Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Tsjekkia

Sist oppdatert den 15.04.2024
Vis alle valutaer i Tsjekkiske koruna (CZK)

Minimum bruttolønn

Gjeldende
112,5 CZK
18 900 CZK

Lønn per kategori

Ikke faglært

112,5 CZK til 115 CZK : tariff i-iii
Gjelder ikke utsendte arbeidstakere

Kvalifisert

115 CZK til 130 CZK tariff iii. - vi.
Gjelder ikke utsendte arbeidstakere

Spesialist

126 CZK til 130 CZK tariff v. - vi.
Gjelder ikke utsendte arbeidstakere

Formann

130 CZK til 135 CZK tariff vi. - vii.
Gjelder ikke utsendte arbeidstakere

Daglig

8 til 12 timer per dag

Ukentlig

40 timer

Overtid

8 per uke
150 per år
Info
Flere timer kun basert på avtale mellom arbeidsgiver og ansatt, men ikke mer enn 416 timer per år. Total overtid må ikke være mer enn 8 timer i uken i gjennomsnitt i løpet av en periode som ikke må være lenger enn 26 uker i strekk. Dette tallet kan økes til maks. 52 uker i strekk, men kun basert på en klausul i den kollektive avtalen.

Pauser

Hvile

30 minutter
Ikke del av standard arbeidstid
Ikke betalt
Info
Den kan deles inn i deler som ikke er kortere enn 15 minutter hver, etter en periode med kontinuerlig arbeid som ikke er lenger enn 6 timer (mindreårige: 4,5 timer)

Spesielle forhold

37,5 timer per uke (a* og b**)
38,75 timer per uke (c***)
Info
a*) arbeid under bakken i kullgruver, malm og andre råvarer, i gruve og ved gruveanlegg for geologisk undersøkelse b**) på arbeidsplasser med 3 skift eller uavbrutt arbeidsregime c***) på arbeidsplasser med to skift; ansatte under 18 (dvs. mindreårige) er underlagt bestemte arbeidsbestemmelser

I Tsjekkia

Reisegodtgjørelse

Reiseutgiftene fra den normale arbeidsplassen (bopel) til arbeidsstedet blir betalt av arbeidsgiveren som skal bestemme transportmetode.
Info
Kun hvis dette er en forretningsreise. Dette gjelder også forretningsreiser utenlands.

Kostgodtgjørelse

Min. 129 CZK hvis turen tar 5 til 12 timer
Min. 196 CZK hvis turen tar mer enn 12 timer
Min. 307 CZK hvis turen tar mer enn 18 timer

Godtgjørelse for losji

Gjeldende hvis pendling ikke er mulig, og den ansatte blir værende på byggeplassen, betales utgiftene til losji av arbeidsgiveren.

Livsopphold/daglig godtgjørelse

Ikke relevant

Overtid

25 % av lønn per time
Hvis det jobbes overtid på sammenhengende hviledager, må ikke godtgjørelsen være lavere enn 40 % av gjennomsnittsfortjenesten.
Gjelder ikke utsendte arbeidstakere

Kveldsarbeid

Fra 18:00 til 21:00

Nattarbeid

Tillatt
Fra 22:00 til 06:00
10 % av lønn per time

Arbeid på lørdager

Tillatt
10 % av lønn per time

Arbeid på søndager

Tillatt
10 % av lønn per time

Arbeid på offentlige helligdager

Tillatt
100 % av lønn per time

Skiftarbeid

Tillatt
Beløpet på godtgjørelsen kan avtales gjennom fellesforhandlinger.

Farlig arbeid

Min. 50 CZK per time
Info
Definisjon av uttrykket "vanskelige arbeidsforhold" for økomomisk kompensasjon fastsettes av offentlig forskrift.
Vanskelige arbeidsforhold
Min. 10 % per time

Standby-betaling

Ikke relevant med mindre det er fastsatt i lokale forhandlinger.

Årlige feriepenger

Ikke relevant med mindre det er fastsatt i lokale forhandlinger.

13. måned

Ikke relevant med mindre det er fastsatt i lokale forhandlinger.

14. måned

Ikke relevant med mindre det er fastsatt i lokale forhandlinger.

Ekstra lønningskomponenter

Ikke relevant med mindre det er fastsatt i lokale forhandlinger.

Annet

Min. 15 % av gjennomsnittslønn
25 % av gjennomsnittslønn på hviledager

Defekt maskineri

80 % av gjennomsnittslønn

Dårlig vær

60 % av gjennomsnittslønn

Antall ferier

20 dager per år
2 dager per uke ikke mer enn 5 per år *
Info
* uregelmessig fordelt arbeidstid (skift som er lenger enn 9 timer), eller
arbeid i en arbeidstidskonto, eller
arbeid avhengig av været
For utsendte arbeidstakere
20 dager per år

Offentlige helligdager

13 dager per år
Nyttårsdag
Langfredag
Andre påskedag
Arbeidernes internasjonale kampdag
8 mai
5 juli
6 juli
28 september
28 oktober
17 november
Julaften
1. juledag

Trygdeavgifter

6,5 % av skattevurderingsgrunnlaget trygdeavgift trukket fra lønnen til den ansatte
4,5 % av skattevurderingsgrunnlaget helseforsikring (privat)
24,8 % av skattevurderingsgrunnlaget tilleggsforsikring til trygd arbeidsgiver: 25 % av vurderingsgrunnlaget (= bruttolønn) (i dette: 2,3 % helse (= sykdom) forsikring, 21,5 % pensjonsforsikring og 1,2 % nasjonal sysselsettingspolitikk)
Trygdeavgift trukket fra lønnen til den ansatte er 6,5 % av lønnen. De 25 % som er betalt av arbeidsgiveren kommer i tillegg til den ansattes bruttolønn. Det samme gjelder for helseforsikringen: bidraget som trekkes fra den ansattes lønn er 4,5 %. De 9 % som er betalt av arbeidsgiveren er over den ansattes bruttolønn.

inntektsskatt

15 % av skattevurderingsgrunnlaget

Ekstra pensjonsfond

Info
Dette kan avtales i lokale løsnnsforhandlinger.

Sykdom

Kompensasjonslønn *
Dager 1 til 14 60 % lønn
Maksimum 254 CZK per time
Sykeforsikring **
Starter fra den 15. dagen, 60 % av daglig vurderingsgrunnlag
Maksimum 1 452 CZK per dag
Fra hvilket tidspunkt 31 dag 66 %
Maksimum 1 597 CZK per dag
Fra hvilket tidspunkt 61 dag 72 %
Maksimum 1 742 CZK per dag

Arbeidsskader/ulykker

Arbeidsgiver (forsikringsselskap) betaler differansen mellom kompensasjonslønn/utbetaling av sykeforsikring og gjennomsnittlig fortjeneste (opptil 100 %). Arbeidsgiveren har plikt til å ta ut en forsikringspolise for å dekke dette.
Info
Differansebetalingen kan reduseres hvis arbeidsgiveren ikke følger gjeldende sikkerhetsregler/forskrifter.

Info Kontakter

Odborový svaz Stavba ČR

Táboritská 1000/23, Praha 3, 130 00
Tlf. +420 731 421 471
Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Tsjekkisk