Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Естонија

Последње ажурирање 15.4.2024.
Погледајте све валуте у Eуро (€)

Минимална бруто зарада

820 EUR месечно 2024
4,86 EUR по сату 2024

Дневно

8 часови по дану стандардно
8 * часови за посао ноћу

Седмично

40 часови седмично стандардно
48 * часови за посао ноћу

Прековремени рад

5 часови по дану
8 до 12 часови седмично

Преломи

након 6 сати рада (за малолетна лица након 4,5 сата рада)
30 минуте
Није део стандардног радног времена
Неплаћено

У Естонија

Надокнада за пут

Информације
Запослени има право да тражи надокнаду за трошкове повезане са пословним путовањем (трошкови пута и смештаја и други трошкови повезани са путовањем).

Топли оброк

Није применљиво

Надокнада за смештај

Запослени има право да тражи надокнаду за трошкове повезане са пословним путовањем (трошкови пута и смештаја и други трошкови повезани са путовањем).

Путни трошкови/дневна надокнада

22,37 EUR по дану само у случају пословног путовања у иностранство (50 км од границе)

Прековремени рад

50 % од сатнице
подједнако време прековременог рада

Вечерњи рад

Није дозвољено

Ноћни рад

Допуштено
Од 22:00 до 06:00
25 % од сатнице
или додатно слободно време

Рад суботом

Допуштено
Информације
Претпоставља се да је недељно време одмора одобрено за суботу и недељу.

Рад недељом

Допуштено
Информације
Претпоставља се да је недељно време одмора одобрено за суботу и недељу.

Рад на државне празнике

Није обавезно
Допуштено
100 % од сатнице
или додатно слободно време

Рад по сменама

Допуштено

Опасан посао

Није применљиво

Плаћање приправности

Применљиво
Просечна зарада радника

Годишња надокнада за годишњи одмор

Применљиво

13. плата

Није применљиво

14. плата

Није применљиво

Додатне компоненте зараде

Применљиво
Информације
У договору са послодавцем, запослени може примити део зараде, пословног промета или наплате послодавца по уговору склопљеном између послодавца и треће стране.

Број празника

28 дана годишње (годишњи празник)
35 дана годишње (годишњи одмор за малолетна лица, запослене са делимичном или без радне способности)

Државни празници

12 дана 2018
1. јануар - Нова година
24. фебруар – Дан независности и годишњица оснивања Републике Естоније
Велики петак
Ускршња недеља
1. мај – Празник рада
Духови (Пентекост)
23. јун – Дан победе
24. јун – Ивањдан
20. август – Дан враћања независности
24. децембар – Бадње вече
25. децембар – Божић
26. децембар - Други дан Божића (Boxing Day)

Додатна социјална заштита

1,6 % од бруто зараде премија осигурања за незапослене
Информације
Послодавци плаћају премију осигурања за незапослене по стопи од 0,8% бруто месечне зараде.

Порез на доходак

20 % од бруто зараде

Додатни пензиони фондови

2 % од бруто зараде
Информације
По захтеву запосленог стопа може бити 3%. Када се приступи обавезном пензионом систему он се не може напустити. Свако ко је рођен након 1. јануара 1983. у обавези је да му приступи.

Обољење/болест

70 % од просечне зараде
За привремене раднике
Осигурање у случају неспособности за рад ће платити држава боравка те особе, тј. држава која је издала обрасце E106 или S1 као и Европску картицу здравственог осигурања.

Више информација на: https://www.haigekassa.ee/en/workers-posted-estonia-other-eu-member-states-form-e106

Повреде на раду/незгоде

100 % од просечне зараде
Информације
Надокнаду плаћа Фонд здравственог осигурања од другог дана изостанка са посла
За привремене раднике
Осигурање у случају неспособности за рад ће и даље плаћати држава боравка те особе, тј. држава која је издала обрасце E106 или S1 као и Европску картицу здравственог осигурања.

Информације Контакти

Estonian Trade Union Confederation

Pärnu mnt 41a 10119 Tallinn Estonia
Тел. (+372) 6412 800
Можете нас контактирати на следећим језицима
Естонски

Labour Inspectorate of Estonia

Mäealuse 2/3 (building B), 12618 TALLINN
Тел. (+372) 640 6000
Можете нас контактирати на следећим језицима
Енглески, Естонски, Ruski, Украјински