Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Мађарска

Последње ажурирање 1.6.2022.
Погледајте све валуте у Мађарска форинта (HUF)

Минимална бруто зарада

Применљиво
Информације
Не постоје регионалне разлике, све цене рада су минималне цене рада

Зарада по категорији

Неквалификовани

200.000 HUF месечно
1.150 HUF по сату

Квалификован

260.000 HUF месечно
1.495 HUF по сату

Дневно

Мин 4 макс. 12 часови по дану

Седмично

40 часови седмично

Прековремени рад

300 часови годишње
Информације
Дневно радно време не може бити дуже од 12 сати. Између смена мора се осигурати најмање 11 сати одмора.

Преломи

Остало

20 минуте након 6 сати рада
25 минуте након 9 сати рада
Информације
Минимално време, може бити дуже према одредбама уговора

Ручак

Укључено у одмор
Није део стандардног радног времена
Неплаћено

Посебни услови

36 часови седмично (под земљом, изложеност радиоактивном зрачењу)

Прековремени рад

50 % од сатнице

Ноћни рад

Допуштено
22:00 до 06:00
15 % од сатнице

Рад недељом

Допуштено
50 % од сатнице
100 % од сатнице ако је дан одмора

Рад на државне празнике

Допуштено само у специјалним случајевима
100 % од сатнице

Рад по сменама

Допуштено
30 % од сатнице

Плаћање приправности

Применљиво
20 % од сатнице

Додатне компоненте зараде

Није применљиво

Друго

Основна цена рада, осим у случају више силе (на пример: поплава)

Број празника

20 дана годишње
21 дана од 25 година
22 дана од 28 година
23 дана од 31 година
24 дана од 33 година
25 дана од 35 година
26 дана од 37 година
27 дана од 39 година
28 дана од 41 година
29 дана од 43 година
30 дана од 45 година
Информације
- родитељско одсуство (очеви) за рођење детета: 5 дана - за децу испод 16 година: 1 – 2 dана 2 – 4 dана 3 или више – 7 daна - под земљом или изложеност радиоактивном зрачењу – 5 дана

Државни празници

11 дана годишње
1 januar
15 mart
1 мај
20 avgust
23 oktobar
1 novembar
25. и 26. децембар
Велики петак
Ускршњи понедељак
Понедељак духова

Издаци за социјалну заштиту

18,5 %

Порез на доходак

15 %

Обољење/болест

70 % од просечне зараде
Макс. 9.180 HUF по дану

Повреде на раду/незгоде

100 % од просечне зараде

Информације Контакти

ÉFÉDOSZSZ

1068 Budapest
Benczúr u. 45
Можете нас контактирати на следећим језицима
Енглески, Мађарски