Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Montenegro

Sist oppdatert den 05.03.2019
Vis alle valutaer i Euro (€)

Minimum bruttolønn

288 EUR brutto

Lønn per kategori

Gjennomsnittslønn (indikasjon)

650 EUR brutto

Daglig

8 timer

Ukentlig

40 timer

Overtid

2 timer per dag
10 timer per uke

Pauser

Hvile

15 minutter opptil 6 timer av arbeid
30 minutter opptil 8 timer av arbeid
45 minutter opptil 10 timer av arbeid
Del av standard arbeidstid
Betalt
Info
Definert av arbeidskontrakten

Spesielle forhold

Maks. 36 timer per uke

I Montenegro

Reisegodtgjørelse

Ifølge kollektiv avtale for bransjen

Kostgodtgjørelse

Et varmt målitd er en integrert del av startlønnen

Godtgjørelse for losji

Feltgodtgjørelse : 2 % per dag fra den beregnede verdien til koeffisienten som bestemmer lønnen hvis en ansatt i felteb får gratis mat og losji.
Feltgodtgjørelse : 15 % per dag fra den beregnede verdien til koeffisienten som bestemmer lønnen hvis en ansatt i dette feltet kun får losji, eller bare et måltid.
Feltgodtgjørelse : 20 % per dag fra den beregnede verdien til koeffisienten som bestemmer lønnen hvis en ansatt i dette feltet ikke får mat eller losji.

Overtid

40 % av lønn per time

Nattarbeid

Tillatt
Fra 22:00 til 06:00
40 % av lønn per time

Arbeid på lørdager

Tillatt

Arbeid på søndager

Ukentlig hvile skal brukes på søndager. En arbeidsgiver skal sørge for at en ansatt kan få en annen fridag i uken hvis arbeidets beskaffenhet og organiseringen av arbeidet krever det.

Arbeid på offentlige helligdager

Tillatt
150 % av lønn per time

Skiftarbeid

Tillatt

Standby-betaling

70 % av arbeiderens gjennomsnittslønn de siste tre månedene
Info
Hvis avbrudd i arbeidet er uavhengig av ansvaret til den ansatte.

Årlige feriepenger

Gjeldende
100 %

Supplerende tjenestepensjonsskjemaer

Gjelder ikke utsendte arbeidstakere

Antall ferier

Min. 20 dager
24 dager hvis arbeidstaker er yngre enn 18 år
Info
Antall dager øker i henhold til kriteriene bestemt i den kollektive avtalen og arbeidskontrakten.

Offentlige helligdager

Nyttårsdag
Arbeidernes internasjonale kampdag
21 mai uavhengighetsdagen
13 juli statsdag
Rett på betalt permisjon for å feire religiøse fridager, tilhører:
- Ortodokse kristne for 1. juledag, jul (to dager), langfredag, påske (2. påskedag) og en "personlige fridager" (glorious glory)
- Romersk katolsk for 1. juledag, jul (to dager), langfredag, påske (2. påskedag) og Allehelgens
- Muslimer for Ramadan Bayram (tre dager) og Kurban Bayram (tre dager)
- Jøder for Pasha (to dager) og Jama Kipur (to dager)
Info
Nasjonaldag og andre helligdager feires i to dager, på fridagen og og neste dag

Trygdeavgifter

Fra 15 til 20,5 % pensjon og uføreforsikring

Tilleggsforsikring til trygd

Fra 8,5 til 12,8 % helseforsikring
Fra 0,5 til 1 % arbeidsledighetstrygd

inntektsskatt

Fra 9 til 11 % på inntekter over 765 EUR brutto

Sykdom

1 til 60 dager : 75 % av lønn
Fra 60 dager fremover : 70 % av lønn

Arbeidsskader/ulykker

100 %

Info Kontakter

Union of Free Trade Unions of Montenegro

ul. Slobode 74/I
Podgorica
Tlf. +382 (020) 232-315
Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Serbisk