Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Serbia

Sist oppdatert den 29.08.2022
Vis alle valutaer i Serbiske dinarer (RSD)

Minimum bruttolønn

271,22 RSD per time
47 192,98 RSD per måned

Lønn per kategori

Ikke faglært

271,2 til 414,7 RSD per time

Kvalifisert

487,2 til 587 RSD per time

Spesialist

429,1 til 673,1 RSD per time

Formann

529,6 til 960 RSD per time for ingeniører

Fagfolk

701,8 til 1 419,4 RSD per time

Gjennomsnittslønn (indikasjon)

102 134 brutto
73 526 netto

Daglig

8 timer

Ukentlig

40 timer

Overtid

8 timer per dag
Info
Daglig arbeidstid kan ikke være lenger enn 12 timer, inkludert overtidsarbeid.

Pauser

30 minutter
Del av standard arbeidstid
Betalt
Info
Ansatte som arbeider lenger enn 10 timer i løpet av en dag har rett til en pause på 45 minutter.

I Serbia

Reisegodtgjørelse

Ikke del av standard arbeidstid
Det er ingen flat sats
Info
Hvis arbeidsgiveren ikke forutså transporten, har han/hun plikt til å betale en godtgjørelse som tilsvarer prisen for offentlig transport

Kostgodtgjørelse

10 503,68 RSD netto per måned

Godtgjørelse for losji

2 % av minimum nettolønn
Info
Den spesifiserte godtkjørelsen (2 % av minimum nettolønn) er forutsett i tilfelle arbeidsgiveren har sørget for kost og losji. Hvis det ikke er sørget for dette – har ansatte rett til å få dekket de reelle utgiftene til kost og losji.

Livsopphold/daglig godtgjørelse

Ja for forretningsreise
Info
Kostgodtgjørelse og dekning av måltider utelukker hverandre gjensidig.

Overtid

26 % av lønnen

Kveldsarbeid

Tillatt til 22:00 timer
Info
I Serbia anses det som arbeid i det andre skiftet. Lønnsøkningen er ikke obligatorisk, med mindre den er regulert av CBA.

Nattarbeid

Tillatt
26 % av lønn per time

Arbeid på lørdager

Tillatt
Info
Lønnsøkningen er ikke obligatorisk. Den kan reguleres av CBA.

Arbeid på søndager

Tillatt
Info
Lønnsøkningen er ikke obligatorisk. Den kan reguleres av CBA.

Arbeid på offentlige helligdager

Ikke obligatorisk
Tillatt
110 % av lønnen

Skiftarbeid

Tillatt
15 % per time
Info
Øker med 15 % hvis slikt arbeid ikke allerede er beregnet i grunnlønnen.

Standby-betaling

Gjeldende
10 % av lønn per time
Info
Tilkalling. Ansatt har plikt til å svare når arbeidsgiveren ringer om dagen eller i helgen. I løpet av denne tiden når han er på tilkalling, øker lønnen med 10 %

Årlige feriepenger

Gjeldende
2 917,96 RSD per måned
35 012,22 RSD per år
Info
Beløpet er minst det samme som en minimum månedslønn – det kan betales i ett fradrag, to eller flere avdrag eller månedlig – 1/12 av beløpet hver måned.

Ekstra lønningskomponenter

Gjeldende
0,4 % basert på hvert år med service med arbeidsgiveren
Gjelder delen av lønnen fra 15 000.00 serbiske dinarer over
Info
For hvert hele år man arbeider for arbeidsgiveren øker lønnen med 0,4 %

Antall ferier

Min. 23 dager per år
Info
Minimum 20 dagers (arbeidsrett) øker på varierende basis fastsatt av gjeldende arbeidsrett.
Antallet på 23 dager er minimum ifølge bransjen CBA for veivedlikeholdssektoren.

Offentlige helligdager

Nyttårsdag
Andre nyttårsdag
7 januar
15 og 16 februar statsdag
Langfredag til andre påskedag
Arbeidernes internasjonale kampdag
Våpenhviledagen
1. juledag
Info
Hvis den offentlige helligdagen faller på en søndag, er dagen etter den offentlige helligdagen (dvs. mandag) ikke arbeidsdag.

Trygdeavgifter

14 % pensjon
5,15 % helse
0,75 % arbeidsledighet

inntektsskatt

10 %
Info
Gjelder delen av lønnen fra 15 000.00 serbiske dinarer over

Sykdom

65 % av lønnen
Info
De første 30 dagene med permisjon på grunn av sykdom, betaler arbeidsgiveren lønnen, og deretter blir lønnen betalt av offentlig helseforsikring (NAV)

Arbeidsskader/ulykker

100 % av lønnen
Info
De første 30 dagene med permisjon på grunn av sykdom, betaler arbeidsgiveren lønnen, og deretter blir lønnen betalt av offentlig helseforsikring (NAV)

Info Kontakter

Autonomous Trade Union of Road Maintenance Workers of Serbia

14/VI Decanska Street
11000 Belgrade
Tlf. +381 11 3234509
Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Serbisk