Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Tyskland

Sist oppdatert den 24.05.2023
Vis alle valutaer i Euro (€)

Minimum bruttolønn

Gjelder for utsendte arbeidstakere
12 EUR per time bygningsarbeider uten erfaring (lønnsklasse c) tyskland

Lønn per kategori

17,61 til 25,23 EUR per time (vest-tyskland)
14,9 til 24,26 EUR per time øst-tyskland
17,41 til 24,91 EUR per time (berlin)

Daglig

Mandag til torsdag 8 timer vinterperiode desember til mars
Fredag 6 timer vinterperiode desember til mars
Mandag til torsdag 8,5 timer april til november
Fredag 7 timer april til november

Ukentlig

41 timer april til november
38 timer vinterperiode

Overtid

2 timer per dag maksimum

I Tyskland

Reisegodtgjørelse

0,2 EUR per km med egen bil - maks. 20 euro/dag

Kostgodtgjørelse

Daglig hjemsted til arbeidsplass
6 EUR over 75 km til 200 km daglig
7 EUR over 200 km til 300 km daglig
8 EUR over 300 km til 400 km daglig
Ukentlig hjemsted til arbeidsplass
Over 75 km til 200 km 9 EUR 2 per uke
Over 200 km til 300 km 18 EUR 2 per uke
Over 300 km til 400 km 27 EUR 2 per uke
Over 400 km 39 EUR 2 per uke

Godtgjørelse for losji

24 EUR til 28 EUR per dag
+ 4 EUR per dag

Overtid

25 % av lønn per time

Nattarbeid

Fra 20:00 til 05:00
20 % av lønn per time

Arbeid på lørdager

Tillatt
hvis fagforeningen samtykker, ingen godtgjørelser

Arbeid på søndager

Tillatt - hvis offentlige myndigheter samtykker
75 % av lønn per time

Arbeid på offentlige helligdager

Tillatt - hvis offentlige myndigheter samtykker
Maks. 200 % av lønn per time

Skiftarbeid

Tillatt - hvis fagforeningen samtykker

Farlig arbeid

0,3 til 71,6 EUR per time

Årlige feriepenger

20 % av bruttolønn

13. måned

Maks. 113 timer lønninger - over store deler av vest-tyskland

Antall ferier

30 dager per år
Info
Lovlig minimum er 20 dager/år. Interessepartene ble enige om 30 dager/år for byggsektoren

Offentlige helligdager

Omlag 12 dager per år
Info
Offentlige helligdager varierer fra region til region.

Trygdeavgifter

20 %

inntektsskatt

Variabel
Info
Inntektsskatten blir beregnet på grunnlag av inntekten til arbeidstakeren og dennes familiestatus (gift eller ugift, barn, inntekt til mann/kone/partner)

Ekstra pensjonsfond

9,2 EUR per måned
Info
minimum tilleggspensjon fradrag for bygningsarbeidere

Sykdom

Uke 1 til 6 : 100 % betalt av arbeidsgiveren
Etter uke 6 : 90 % betalt av helseforsikringen maks. netto

Info Kontakter

DGB-Projekt Faire Mobilität (DGB-Project Fair Mobility)

Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77
60329 Frankfurt am Main
Du kan kontakte oss på følgende språk
Bulgarsk, Engelsk, Tysk, Polsk, Rumensk

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt Vorstandsbereich Bauwirtschaft - Baustoffindustrie

Olof-Palme-Str.19
60439 Frankfurt/Main
Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Tysk