Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Ungarn

Sist oppdatert den 01.06.2022
Vis alle valutaer i Ungarske forint (HUF)

Minimum bruttolønn

Gjeldende
Info
Det er ingen regionale forskjeller, alle lønninger eller minimumslønninger

Lønn per kategori

Ikke faglært

200 000 HUF per måned
1 150 HUF per time

Kvalifisert

260 000 HUF månedlig
1 495 HUF per time

Daglig

Min. 4 maks. 12 timer per dag

Ukentlig

40 timer per uke

Overtid

300 timer per år
Info
Daglig arbeidstid kan ikke være lenger enn 12 timer. Det skal være minst 11 timers hvile mellom hvert skift.

Pauser

Hvile

20 minutter etter 6 arbeidstimer
25 minutter etter 9 arbeidstimer
Info
Minimumstid, kan være lenger i henhold til kontrakt

Lønsj

Inkludert i hvile
Ikke del av standard arbeidstid
Ikke betalt

Spesielle forhold

36 timer per uke (under bakken, eksponering for radioaktivitet)

Overtid

50 % av lønn per time

Nattarbeid

Tillatt
22:00 til 06:00
15 % av lønn per time

Arbeid på søndager

Tillatt
50 % av lønn per time
100 % av lønn per time hvis hviledag

Arbeid på offentlige helligdager

Tillatt kun i spesielle tilfeller
100 % av lønn per time

Skiftarbeid

Tillatt
30 % av lønn per time

Standby-betaling

Gjeldende
20 % av lønn per time

Ekstra lønningskomponenter

Ikke relevant

Annet

Grunnlønn, unntatt i tilfelle force majeure (for eksempel: oversvømmelse)

Antall ferier

20 dager per år
21 dager fra 25
22 dager fra 28
23 dager fra 31
24 dager fra 33
25 dager fra 35
26 dager fra 37
27 dager fra 39
28 dager fra 41
29 dager fra 43
30 dager fra 45
Info
- foreldrepermisjon (fedre) ved fødsel: 5 dager - etter barn under 16: 1 – 2 dager 2 – 4 dager 3 eller mer – 7 dager - under bakken eller radioaktiv eksponering – 5 dager

Offentlige helligdager

11 dager per år
1 januar
15 mars
1. mai
20 august
23 oktober
1 november
25. og 26. desember
Langfredag
Andre påskedag
2. pinsedag

Trygdeavgifter

18,5 %

inntektsskatt

15 %

Sykdom

70 % av gjennomsnittslønn
Maks. 9 180 HUF per dag

Arbeidsskader/ulykker

100 % av gjennomsnittslønn

Info Kontakter

ÉFÉDOSZSZ

1068 Budapest
Benczúr u. 45
Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Ungarsk