Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Romania

Sist oppdatert den 18.04.2024
Vis alle valutaer i Rumenske leu (RON)

Minimum bruttolønn

Gjeldende
4,582 RON per måned

Lønn per kategori

Ikke faglært

4 582 RON per måned

Kvalifisert

4 582 RON per måned

Spesialist

4 582 RON per måned

Formann

4 582 RON per måned

Nybegynnere / unge arbeidstakere

4 582 RON per måned

Fagfolk

4 582 RON per måned

Daglig

8 timer

Ukentlig

40 timer

Overtid

4 timer per dag
8 timer per uke (unntaksvis kan en arbeidsuke være over 48 timer, men gjennomsnittet over en periode på 4 måneder må være 48 timer/uke)
gjennomsnittlig 48 timer / uke timer per kvartal
gjennomsnittlig 48 timer / uke timer per semester
gjennomsnittlig 48 timer / uke timer per år

Pauser

Hvile

Info
Daglig - minimum 12 timer, og unntaksvis 8 timer ved skiftendring; i 12 arbeidstimer minimum 24 timers hvile. Ukentlig - minimum 48 timer mandag til søndag.

Lønsj

etter 6 arbeidstimer
Del av standard arbeidstid (ved kollektiv avtale)
Betalt (ved kollektiv avtale)

Spesielle forhold

6 7 timer per dag
30 35 timer per uke
gjennomsnittlig 48 timer / uke per kvartal
gjennomsnittlig 48 timer / uke per semester
gjennomsnittlig 48 timer / uke per år

I Romania

Reisegodtgjørelse

Info
Arbeidsgiveren sørger for losji, og kan ikke trekkes fra lønnen.
Gjelder ikke utsendte arbeidstakere

Kostgodtgjørelse

Alternativ
Info
Matbillett-system

Godtgjørelse for losji

Det blir sørget for losji
Info
Når man er på en uvanlig arbeidsplass, sørger arbeidsgiveren for losji, og kan ikke trekkes fra lønnen.
Gjelder ikke utsendte arbeidstakere

Livsopphold/daglig godtgjørelse

Et gjennomsnitt på 35 EUR
Info
Når det er en uvanlig arbeidsplass, opprettes nivået kun for offentlig sektor. For privat sektor kan det forhandles om nivået.
For utsendte arbeidstakere
Hvis utgifter til måltider, losji eller transport ikke blir betalt, kan dette legges til lønnen i opprinnelseslandet hvis det er i samsvar med minstelønnsnivået i Romania.

Overtid

75 % av lønn per time

Nattarbeid

Tillatt
Fra 22:00 til 06:00
25 % av lønn per time

Arbeid på lørdager

Tillatt i løpet av 5 dager/uke arbeidstid
Kan forhandles i kollektive avtaler

Arbeid på søndager

Tillatt i løpet av 5 dager/uke arbeidstid
Kan forhandles i kollektive avtaler

Arbeid på offentlige helligdager

Obligatorisk for hjelpetjenester og levering av grunnleggende nødvendigheter
Tillatt for aktiviteter som ikke kan stoppes
100 % av lønn per time

Skiftarbeid

Tillatt
Kan forhandles i kollektive avtaler

Farlig arbeid

Kan forhandles i kollektive avtaler
Gjelder ikke utsendte arbeidstakere

Standby-betaling

Ikke relevant

Årlige feriepenger

Ikke relevant

13. måned

Ikke relevant

14. måned

Ikke relevant

Ekstra lønningskomponenter

Ikke relevant

Annet

75 % av lønn
For utsendte arbeidstakere
Ikke spesifikt inkludert i minstelønn-konseptet, men en minimum prosentsats er obligatorisk som stipulert i arbeidskoden.

Antall ferier

20 dager per år minst 10 påfølgende dager.

Offentlige helligdager

Variabel
1. og 2. januar
24 januar
Første og andre påskedag
1. mai (Arbeidernes internasjonale kampdag)
1 juni
Første og andre pinsedag
Jomfru Marias himmelfart (8. august)
St. Andrew's Day (30. november)
1. desember (Rumensk nasjonaldag)
Første og andre juledag
To dager for hver av de tre religiøse helligdagene for andre lovlig godkjente religioner enn kristendommen

Trygdeavgifter

25 % for pensjoner
10 % for helse
Gjelder ikke utsendte arbeidstakere

Tilleggsforsikring til trygd

For utsendte arbeidstakere
betalt i opprinnelseslandet

inntektsskatt

10 %

Sykdom

75 % ved sykdom *
100 % i tilfelle medisinske nødssituasjoner eller andre spesielle sykdommer
Info
* Fra første til femte dag betalt av arbeidsgiveren * Ikke mer enn 183 dager/år
For utsendte arbeidstakere
det avhenger av opprinnelseslandet

Arbeidsskader/ulykker

100 %
Info
Fra første til femte dag betalt av arbeidsgiveren * Ikke mer enn 183 dager/år
For utsendte arbeidstakere
det avhenger av opprinnelseslandet

Info Kontakter

Labour Inspection (Inspecţia Muncii)

STR. MATEI VOIEVOD, NR. 14, SECTOR 2, BUCUREŞTI
Tlf. +40213027031; +40213027051; +40213027086
Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Rumensk

Territorial labour inspectorate, for every county (Inspectoratul Teritorial de Muncă)

Here, https://www.inspectiamuncii.ro/contact with one click you can choose the county where you want to contact the Territorial Labour Inspectorate of the chosen county.
Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Rumensk

The General Trade Union Federation Familia

str. Biserica Doamnei nr. 3, Sector 3, Bucuresti, Romania
Tlf. +40.21.312.38.86
Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Rumensk

The National Trade Union Block - Blocul Naţional Sindical

Str. Turturelelor Nr. 11 A, Clădirea C, Etaj 3 Sector 3, București, România
Tlf. +40213162798, +40213162799
Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Rumensk