Info
77 dager belastet arbeidsgiveren (referanseperiode på 12 måneder) basert på den høyeste lønnen de 3 månedene før sykefraværet. Etter den 77. dagen betaler NAV sykefraværet opptil en grense på 52 uker per periode på 104 uker).

Arbeidsskader/ulykker

100 %
Info
77 dager belastet arbeidsgiveren (referanseperiode på 12 måneder) basert på den høyeste lønnen de 3 månedene før sykefraværet. Etter den 77. dagen betaler NAV sykefraværet opptil en grense på 52 uker per periode på 104 uker).

Info Kontakter

Hotline OGBL

Tlf. +352 26543 777
Du kan kontakte oss på følgende språk
Tysk, Fransk, Portugisisk