Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Albania

Sist oppdatert den 20.02.2023
Vis alle valutaer i Albanske lek (ALL)

Minimum bruttolønn

26 000 ALL per måned

Lønn per kategori

Ikke faglært

26 000 ALL til 30 000 ALL per måned

Kvalifisert

30 000 ALL til 50 000 ALL per måned

Spesialist

50 000 ALL til 70 000 ALL per måned

Formann

45 000 ALL til 60 000 ALL per måned

Nybegynnere / unge arbeidstakere

35 000 ALL til 45 000 ALL per måned

Fagfolk

60 000 ALL til 120 000 ALL per måned

Daglig

8 timer per dag
Info
For arbeidstakere under 18 år ikke mer enn 6 timer

Ukentlig

40 timer

Overtid

8 timer per uke
Info
Ingen ekstra overtid tillatt når arbeidstakeren har arbeidet 48 timer per uke.

Pauser

30 minutter opptil 8 timer av arbeid
Over 8 timer : 30 ekstra minutter
Del av standard arbeidstid
Betalt

Spesielle forhold

Spesiell arbeidstid er definert i de individuelle eller kollektive avtalene mellom partene.

I Albania

Reisegodtgjørelse

Info
Opptil 20 % av månedslønnen i form av kuponger eller kontanter hvis det står i avtalen mellom partene. (inkluderer reisegodtgjørelse, kostgodtgjørelse, godtgjørelse for losji)

Kostgodtgjørelse

Info
Opptil 20 % av månedslønnen i form av kuponger eller kontanter hvis det står i avtalen mellom partene. (inkluderer reisegodtgjørelse, kostgodtgjørelse, godtgjørelse for losji)

Godtgjørelse for losji

Info
Opptil 20 % av månedslønnen i form av kuponger eller kontanter hvis det står i avtalen mellom partene. (inkluderer reisegodtgjørelse, kostgodtgjørelse, godtgjørelse for losji)

Utsendt fra {navn på land}

Reisegodtgjørelse

Info
Som definert i den individuelle eller kollektive avtalen mellom partene.

Kostgodtgjørelse

Info
Som definert i den individuelle eller kollektive avtalen mellom partene.

Godtgjørelse for losji

Info
Som definert i den individuelle eller kollektive avtalen mellom partene.

Overtid

Min. 25 % av lønn per time

Kveldsarbeid

Min. 20 % av lønn per time
Min. 150 ALL per time
Fra 19:00 til 22:00

Nattarbeid

Min. 50 % av lønn per time
Fra 22:00 til 06:00
Info
Nattarbeid er ikke tillatt for arbeidstakere under 18 og for de som er erklært invalid

Arbeid på lørdager

Min. 25 % av lønn per time
Info
Arbeid utført på en ukedag eller på offentlige høytidsdager er forskjøvet, med en tilleggsavgift på minimum 25 % eller med en ferie som tilsvarer varigheten til arbeidet som ble utført pluss en ekstra pause på minimum 25 % av varigheten til dette arbeidet, tatt én uke før eller etter at den er fullført.

Arbeid på søndager

Min. 25 % av lønn per time
Info
Arbeid utført på en ukedag eller på offentlige høytidsdager er forskjøvet, med en tilleggsavgift på minimum 25 % eller med en ferie som tilsvarer varigheten til arbeidet som ble utført pluss en ekstra pause på minimum 25 % av varigheten til dette arbeidet, tatt én uke før eller etter at den er fullført.

Arbeid på offentlige helligdager

Ikke obligatorisk
Info
Arbeid utført på en ukedag eller på offentlige høytidsdager er forskjøvet, med en tilleggsavgift på minimum 25 % eller med en ferie som tilsvarer varigheten til arbeidet som ble utført pluss en ekstra pause på minimum 25 % av varigheten til dette arbeidet, tatt én uke før eller etter at den er fullført.

Skiftarbeid

Tillatt

Farlig arbeid

Info
Definert i de individuelle eller kollektive avtalene mellom partene.

Årlige feriepenger

Gjeldende
100 % av lønnen
Info
Lønnsutbetalingen for den årlig permisjon er det arbeidstakeren ville hatt hvis vedkommende ikke hadde permisjon.

13. måned

1 måned lønn
Info
Et spesielt vederlag kan betales oppå tilleggslønnen hvis det står i avtalen

Ansiennitet

Etter 10 år

Annet

Min. 187,5 ALL per time
Min. 50 % av lønn per time

Antall ferier

28 dager per år

Offentlige helligdager

14 dager
1 januar
2 januar
15 mars sommerdag
22 mars nouruz-dagen
Ortodoks påske
1 mai arbeidernes internasjonale kampdag
Big Eid-dagen
Kurban Bajram-dagen
19 oktober mor teresa-dag
28 november flagg- og uavhengighetsdag
29 november frigjøringsdag
8 desember nasjonal ungdomsdag
25 desember 1. juledag
Info
Arbeidstakeren har rett til å få betaling på offentlige helligdager. Når den offentlige helligdagen faller på helg, blir ferien utsatt til mandag.

Trygdeavgifter

9,5 %
2 470 ALL : min. lønn
10 893 ALL : maks. lønn

Tilleggsforsikring til trygd

1,7 %
442 ALL : min. lønn
1 949 ALL : maks. lønn

inntektsskatt

0 til 30 000 ALL : 0
30 001 til 150 000 ALL : 13 % av summen over 30 000 ALL
150 001 ALL : 13 000 ALL + 23 % av summen over 150 000 ALL

Sykdom

Opptil 60 % for 6 måneder hvis du har over 10 års arbeidserfaring
80 % etter 6 måneder
Info
Det første 14 dagene av sykemeldingen blir betalt av arbeidsgiveren, og resten av sykemeldingen til utløpet av den 6. måneden blir betalt av NAV

Arbeidsskader/ulykker

80 % for 6 måneder

Info Kontakter

FSNDSHPSH

Tlf. 0035567298237
Du kan kontakte oss på følgende språk
Albansk

SPPNSHPSH

Rr. Vellezerit Manesterliu, Banesa 2/1, Tirane, ALBANIA
Tlf. 00355682246074
Du kan kontakte oss på følgende språk
Albansk, Engelsk, Fransk, Italiensk