Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Bli med i en forening

Arbeidstakernes rettigheter

Det meste av rettighetene som arbeidstakere nyter godt av i dag, er et resultat av fagforeningenes kontinuerlige innsats og kamp de siste tiårene. Generelt har arbeidstakerne oppnådd mye. Men man kan ikke ta noe av dette for gitt, det er hele tiden under press. Vi står overfor nye utfordringer hver dag, det er grunnen til at fagforeninger er enda viktigere i dag enn noen gang.
Sammen er vi sterke, og vi kan utgjøre en forskjell for deg og dine kolleger.

Hva kan en fagforening gjøre for deg*

 • informere deg og forsvare rettighetene dine som arbeidstaker
 • hjelpe deg med å sikre jobben din og en rettferdig og høyere lønn
 • sørge for sikre og sunne arbeisforhold
 • representere deg overfor arbeidsgiveren din og forhandle fram en god avtale for deg
 • gi juridisk støtte og assistanse
 • gi opplæring eller hjelpe deg med opplæringsbehovene dine
 • hjelpe deg med å finne en jobb
 • få deg til å føle deg som en del av en gruppe, der din stemme betyr noe
 • FÅ STEMMEN DIN TIL Å HØRES
 • ...

Vi trenger deg

En fagforening er bare så sterk som engasjementet hos medlemmene, vi YOU må:

 • engasjere
 • ta ansvar
 • vise solidaritet
 • HANDLE!!

BLI BEDLEM AV EN FAGFORENING NÅ!

Når du blir med i en fagforening, blir du medlem av et større samfunn som kjemper for rettighetene og velferden til alle. Du vil ikke være alene lenger! LA OSS ARBEIDE SAMMEN

Du trenger oss, vi trenger deg!

For å finne ut hvordan, klikk på lenken her for å finne noen som gjerne vil hjelpe deg.


*tjenestene kan variere fra land til land