Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Italia

Sist oppdatert den 07.05.2024
Vis alle valutaer i Euro (€)

Minimum bruttolønn

Ikke relevant

Lønn per kategori

Ikke faglært

8,73 EUR per time og som en variabel økning må plusses på det regionale eller lokale lønnsnivået
Info
Valid from July 2023.

Kvalifisert

9,73 EUR per time (nasjonal lønn gyldig i alle regioner / provinser) og som en variabel økning må plusses på det regionale eller lokale lønnsnivået
Info
Valid from July 2023.

Spesialist

10,48 EUR per time (nasjonal lønn gyldig i alle regioner / provinser) og som en variabel økning må plusses på det regionale eller lokale lønnsnivået
Info
Valid from July 2023.

Formann

11,06 EUR per time (nasjonal lønn gyldig i alle regioner / provinser) og som en variabel økning må plusses på det regionale eller lokale lønnsnivået
Info
Valid from July 2023.

Nybegynnere / unge arbeidstakere

5,67 EUR til 9,95 EUR per time (lærlinger: varierer avhengig av grad og opplæringsperiode) og som en variabel økning må plusses på det regionale eller lokale lønnsnivået
Info
Valid from July 2023.

Fagfolk

1 510,56 EUR 2 686,74 EUR per måned (månedslønn tilsvarer 173 t) og som en variabel økning må plusses på det regionale eller lokale lønnsnivået
Info
Valid from July 2023.

Gjennomsnittslønn (indikasjon)

1933,13 og som en variabel økning må plusses på det regionale eller lokale lønnsnivået
Info
Valid from July 2023.

Daglig

8 time(r)

Ukentlig

40 time(r)

Overtid

2 time(r) per dag
250 time(r) per år
+ 35 % time lønn
Info
Maks. antall overtidstimer som kollektiv nasjonal avtale,
35 % mer på timesbetaling.

Pauser

Hvile

10 minutter
Betalt

Lønsj

etter 6 arbeidstimer
30 til 60 minutter
Ikke betalt

Spesielle forhold

Ingen reduksjon av arbeidstimer

I Italia

Reisegodtgjørelse

0,35 EUR per arbeidstime
Info
Nasjonalt gjennomsnitt, det kan variere fra provins til provins.
Hvis man arbeider utenfor kommunen hvor en arbeidstaker er blitt ansatt, er det selskapet som betaler reiseutgiftene.

Kostgodtgjørelse

0,61 EUR per time
105,73 EUR per måned

Godtgjørelse for losji

Gjeldende
Bestemt på selskapsnivå, selskapet betaler

Livsopphold/daglig godtgjørelse

Info
Turer opprettet på provinsnivå skjer utenfor provisen der arbeidet utføres, med en fast kvote på 10 % over timelønn og hver provins har kontraktsfestet dette. Turen til andre provinser i Italia er 46,48 euro mer per dag, utenfor Italia gjelder internasjonale satser, som er 77,47 euro mer per dag. Regionale forhandlinge kan øke disse økningene.

Utsendt fra {navn på land}

Reisegodtgjørelse

Info
Turer opprettet på provinsnivå skjer utenfor provisen der arbeidet utføres, med en fast kvote på 10 % over timelønn og hver provins har kontraktsfestet dette. Turen til andre provinser i Italia er 46,48 euro mer per dag, utenfor Italia gjelder internasjonale satser, som er 77,47 euro mer per dag. Regionale forhandlinge kan øke disse økningene.

Overtid

35 % av lønn per time

Nattarbeid

Tillatt (for arbeidstakere over 16)
22:00 til 06:00
40 % av lønn per time

Arbeid på lørdager

Tillatt
8 % av lønn per time

Arbeid på søndager

Tillatt
55 % av lønn per time

Arbeid på offentlige helligdager

Ikke obligatorisk
Tillatt
45 % av lønn per time

Skiftarbeid

Tillatt
9 til 28 % av lønn per time

Farlig arbeid

Arbeid under bakken
18 til 46 % av lønn per time
Eksponering overfor farlige stoffer
11 % av lønn per time
Jobber i vann / snø / gjørme
6 til 16 % av lønn per time
Arbeid i kloakk/skorsteiner
7 til 17 % av lønn per time
Arbeid i høyder
12 til 17 % av lønn per time
Info
Nasjonale prosentsatser, men hver provins har rett til å øke den.

Standby-betaling

Gjeldende
10 til 30 % av lønn per time (tilgjengelighet utenom arbeidstiden)

Årlige feriepenger

8,5 % kun for arbeidstakere: for hver time det er arbeidet i "construction workers fund" - cassa edile)
20 dager kun for ansatte: betalt direkte av bedriften
Juli

13. måned

Arbeidstakere : innretning av 10 % for hver arbeidstime
Ansatte : 1 måned
Betalt den desember

14. måned

Gjeldende kun for fagfolk
Betalt den juni

Ansiennitet

Info
Arbeidstakeren er å regne som voksen yrkesaktiv når han i løpet av to å arbeider minst 2100 timer

Ekstra lønningskomponenter

Lokal kompensasjon : 0,92 til 1,28 EUR per time
221 EUR per måned nasjonalt gjennomsnitt
Produksjonsbonus : 0,12 til 0,17 EUR per time
42 EUR per måned nasjonalt gjennomsnitt

Annet

Suspensjon eller varierende dårlig vær : 80 % betalt av inps

Antall ferier

20 dager per år obligatorisk etter loven. kan ikke betales.
1/12 av totalt antall dager/måneder

Offentlige helligdager

12 dager per år
Info
I tillegg har arbeidstakere 88 t betalt permisjon per år: 1 for hver 20. arbeidstime. For ansatte skjer utbetalingen hver måned med en økning på 4,95 % av lønnen/time.

Trygdeavgifter

10 % av bruttolønn
For utsendte arbeidstakere
Utsendte arbeidstakere betaler sosialbidrag i opprinnelseslandet

Tilleggsforsikring til trygd

0,3 % av bruttolønn
Info
Gjelder arbeidstakere i bedrifter med mer enn 15 ansatt for å dekke integrering av permisjoner for kriser i bedriften.

inntektsskatt

0,5 til 3,33 % lokal skatt
23 % opptil 15 000 EUR
28 % fra 15 000 til 28 000 EUR
38 % fra 28 000 til 55 000 EUR

Ekstra pensjonsfond

1 til 1,2 %
Info
Betalt til yrkesspesifikt pensjonsfond. Unge personer kan plusse på 7,5 % av årslønnen

Sykdom

Dag 1 til 6 : 0 % først 3 dager
Dag 7 til 13 : 50 % først 3 dager
Dag 14 til 365 : 100 % først 3 dager
Dag 4 til 181 : 100 % opptil 66 % er integrert gjennom nav (social security national agency - inps)
Dag 181 til 365 : 50 %

Arbeidsskader/ulykker

Hver dag : 100 %

Info Kontakter

FENEAL UIL

Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Fransk, Italiensk, Rumensk, Spansk

FILCA CISL

Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Spansk, Italiensk, Portugisisk

FILLEA CGIL

Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Rumensk