Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Irland

Sist oppdatert den 09.11.2021
Vis alle valutaer i Euro (€)

Minimum bruttolønn

10,1 per time nasjonal minstelønn
19,96 kvalifisert
19,37 per time kvalifisert
17,97 per time kvalifisert
6,64 av lønn per time lærling
9,98 per time lærling
14,97 per time lærling
17,97 per time lærling
14,52 ufaglærte arbeidstakere uten erfaring med bygningsarbeid

Lønn per kategori

Ikke faglært

13,77 EUR per time
Info
Grade D Construction Worker Nationally Agreed Rate ikke obligtorisk

Kvalifisert

15,46 EUR til 22,56 EUR per time
Info
Nasjonalt avtalt sats ikke lovfestet

Nybegynnere / unge arbeidstakere

6,65 EUR til 17,96 EUR per time
Info
Satser for lærlingehåndverkere

Daglig

8 til 12 timer per dag

Ukentlig

39 til 40 timer

Overtid

4 timer per dag
8 timer per uke

Pauser

10:00
10 minutter

Lønsj

Fra 13:00 til 13:30

I Irland

Godtgjørelse for losji

181,6 EUR per uke ifølge inntektsretningslinjene

Overtid

150 % av lønn per time

Arbeid på lørdager

Først 4 timer : 150 % av lønn per time
Etter 4 timer : 200 % av lønn per time

Arbeid på søndager

200 % av lønn per time

Arbeid på offentlige helligdager

Ikke obligatorisk
Tillatt
200 % av lønn per time
Årlig permisjon 1 årlige feriepenger

Skiftarbeid

Tillatt

Årlige feriepenger

Gjeldende

Antall ferier

23 dager per år
9 offentlige helligdager

Offentlige helligdager

9 dager per år
1. januar
17. mars
Andre påskedag
Arbeidet sdag
Første mandag i juni
Første mandag i august
Siste mandag i oktober
25. desember
26. desember

Sykdom

200 per uke maksimum 50 dager per år
Arbeidsskader/ulykker 100 000 ekstra pensjonsfond

Info Kontakter

SIPTU - Services Industrial Professional and Technical Union

Construction Sector, TEAC Division, SIPTU,
Liberty Hall
Dublin 1
Tlf. 01-8586300
Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Irsk, Polsk