Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Nord-Makedonia

Sist oppdatert den 29.06.2023

Minimum bruttolønn

29 740 MKD månedlig

Lønn per kategori

Gjennomsnittslønn (indikasjon)

51 390 MKD per måned

Daglig

8 timer

Ukentlig

40 timer

Overtid

8 timer per uke
190 timer per år
Info
Hvis relevant, ved 190 timer per år mottar arbeidstakeren et tillegg som tilsvarer en nasjonal gjennomsnittlig månedslønnmonth

Pauser

Hvile

12 timer mellom skift

Lønsj

30 minutter etter 4 arbeidstimer
Del av standard arbeidstid
Betalt

Spesielle forhold

Maks. 3 måneder per år
Info
Gjelder høyrisiko-jobber i henhold til spesielle regler

I Nord-Makedonia

Reisegodtgjørelse

8 % av gjennomsnittlig nasjonal netto månedslønn

Kostgodtgjørelse

Avhengig av kontrakten

Godtgjørelse for losji

Med arbeidsgiverkontrakt

Overtid

35 % av lønn per time
50 % av lønn per time arbeid på søndager

Kveldsarbeid

Ikke tillatt

Nattarbeid

Tillatt
Fra 22:00 til 06:00
35 % av lønn per time

Arbeid på lørdager

Tillatt
35 % av lønn per time

Arbeid på søndager

Tillatt
35 % av lønn per time

Arbeid på offentlige helligdager

Ikke obligatorisk
Tillatt
50 % av lønn per time

Skiftarbeid

Tillatt
0,5 % av lønn per time

Standby-betaling

Gjeldende
70 % av lønnen

Årlige feriepenger

Gjeldende
Min. 40 % maks. 100 % av gjennomsnittlig nasjonal netto månedslønn
Betales etter årets 6. arbeidsmåned

Ansiennitet

Etter 57 år for kvinner
Etter 59 år for menn

Supplerende tjenestepensjonsskjemaer

Gjelder ikke utsendte arbeidstakere

Annet

70 % av lønn per time

Antall ferier

20 til 26 dager
Info
Generell kollektiv avtale for privat sektor og genrelle kollektiv avtale for offentlig sektor

Offentlige helligdager

12 dager
Nyttårsdag
7 januar ortodoks juledag
8 januar
Andre påskedag
Arbeidernes internasjonale kampdag
24 mai st. cyril and methodius
2 august republikkens dag
8 september uavhengighetsdagen
11 oktober national uprising-dagen
23 oktober dagen for den makedonske revolusjonen
8 desember st. clement of ohrid
Første dag av Ramadam (Bairam)

Trygdeavgifter

18,8 % pensjonstjeneste
7,5 % helseforsikring
1,2 % arbeidsavgift
0,5 % yrkesskade

Tilleggsforsikring til trygd

10 % av nettolønn
Info
Ikke obligatorisk

inntektsskatt

10 % av bruttolønn

Sykdom

Opptil 15 dager : 70 % av bruttolønn
15 til 30 dager : 90 % av bruttolønn
Etter 30 dager : dekkes av forsikringsfondet

Arbeidsskader/ulykker

100 %

Info Kontakter

Trade Union of Civil Engineering, Industry and Planning of Republic of Macedonia

Mirche Acev No.6
1000 Skopje
Republic of Macedonia
Tlf. +389 2 3217 521
Du kan kontakte oss på følgende språk
Bulgarsk, Kroatisk, Engelsk, Makedonsk, Serbisk