Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Frankrike

Sist oppdatert den 18.05.2022
Vis alle valutaer i Euro (€)

Minimum bruttolønn

Gjeldende
10,85 EUR per time
1 645,58 EUR per måned

Lønn per kategori

Ikke faglært

20 093 EUR til 20 876 EUR per år byggteknikk
1 589,47 EUR til 1 595 EUR per måned (bygning)

Kvalifisert

20 875 EUR til 23 943 EUR per år byggteknikk
1 589,47 EUR til 1 713,1 EUR per måned (bygning)

Spesialist

24 450 EUR til 27 922 EUR per år byggteknikk
1 619,92 EUR til 2 072,2 EUR per måned (bygning)

Formann

28 692 EUR til 30 328 EUR per år byggteknikk
1 830,5 EUR til 2 362,11 EUR per måned (bygning)

Fagfolk

19 834 EUR til 36 594 EUR per år byggteknikk
1 589,47 EUR til 3 042,01 EUR per måned (bygning)

Daglig

7 timer

Ukentlig

35 timer

Overtid

10 timer per dag
48 timer per uke (gjennomsnittlig maksimum 44 timer per uke over en periode på 12 påfølgende uker )

Pauser

Hver 6. time
20 minutter

I Frankrike

Reisegodtgjørelse

Korte reiser: < 50 km : reise- og transporttillegg beregnet i henhold til antall km og etter region. for lange reiser, refusjon basert på transportfaktura eller et fast beløp definert av selskapet.
Info
Merk: ved langdistansereiser må selskapet betale for periodiske kostnader til transport hjem.
For utsendte arbeidstakere
Hvis du er en utsendt arbeidstaker, kommer disse godgjørelsene på toppen av den obligatoriske betalingen fra arbeidsgiveren din av transportutgifter fra hjemlandet til arbeidsplassen din i Frankrike.

Kostgodtgjørelse

Offentlige arbeidere
10,5 til 12,24 EUR daglig
Bygning
8,6 til 11 EUR daglig
Barème URSAFF Grand déplacement >50KM
19,1 EUR daglig
Selskapsforhandlinger for å fastsette faste satser eller refusjon på faktura

Godtgjørelse for losji

Barème URSAFF Grand déplacement >50KM
68,5 EUR daglig (paris +département 92,93 og 94 )
50,8 EUR daglig andre avdelinger eller refusjon på faktura

Overtid

Først 8 timer : 25 % av lønn per time
Etter 8 timer 50 % av lønn per time

Nattarbeid

Bestemt på bedriftsnivå
Fra 21:00 til 06:00

Arbeid på søndager

Bestemt på bedriftsnivå
Info
Søndagsarbeid forblir svært regulert og forblir eksepsjonelt.

Arbeid på offentlige helligdager

Bestemt på bedriftsnivå
Info
Arbeid på offentlig fridag må kompenseres av en annen fridag (bortsett fra når man har arbeidet i mindre enn tre måneder)

Skiftarbeid

Bestemt på bedriftsnivå

Standby-betaling

Bestemt på bedriftsnivå

Årlige feriepenger

30 % av feriepenger

Ekstra ferier

Info
Avhengig av ansiennitet +2 dager etter 20 år, +4 dager etter 25 år, +6 dager etter 30 år, men selskapsavtaler kan gi rom for fridager knyttet til ansiennitet fra tredje året.

13. måned

Det er mulig å ha en 13. måned, men det må selskapet bestemme

Supplerende tjenestepensjonsskjemaer

Gjelder ikke utsendte arbeidstakere

Ekstra lønningskomponenter

Arduousness (pénibilité) bestemt på regionalt nivå

Antall ferier

2,5 dager per måned
30 dager per år

Offentlige helligdager

10 dager + pinse (spesifikke vedtekter)
1. januar
Andre påskedag
1. mai
8. mai
14. mai
Pinse
14. juli
15 august
1. november
11. november
25. desember

Trygdeavgifter

23 % av bruttolønn ta i betraktning pensjonsfond.
For utsendte arbeidstakere
Som utstasjonert arbeidstaker må arbeidsgiveren din registrere deg og betale trygdeavgift i landet hvor vedkommende er etablert. Som bevis må arbeidsgiveren ha et A1-skjema som viser at du dekket i tilfelle arbeidsulykker, sykdom, pensjonering, familieytelser, osv.

inntektsskatt

Avhenger av selskapet

Ekstra pensjonsfond

Betalt skatt på slutten av året
Info
Hvis du blir værende i Frankrike i mer enn 183 dager i et gitt år, må du betale skatt i Frankrike.

Sykdom

Dag 4 til 48 : 100 %
Dag 49 til 90 : 75 %
For utsendte arbeidstakere
Gjelder ikke for utsendte arbeidstakere

Arbeidsskader/ulykker

Hvis utilgjengeligheten er mindre enn 30 dager dag 1 til 15 EUR 90 %
Hvis utilgjengeligheten er mindre enn 30 dager dag 16 til 30 : 100 %
Hvis utilgjengeligheten er mer enn 30 dager dag 1 til 90 : 100 %
For utsendte arbeidstakere
Gjelder ikke for utsendte arbeidstakere

Info Kontakter

Fédération nationale Construction et Bois – CFDT

47/49 avenue Simon Bolivar
75950 Paris cedex 19
France
Tlf. + 00 33 (0)1 56 41 55 60
Du kan kontakte oss på følgende språk
Bulgarsk, Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumensk

Fédération Nationale des Salariés de la Construction, du Bois et de l’Ameublement CGT

263 rue de Paris
93514 Montreuil
Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Fransk

FO Bâtiment, Bois, Papier, Carton, Céramique

Avenue Parmentier 170, CS 20006
75479 Paris Cedex 10
Tlf. 0033142013000
Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Fransk

Info Brosjyrer