Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Slovakia

Sist oppdatert den 12.03.2019
Vis alle valutaer i Euro (€)

Minimum bruttolønn

Gjeldende
2,328 EUR per time
405 EUR per måned

Daglig

7,5 8 timer

Ukentlig

37,5 40 timer

Overtid

8 timer per uke
150 timer per år 150 timer kan være obligatorisk, ytterligere 400 timer etter avtale med den ansatte

Pauser

Lønsj

50 minutter
Ikke del av standard arbeidstid
Ikke betalt

I Slovakia

Reisegodtgjørelse

Maks. 30 EUR per måned

Kostgodtgjørelse

Arbeidsgiverens bidrag er 55 % av utgiftene til mat

Godtgjørelse for losji

etter avtale

Overtid

25 % av gjennomsnittslønn

Kveldsarbeid

Ikke tillatt

Nattarbeid

Tillatt
Fra 22:00 til 06:00
20 % av lønn per time

Arbeid på lørdager

Tillatt
50 % av gjennomsnittslønn

Arbeid på søndager

Tillatt
50 til 100 % av gjennomsnittslønn

Arbeid på offentlige helligdager

Ikke obligatorisk
Tillatt
50 til 100 % av gjennomsnittslønn

Skiftarbeid

Tillatt
20 til 30 % av gjennomsnittslønn
0,34 EUR per time

Farlig arbeid

20 % av minstelønn

Standby-betaling

Ikke relevant

Årlige feriepenger

Gjeldende
50 til 100 EUR etter avtale

13. måned

Gjeldende
Maksimum grense for grunnlønn

14. måned

Ikke relevant

Ekstra lønningskomponenter

Gjeldende
Produktivitetsbonus

Annet

60 %

Defekt maskineri

50 %

Dårlig vær

50 %

Antall ferier

4 til 5 uker
Info
Slovakisk arbeidskode, kollektive arbeidsavtaler

Offentlige helligdager

15 dager

Trygdeavgifter

13,4 %

inntektsskatt

19 %

Ekstra pensjonsfond

Individuelt

Sykdom

Dag 1 til 2 : 25 %
Dag 4 til 10 : 55 %
Etter 10 dager : EUR staten betaler opptil maks. €42/dag

Info Kontakter

HLAVNÁ STRÁNKA

Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Slovakisk